Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Legg til OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din i Webex, så du kan dele, forhåndsvise, vise og redigere OneDrive- eller SharePoint Online-filene direkte i Webex.

Nov 12, 2021
Webex | Legg til Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din

Når du arbeider på et prosjekt og deler ideer i Webex, kan du fortsette å arbeide i de delte prosjektdokumentene direkte fra området. Du kan få tilgang til firmaets system for innholdsbehandling for virksomheter fra Webex. Når du legger til kontoen, kan du dele og redigere Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkte fra Webex-områder. Administratoren gir deg tilgang til firmaets innholdsbehandling for virksomheter fra Webex. Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, kontakter du leverandøren for å få tilgang til firmaets system for innholdsbehandling for virksomheter.

1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Integreringer, og klikk på Legg til konto.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til kontoen.

Administratoren din kan begrense kontoen du bruker til å logge på OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din. Hvis du får en tilgangsfeil, kontakter du administratoren for å bekrefte kontoopplysningene.


 

Klikk på Ja slik at du forblir logget på for OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din.

1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Kontoer, og klikk på +.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din.

Administratoren din kan begrense kontoen du bruker til å logge på OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din. Hvis du får en tilgangsfeil, kontakter du administratoren for å bekrefte kontoopplysningene.


 

Klikk på Ja slik at du forblir logget på for OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din.

1

Trykk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Kontoer, og velg deretter kontotype.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til kontoen.

Administratoren din kan begrense kontoen du bruker til å logge på OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din. Hvis du får en tilgangsfeil, kontakter du administratoren for å bekrefte kontoopplysningene.

Nov 12, 2021
Webex | Del filer fra Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan dele OneDrive- eller SharePoint Online-filene direkte i et Webex-område. Alle i området har tilgang til den nyeste versjonen av filene.

Du kan velge en fil direkte fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du har delt filen på Webex-området, kan brukere redigere filen direkte fra Webex. Mer enn én person kan redigere filen samtidig, og de kan se alle oppdateringene.

1

Klikk på Vedlegg i meldingsområdet, og velg deretter Del fra OneDrive eller SharePoint Online.

Administratoren kan begrense filene du deler, til bare filer fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du klikker på Vedlegg, ser du ikke alternativet for Last opp fra min datamaskin, og du velger en fil fra OneDrive eller SharePoint Online.

2

Velg en fil fra OneDrive eller SharePoint Online, og klikk deretter på Åpne.

3

Deretter bestemmer du hvem som kan vise filen på området:

Administratoren kan endre hvilke av disse alternativene som er tilgjengelige i OneDrive eller SharePoint Online.

 • Alle– Alle kan vise filen, inkludert personer utenfor organisasjonen. Hvis du vil tillate at andre redigerer filen, klikker du på Tillat redigering.
 • Personer i organisasjonen – Bare personer i organisasjonen kan vise filen. Hvis du vil tillate at de redigerer filene, klikker du på Tillat redigering.
 • Personer i dette området – Tilgang til filen deles med alle i området. Hvis du vil tillate at de redigerer filene, klikker du på Tillat redigering.

 

Personer som legges til i området etter at filen er delt, får ikke automatisk tillatelse. Hold pekeren over filen i området og klikk på Oppdater delt filressurs for å dele filen på nytt. Når tillatelsen oppdateres, vil alle i området ha tilgang til filen.

 • Personer med eksisterende tilgang Webex bruker tillatelsene som allerede er konfigurert for visning og redigering av denne filen i OneDrive eller SharePoint Online.

Når andre ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere eller vise filen eller se et miniatyrbilde av den.

4

Klikk på Bruk og deretter trykker du på Enter for å dele filen.

Du kan velge en fil direkte fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du har delt filen på Webex-området, kan brukere redigere filen direkte fra Webex. Mer enn én person kan redigere filen samtidig, og de kan se alle oppdateringene.

1

Trykk på Vedlegg i meldingsområdet, og trykk deretter på Del fra OneDrive eller SharePoint Online.

2

Velg en fil fra OneDrive eller SharePoint Online, og trykk deretter på Åpne.

3

Deretter bestemmer du hvem som kan vise filen på området:

Administratoren kan endre hvilke av disse alternativene som er tilgjengelige i OneDrive eller SharePoint Online.

 • Alle– Alle kan vise filen, inkludert personer utenfor organisasjonen. Hvis du vil tillate at andre redigerer filen, trykker du på Tillat redigering.
 • Personer i organisasjonen – Bare personer i organisasjonen kan vise filen. Hvis du vil tillate at personer i organisasjonen redigerer filene, trykker du på Tillat redigering.
 • Personer med eksisterende tilgang Webex bruker tillatelsene som allerede er konfigurert for visning og redigering av denne filen i OneDrive eller SharePoint Online.
 • Personer i dette området – Tilgang til filen deles med alle i området. Hvis du vil tillate at medlemmer i området redigerer filene, trykker du på Tillat redigering.

   
  Personer som legges til i området etter at filen er delt, får ikke automatisk tillatelse. Bare fileieren i området kan dele filen på nytt for medlemmer av det nylig tillagte området. Hvis du vil dele filer på nytt til medlemmer som nylig er lagt til i området, kan du se Webex| Del filer fra Microsoft OneDrive eller SharePoint Online på nytt.

Når andre ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere eller vise filen eller se et miniatyrbilde av den.

4

Velg Bruk og trykk deretter på Send for å dele filen.

Nov 12, 2021
Webex | Del filer til Microsoft OneDrive eller SharePoint Online på nytt

Når du deler OneDrive- eller SharePoint Online-filen i et Webex-område, må du dele tilgangen på nytt med alle som er lagt til i området etter den første delingen. Alle nye personer som legges til på området, vil ikke ha tilgang før du deler filen på nytt.

1

Gå til filen i området, hold pekeren over filen, og klikk på Oppdater fildeling.


 

Du kan også klikke på Innhold og deretter velge Filer. Du kan vise filer i Listevisning eller Rutenettvisning. Hold pekeren over filen, og klikk på Oppdater fildeling.

2

I hurtigvinduet klikker du på Tillat redigering hvis du vil gi personer tillatelse til å redigere filen, og klikker deretter på Oppdater.

Når tillatelsen oppdateres, vil alle i området ha tilgang til filen.

Du kan dele en OneDrive- eller SharePoint Online-fil som tidligere har blitt delt i et område på nytt. Når brukere ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere, vise eller forhåndsvise filen.

1

I området trykker du på , velger Innhold og trykker på Filer.

2

Gjør følgende:

 • For Android trykker du lenge på filen og trykker deretter på Synkroniser fil på nytt.

 • For iOS må du sveipe filen og trykker deretter på Synkroniser fil på nytt.

3

I hurtigvinduet velger du Tillat redigering hvis du vil gi personer tillatelse til å redigere filen, deretter trykker du på Oppdater.

Når tillatelsen oppdateres, vil alle i området ha tilgang til filen.

Nov 12, 2021
Webex | Last opp filer til Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan laste opp filer eller en mappe med filer fra datamaskinen din til OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din i Webex. Du kan deretter velge å dele disse filene i et Webex-område.

1

Klikk på Vedlegg i meldingsområdet, og velg deretter Del fra OneDrive eller SharePoint.

2

Klikk på Last opp, og velg Filer eller Mappe for å laste opp filer til OneDrive- eller SharePoint Online-kontoen din.

Nov 25, 2021
Webex | Vise og redigere Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer

Når personer deler filer fra OneDrive eller SharePoint Online i Webex-områder, kan du klikke på filene for å vise dem. Når du har redigeringstillatelse, kan du redigere filen direkte fra Webex. Filen åpnes i programmet som er knyttet til filtypen. En Microsoft Word-fil åpnes i Microsoft Word Online.

Før du starter

Microsoft-administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan vise delte filer.

Klikk på filen i området for å åpne den.

Når du har redigeringstillatelse, kan du redigere filen direkte fra OneDrive eller SharePoint Online. Andre personer kan redigere filen samtidig, og du kan se oppdateringene deres. Når du har skrivebeskyttet tilgang, kan du vise den delte filen.

Før du starter

Microsoft-administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan vise delte filer.

Hvis du vil se en fil, trykker du på forhåndsvisningen av filen i området.

Før du starter

Microsoft-administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan vise delte filer.

Klikk på filen i området.

Når du har redigeringstillatelse, åpnes filen for redigering i OneDrive eller SharePoint Online i et nytt nettleservindu, og når du har skrivebeskyttet tillatelse, kan du vise filen i OneDrive eller SharePoint Online i et nytt nettleservindu.

Dec 2, 2021
Webex | Koble en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mappe til et område

Hvis alle i et område arbeider sammen på filer i en Microsoft OneDrive eller SharePoint Online-mappe, kan du koble området til denne mappen. Alle vil deretter få tilgang til filene i den koblede mappen direkte fra Webex-området.


Administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan bruke koblede mapper. Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, kontakter du tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å aktivere konfigurasjonen.

1

Klikk på Innhold i området og velg deretter .

Hvis du ikke allerede har lagt til kontoen, klikker du på Koble til konto for å legge til kontoen din.
2

Klikk på Kobling til mappe på nettet, velg en mappe fra kontoen, og klikk deretter på Åpne.

Når personer har tilgang til denne mappen i SharePoint eller OneDrive Online, kan de få tilgang til filene i mappen i Webex.

3

Velg Angi som standard koblet mappe for dette området, så vil alle filer som deles på Webex-området, automatisk lastes opp til den koblede mappen.


 

Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis systemansvarlig har konfigurert den. Hvis du ikke ser alternativet, lastes alle filer som er delt inn i området, automatisk opp til den koblede mappen.

Du kan se filene i den koblede mappen og alle filer som er delt på området.


Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et område, klikker du på Innhold og velger . Deretter velger du Koblede mappefiler, klikker på og velger Koble mappe fra område.

1

Trykk på i området, og velg deretter Filer.

Hvis du ikke allerede har lagt til kontoen, klikker du på Koble til SharePoint eller OneDrive-konto for å legge til kontoen din.
2

Trykk på Kobling til mappe på nettet, velg en mappe fra kontoen, trykk på Koble, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan se filene i den koblede mappen og alle filer som er delt på området.


Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et område, trykker du på og velger deretter Filer. Deretter velger du mappen og trykker på Koble mappe fra område.

Nov 12, 2021
Webex | Vis eller rediger filer i en koblet mappe

Når en mappe i Microsoft OneDrive eller SharePoint Online er koblet til et Webex-område, kan du vise eller redigere filene i den koblede mappen direkte i Webex. Administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan bruke koblede mapper.

1

Klikk på Innhold i området og velg deretter .

2

Klikk på Delt i området, velg Filer i koblet mappe og klikk på en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et område, klikker du på Innhold og velger . Deretter velger du Filer i koblet mappe, klikker på og velger Koble mappe fra område.

1

Trykk på i området, og velg deretter Filer.

2

Trykk på Koblet mappe og velg en mappe fra kontoen, og trykk deretter på en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.

Var denne artikkelen nyttig?

Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online