Denne artikkelen fokuserer på nettstedsadministratorer som administrerer bedriftskontoer. Hvis du har en personlig konto for Webex Meetings, kan du se Administrer kontoen min for mer informasjon.

Legg til et Webex-nettsted i Cisco Webex Control Hub

Du kan legge til Webex-nettsteder i Cisco Webex Control Hub og avgjøre om du vil administrere brukerne i Webex Site Administration eller i Cisco Webex Control Hub.

Hvis du kjøpte Webex-tjenester fra en partner, kontakter du partneren hvis du vil administrere Webex-nettstedet i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com klikker du på Møte.

2

Velg Legg til nettsted.

3

Velg abonnementet du vil legge til det nye nettstedet i, og velg Neste.

4

Klikk på Neste.

5

Skriv inn nettstedsnavn, tidssone, og velg hvor du vil administrere brukerne.


 
Hvis du vil sikre at nettstedet får tilgang til funksjoner i forkant av den vanlige distribusjonssyklusen, merker du av for Konfigurer Webex-nettsted for tidlig lansering. Du kan ikke endre denne innstillingen etter at nettstedet er opprettet.
6

Velg Valider og deretter Neste.


 

Velg tidssonen hvor mesteparten av brukerne befinner seg.

7

Distribuer lisenser på tvers av nettsteder, og velg deretter Lagre.

Slette et Webex-nettsted i Cisco Webex Control Hub

Du kan slette Webex-nettsteder som administreres i Cisco Webex Control Hub. Du må ha minst ett Webex-nettsted knyttet til abonnementet.

 • Når du sletter et Webex-nettsted, mister du alle innspillingene som er knyttet til nettstedet. Det er lurt å laste ned Webex-opptak før du sletter nettstedet ditt.

 • Når Webex-nettstedet er slettet, vil ikke planlagte møter på det nettstedet fungere lenger. Du må opplyse brukerne om å bruke et annet eller nytt Webex-nettsted for møtene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com klikker du på Møte.

2

Velg nettstedet du vil slette, og velg deretter Slett nettsted.

3

Velg Slett.


 

Denne handlingen KAN IKKE angres.

4

Redistribuer lisensene som er knyttet til nettstedet du sletter, og velg Slett.

Redistribuer Webex-lisenser i Cisco Webex Control Hub

Du kan bruke Cisco Webex Control Hub til å redistribuere lisenser til de andre Webex-nettstedene. Denne prosessen er nyttig hvis du må overføre personer i organisasjonen din til et annet Webex-nettsted. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du administrerer flere enn ett Webex-nettsted i Cisco Webex Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com klikker du på Møte.

2

Velg Redistribuer.

3

Redistribuer lisenser og velg Lagre.

Fastslå Webex-nettstedsversjonen i Cisco Webex Control Hub

Ulike Webex-nettstedsversjoner kan ha forskjellige funksjoner, så det er lurt å vite hvilken versjon du har.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com klikker du på Møte.

Webex-URL-adresser ser ut som example.webex.com.

2

Velg nettstedet ditt, og velg Konfigurer nettsted.

3

Gå til Fellesinnstillinger, og velg Nettstedsinformasjon.

4

Nettstedets side- og klientversjoner vises under Nettstedsinformasjon.

Administrasjon av Webex-nettsteder i Cisco Webex Control Hub

Det støter på noen forskjeller når du administrerer et Webex-nettsted i Cisco Webex Control Hub i stedet for Webex Site Administration. Du kan konfigurere Webex-nettstedene dine, administrere brukere og se rapporter – alt fra Cisco Webex Control Hub.

Blant Webex-funksjonene og -alternativene for nettstedsadministrasjon som ikke er tilgjengelige når du bruker Cisco Webex Control Hub til å administrere Webex-nettstedet ditt, er:

 • Sikkerhetsalternativer.

  • Angi låsing av kontoen etter [n] mislykkede påloggingsforsøk.

  • Deaktiver kontoen etter [n] dager med inaktivitet.

  • Angi alternativer for å vise når en bruker glemmer passordet sitt.

  • Vis sikkerhetskontroll i registreringsskjemaet.

  • Behandle passordkrav.

  • Selvregistrering.

Angi standardversjon for nye Webex-nettsteder

Cisco Partners kan angi standard Webex-versjon som installeres på nye nettsteder. Hvis installasjon av standardversjon er aktivert, kan du ikke endre minimum nettstedsversjon på kundebasis. Denne innstillingen påvirker ikke kunder med nettsteder som allerede var klargjort på forhånd.

1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger og blar ned til Webex.

2

Merk av for Klargjør nye Webex-nettsteder med den nyeste klientversjonen under Cisco Webex Teams-programversjon, eller fjern merket i denne boksen og velg en annen Webex-versjon fra rullegardinlisten.