Nærhetsparing fungerer ikke mellom Webex Desktop-klienter og romenheter

Proximity-paring fungerer ikke mellom Webex-stasjonære klienter og romenheter.

Jeg kan ikke pare til Cisco Webex Room Devices.

Nærhetsparing til Cisco Webex-romenheter fungerer ikke.

Kan ikke Proximity-pare i det hele tatt

Cisco Webex-skrivebordsklienten pares ikke med Cisco Webex-romenheten ved hjelp av nærhetsparing

Hvis en bruker ikke klarer å pare automatisk, veiled dem til å bruke søket "Søk etter enheter i nærheten" (eksklusiv modus). Dette vil ikke alltid være mulig.

Dette kan identifiseres med følgende loggsetning:
Lydopptak mislyktes i eksklusiv modus

Dette kan skyldes en feil som kan oppgis, for eksempel en annen applikasjon som allerede bruker eksklusiv modus – 'AUDCLNT_E_EXCLUSIVE_MODUS_IKKE_TILLATT'

I dette tilfellet bør du be brukeren om å lukke annen lyd tar opp apper på den bærbare datamaskinen og prøv å teste på nytt. Sørg også for at brukeren faktisk er innenfor rekkevidden til en Cisco Webex-aktivert romenhet.

Var denne artikkelen nyttig?