Razmaci u hipervezama Cisco Jabber

Razmaci u hipervezama Cisco Jabber

Ako šaljete hiperveze koje sadrže razmake preko Cisco Jabber ćaskanja, veze se obično prelamaju. Morate da postavite hiperveze unutar ugaone zagrade da biste izbegli prekinute veze.

Ako želite da nalepite vezu u prozor za ćaskanje, a veza u njemu ima razmaka (što se tiče mrežnih lokacija), onda je potrebno da dodate uglaste zagrade na početak i kraj hiperveze da biste se uverili da je cela veza na klik, jer je u suprotnom samo početna niska znakova do prvog razmaka uključena u vezu sa klikabilnim.

Na primer, želite da pošaljete kolegi mrežnu lokaciju u datoteku. Ako kolegi samo pošaljete lokaciju bez ugaone zagrade, ona će se pojaviti na sledeći način: \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE. Ako vezu stavite u uglaste zagrade, cela niska će biti prikazana kao veza koja se može kliknuti: <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE>.

Da li je ovaj članak bio koristan?