Hvis du vil ha systemstatusen for Webex Education Connector, kan du gå til: https://status.educonnector.io/.

Februar 2021

februar 2021 kl.

Utløp av token

Før denne versjonen ble du bedt om å logge på Webex fra virtuelle møter når du planlegger eller endrer et møte. Med denne versjonen blir du bedt om å logge på Webex hver gang du bruker virtuelle møter med et utløpt Webex-tilgangstoken. Hvis du sørger for at tokenet er aktivt, forbedres synkroniseringen av innspillinger.

Fornye Webex-tilgangsvinduet

februar 2021 kl.

Endringer i innspillinger for virtuelle møter

Tidligere var det bare opptak for møter som var vert fra Webex Education Connector, som ble vist i Innspillinger-delen av Virtuelle møter. Nå vises alle møter som er planlagt gjennom virtuelle møter, i de virtuelle møteopptakene, uansett om de var vert for Webex Education Connector.

Desember 2021

januar 2021 kl.

Støtte for lerretsrolle i klasseromssamarbeid

Før denne versjonen, hvis Classroom Collaboration ble slått på for et emne, ble alle som var påmeldt, lagt til i teamet for det kurset.

Canvas-administratorer kan nå angi hvilke roller som har tilgang til Classroom-samarbeid. I administrasjonspanelet kan administratorer fjerne merket for alle roller de ikke vil ha tilgang til Classroom-samarbeid for emnene der funksjonen er aktivert.

Når en administrator fjerner merket for en rolle, fjerner Webex Education Connector alle i teamet som ikke har en godkjent rolle under neste synkronisering av medlemskap. Nye personer som registrerer seg, legges ikke til i teamet hvis de ikke har en godkjent rolle.

Desember 2020

januar 2020 kl.

Bibliotek for innspilling

Tilgjengelig for Canvas, D2L, Moodle, Sakai og Schoology. Undervisere kan ha opptak av Webex-møtene sine som de kan gjenbruke til fremtidige semestre eller i andre klassetilbud. Opptaksbiblioteket lar instruktører lage opptak og publisere det for studenter i andre klasser. Administratorer kan kontrollere tilgjengeligheten til innspillingsbiblioteket fra Admin Console.

Innspillingsbiblioteket inneholder følgende alternativer:

 • Undervisere kan se og slette sine egne opptak.

 • Undervisere kan være vertskap for et møte i et emne og gjøre et opptak av det uten å gjøre møtet synlig for studentene.

 • Undervisere kan gjøre et privat opptak av et møte og dele det med elever i ett kurs eller flere kurs.

 • Studentene kan se innspilte møter som underviseren har delt med dem.

Stede

Undervisere vil kanskje se hvem som ble med på Webex-møtene sine, og når de ble med gjennom læringsplattformen. De kan delta på hvert møte, angi fravær og gi en vurdering for studenter basert på deltakelsen. Deltakelse tas kun for studenter som blir med gjennom LMS.

Deltakelsesfunksjonene inkluderer følgende alternativer:

 • Undervisere kan se deltakelse for hvert møte.

 • Undervisere kan angi unnskyldt fravær fra møter, som regnes som at studenten er til stede i vurderingsberegningen.

 • Undervisere kan velge om de vil vurdere et møte eller ikke.

 • Undervisere kan eksportere en deltakelsesrapport for møtene sine som en CSV-fil.

Redigere regelmessige møter

Nå kan undervisere gjøre endringer i de regelmessige møtene sine.

Juli 2020

juli 2020 kl.

Fjerning av nødvendig autorisasjonstrinn i møter – canvas, moodle, D2L

Før denne versjonen måtte undervisere eller administratorer godkjenne programmet i kategorien Installasjon før de brukte Virtuelle møter eller Kontortid. I denne versjonen har vi gjort autorisasjon valgfritt for bruk av virtuelle møter og Kontortid.

Når en instruktør prøver å opprette et virtuelt møte for første gang, og programmet ikke er autorisert med LMS, blir de bedt om å godkjenne programmet. De kan velge å autorisere eller melde seg ut.

Hvis underviseren godkjenner programmet, synkroniseres møter som opprettes via virtuelle møter, med LMS-kalenderen, og de kan aktivere vurderingsfunksjonene. Kontortid er tilgjengelig.

Hvis underviseren velger å ikke godkjenne programmet, synkroniseres ikke møter som opprettes via virtuelle møter, med LMS-kalenderen, og vurderingsfunksjonen deaktiveres. En underviser kan autorisere programmet senere og synkronisere historiske og fremtidige virtuelle møter med LMS-kalenderen. Kontortid er tilgjengelig når underviseren velger bort godkjenning.

Det er ingen endring i autorisasjonen for Classroom-samarbeid. Autorisasjon via Oppsett-fanen kreves for å bruke Klasseromssamarbeid.

Fjerning av nødvendig autorisasjonstrinn i møter – Blackboard Learn, Blackboard Ultra, Sakai

Før denne versjonen måtte undervisere og administratorer godkjenne programmet i kategorien Oppsett før de brukte Webex Education Connector-funksjonaliteten. I denne versjonen har vi fjernet kravet om å godkjenne programmet til å bruke virtuelle møter og Kontortid. Autorisasjon via Oppsett-fanen kreves for Klasseromssamarbeid i Blackboard og Sakai og bruk av vurderingsfunksjonen i Blackboard.

Endringer i tidssone

Med denne versjonen trenger ikke undervisere eller administratorer å synkronisere tidssonen først fra kategorien Oppsett. De kan opprette møter direkte uten å klikke Synkroniser for tidssone ogGodkjenn. Undervisere kan vise og endre tidssonen sin fra Oppsett-fanen og få denne tidssonen til å gjelde for kurset. Hvis tidssonen endres i kurset, påvirker den bare fremtidige møter i dette kurset. Tidligere møter endres ikke.

juli 2020 kl.

Nye innspillinger-fanen i virtuelle møter

Vi har flyttet innspillinger til en ny innspillingsfane i virtuelle møter. Kategorien Innspillinger viser alle innspillinger for møter som startes fra Webex Education Connector. Den nye Innspillinger-fanen løser også tidligere problemer med innspillinger som synkroniseres med Webex Education Connector.

Mai 2020

mai 2020 kl.

Ytterligere funksjonalitet i administrasjonspanelet for LMS-integrasjon


Administrasjonspanelet er bare tilgjengelig i Canvas, Moodle, D2L og Sakai.

Vi har lagt til følgende alternativer i administrasjonspanelet slik at LMS-administratorer kan definere innstillinger for hele LMS-området:
 • Åpningstider: Administratorer kan gjøre kontortid tilgjengelig eller utilgjengelig for undervisere.

 • Roller som ikke er underviser, oppretter møter: Administratorer kan deaktivere muligheten for ikke-instruktørroller til å opprette møter.

 • URL-adresse for tilpasset støtte: Administratorer kan angi sin egen URL-adresse for tilpasset støtte i stedet for standard URL-adresse for Webex Education Connector-støtte.

Endringer i virtuelle møter

Vi har endret formatet på tidssonen når vi planlegger et møte, slik at det samsvarer mer med formateringen i Webex.

april 2020 kl.

april 2020 kl.

Administrasjonspanel for LMS-integrasjon


Administrasjonspanelet er bare tilgjengelig i Canvas, Moodle, D2L og Sakai.

Vi har lagt til administrasjonspanelet i Oppsett-fanen for hvert emne i Webex Education Connector.

LMS-administratorer kan bruke administrasjonspanelet til å definere funksjonstilgjengelighet for alle kursene i LMS, og se bruk på tvers av alle emner. Ta en titt på fanene i administrasjonspanelet nedenfor:

Innstillinger– LMS-administratorer kan angi hvilke funksjoner som skal aktiveres for undervisere og studenter i Webex Education Connector.

Analytics– Se beregninger på øverste nivå for bruk i Webex Education Connector.


Webex-områdeadministratorer kan få tilgang til all analyse for hele området fra Områdeadministrasjon eller Kontrollhub.

Virtuelle møter– Vis alle virtuelle møteopptak for møter som er startet i Webex Education Connector.

Mars 2020

februar 2020 kl.

Status-siden

Vi tilbyr en statusside for å informere kundene om nedetid: https://status.educonnector.io.

Oppdatering av utforming

Det nye utseendet og den nye følelsen samsvarer med Webex Meetings- og Webex-opplevelsen.

Forbedret webex onboarding-opplevelse

Når en instruktør aktiverer Webex, opprettes det automatisk et team for kurset.

Forbedret ytelse for klasseromssamarbeid

Vi har løst et problem der brukere så meldinger, "Kan ikke laste inn plass" eller "Samtale ikke tilgjengelig" når du bytter mellomrom.

lerret: Teamoppretting per inndeling

Når undervisere starter Classroom-samarbeid i Canvas for første gang, opprettes det automatisk et team for hver del. På denne måten kan studentene samhandle i emneteamet eller i teamet spesielt for sin seksjon. For undervisere som allerede bruker Classroom-samarbeid i Canvas, opprettes det et nytt team for hver del ved neste synkronisering.