Webex stav len fungerer som et fysisk intern nummer for Webex-appen. Når appen, enten mobil eller skrive bord, er koblet til et nett brett, kan du samarbeide med andre i Webex space fra brettet. Ringe kollegene dine, vise filene som er delt, og fortsette arbeidet på tavlene du har opprettet i det siste møtet.

Når du åpner et Space fra appen på en tavle, får du tilgang til de samme aktivitetene som du har i appen. Dette betyr at du kan ringe alle som er lagt til i området, tavlen og vise filer som er delt i området. Deltakelse i samtaler fra brettet er ikke tilgjengelig ennå.

Du må være koblet til et brett for å åpne et eksisterende Space. Hvis den ikke har skjedd automatisk, kontrollerer du innstillingene for oppdaging.

1

Når Mac-eller Windows Webex appen er koblet til en tavle, vises navnet på brettet øverst til høyre i appen. Hvis du vil sammenkoble en annen tavle, velger du ett av de andre brettene du er koblet til tidligere eller søker etter ett etter navn.

2

Velg Webex-området du vil åpne på brettet. Klikk deretter på åpne et Space .


3

Nå kan du se navnet på den åpne plassen på kort skjermen og få tilgang til alle aktivitetene på den.

4

Hvis du vil lukke området, velger du Lukk området på brettet.

Du må være koblet til et brett for å åpne et Webex område. Hvis den ikke skjer automatisk, kontrollerer du innstillingene for oppdaging.

1

Når Webex appen er koblet til en tavle, ser du enhets navnet i øvre høyre hjørne av område listen. Hvis du vil sammenkoble en annen enhet, velger du en av de andre enhetene du er koblet til tidligere eller søker etter ett etter navn.

2

Velg Webex space du vil åpne på enheten, og trykk på åpne et space. Du kan også gå til aktivitets menyen for spacet og trykke på åpne på Webex stav len. Du kan se navnet på det åpne området på enhetens skjerm.

3

Hvis du vil lukke spacet, velger du Lukk område fra appen. Du kan også lukke området på enheten ved å trykke på mellomrommet og velge Lukk denne plassen.

Med et Space som er åpnet på tavle-kortet, kan du opprette nye tavler som automatisk lagres i denne plassen. Du kan også fortsette å arbeide med tavler som er lagret i det aktuelle området tidligere.

På kortets Start skjerm kan du trykke på tavle for å få tilgang til lagrede tavler. Fra tavle-skjermen kan du også opprette en ny tavle ved å trykke på ny tavle. Når du er ferdig, kan alle i Webex-området finne tavle i menyen Tavle for det aktuelle området.

Hvis du vil vite mer om tavle-krets på et brett, kan du ta en titt på tavlen-artikkelen.

Filene og bildene du og kollegene dine har delt i et område kan vises på brettet når du har dette området åpent. Dette gjør du ved å trykke på filer på kortets Start skjerm bilde og velge filen du vil åpne. Bla opp eller ned gjennom filen du deler. Hvis du vil zoome inn og ut, kan du knipe bildet på brettet.

Du kan åpne filer i følgende formater: . doc,. docx,. gif,. JPEG,. PDF,. png,. ppt,. pptx,. SVG, XLS og. xlsx. Filene må være mindre enn 150 sider og 200 MB. Andre typer filer kan lastes opp, men de vil ikke vise en forhåndsvisning i miniatyr.

Du kan trykke på og velge om du vil skjule filer som kanskje ikke støttes.

Trykk på for å gå tilbake til fil oversikten.

Microsoft OneDrive-eller SharePoint Online-filer som du har delt i et Space, kan også vises på brettet når du har dette området åpent. Les denne artikkelen for å lære hvordan du konfigurerer tilgang til bedriftsinnholds behandlingsplattformen og denne artikkelen for å finne ut hvordan du deler filer i Webex-appen fra Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

Nett motoren må være aktivert for å åpne disse filene på brettet.

OneDrive og SharePoint Online-dokumenter kan også finnes i filer på kortets Start skjerm bilde. Velg ganske enkelt filen du vil åpne. Det kan være at du må logge på for å vise eller redigere dokumentet, men øktinformasjonen blir fjernet når du lukker området.

Når du har åpnet et Space på brettet, trykker du på ring på kortets hjem skjerm. Dette åpner en egen visning av området. Trykk på for å starte anropet.

Du kan se hvem som ble med i samtalen ved å trykke på personer.

Hvis du ikke vil ta med alle i Spacet til samtalen, må du først lukke området fra brettet. Deretter trykker du på ring på kortets Start skjerm for å ringe de personene du ønsker å ta kontakt med.