Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavler og nettdata automatisk hver dag ved midnatt. Se med systemansvarlig hvis den automatiske oppryddingen er deaktivert eller satt til å foregå på et annet tidspunkt.

1

Når du er klar til å avslutte økten, berører du enhetsnavnet i øvre venstre hjørne og velger Avslutt økt.


2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, all nettområdedata eller begge deler. Legg merke til at sletting av nettområdedata bare vises på Desk Pros som bruker nettmotoren.

1

Når du er klar til å avslutte økten, berører du Avslutt økt nederst på startskjermen.


 

Du kan også avslutte økten ved å trykke på Hjem-knappen i noen få sekunder.

2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, all nettområdedata eller begge deler. Merk at sletting av nettstedsdata bare vises på Webex Boards som bruker nettmotoren.