Deel sessies zijn beschikbaar op WBS 40.9 en latere sites. Als u wilt weten welke versie van Webex Meetings u gebruikt, raadpleegt u het versienummer van uw Cisco Webex meetings.

Zorg ervoor dat u de instellingen wijzigt voordat de deel sessies worden gestart. U kunt de instellingen niet wijzigen nadat de sessie is gestart.

1

Als de deelsessie toewijzings dialoogvenster nog niet is geopend, klikt u op deel sessies om deze te openen.

Knop deel sessies

 

Slechts één host of cohost kan de deel-sessie toewijzing dialoogvenster tegelijk openen.

2

Klik op Instellingen.

Sessie-instellingen deel
3

Als u deelnemers wilt laten terugkeren naar hoofd vergadering, schakelt u deze instelling in als u wilt dat deelnemers de deel sessies kunnen verlaten en op elk gewenst moment terugkeren naar de hoofd vergadering.

Schakel deze instelling uit als u wilt dat de deelnemers in de deelsessie blijven totdat de deel sessies worden beëindigd of alle keren dat u terugkeert.

4

Als u wilt dat deelnemers later aan deel sessies kunnen deelnemen, schakelt u deze instelling in als u wilt dat deelnemers een bericht ontvangen dat ze zijn uitgenodigd voor een deelsessie maar hen toestaan om deel te nemen aan de sessie.

Deel sessies zijn gestart

Schakel deze instelling uit als u wilt dat deelnemers na het starten van de sessie automatisch in de deel-sessies worden verplaatst.

U neemt deel aan het sessie bericht
5

Schakel deze instelling in als u wilt dat deel sessies na een bepaalde tijd automatisch worden beëindigd voor automatisch deel sessies sluiten. Voer de duur in minuten in. Anders moet u alle deel sessies handmatig beëindigen.

6

Als u de waarschuwing voor de afteltijd wilt weergeven voordat u deel sessies afsluit, schakelt u deze instelling in als u deelnemers even wilt laten teruglopen voordat de deel sessies worden beëindigd. Selecteer de afteltijd.

Schakel deze instelling uit als u wilt dat de deel sessies beëindigen en deelnemers terugkeren naar de hoofd vergadering direct nadat u alle deel sessies hebt beëindigd.

1

Tik op meer opties meer opties > deelsessie.


 

Als de knop deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deel sessies. Vraag de host of de cohost als deze wijzigingen aanbrengt.

2

Tik instellingen instellingen.

Sessie-instellingen deel
3

Om deelnemers toe te staan terug te keren naar de hoofd vergadering, schakelt u over naar de instelling als u wilt dat deelnemers de deel sessies kunnen verlaten en op elk gewenst moment terugkeren naar de hoofd vergadering.

Schakel de instelling uit als u wilt dat de deelnemers in de deelsessie blijven totdat de deel sessies worden beëindigd of alle keren dat u terugkeert.

4

Als u wilt dat deelnemers later aan deel sessies kunnen deelnemen, schakelt u over naar de instelling als u wilt dat deelnemers een bericht ontvangen dat ze zijn uitgenodigd voor een deelsessie maar hen toestaan om deel te nemen aan de sessie.

Deel sessies gestart

Schakel de instelling uit als u wilt dat deelnemers tijdens het starten van de sessie automatisch in de deel-sessies worden verplaatst. Er wordt een bericht weergegeven met de volgende strekking.

U deelneemt aan bericht
5

Als u de waarschuwing voor de afteltijd wilt weergeven, schakelt u over naar de instelling als u deelnemers een aantal minuten wilt laten teruglopen voordat de deel sessies eindigen. Selecteer de afteltijd.

Waarschuwing voor afteltijd

Schakel de instelling uit als u wilt dat de deel sessies beëindigen en deelnemers terugkeren naar de hoofd vergadering direct nadat u alle deel sessies hebt beëindigd.

6

Voor een sessieduurschakelt u over naar de instelling als u wilt dat deel sessies na een bepaalde tijd automatisch worden beëindigd. Voer de duur in minuten in. Anders moet u alle deel sessies handmatig beëindigen.