Områder i Cisco Jabber hyperkoblinger

Områder i Cisco Jabber hyperkoblinger

Hvis du sender hyperkoblinger som inneholder mellomrom i Cisco Jabber chat, er koblingene vanligvis brutt. Du må plassere hyperkoblingene innenfor de vinklede parentesene for å unngå brutte koblinger.

Hvis du vil lime inn en kobling i chat-vinduet og koblingen har mellomrom i den (som for nettverks plasseringer), må du legge til vinkel parenteser i begynnelsen og slutten av hyperkoblingen for å sikre at hele koblingen kan klikkes, ellers er det bare den første strengen med tegn opp til den første avstanden som er angitt i den klikkbare koblingen.

Du kan for eksempel sende din kollega til nettverks plasseringen din til en fil. Hvis du bare sender kollegaen din til plasseringen uten vinkel parenteser, vises den som følger: \ \ network_home \Public\user\11.0\ ADAM-MCKENZIE. Hvis du setter koblingen i vinkel parenteser, vises hele strengen som en klikkbar kobling: < \ \ network_home \Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE >.

Var denne artikkelen nyttig?