Mellanslag i hyperlänkar för Cisco Jabber

Mellanslag i hyperlänkar för Cisco Jabber

Om du skickar hyperlänkar som innehåller mellanslag i Cisco Jabber-chatten bryts vanligtvis länkarna. Du måste sätta vinkelparenteser runt hyperlänkarna för att undvika brutna länkar.

Om du vill klistra in en länk i ditt chattfönster som innehåller mellanslag (som för nätverksplatser) måste du lägga till vinkelparenteser i början och vid slutet av hyperlänken. Detta för att säkerställa att hela länken är klickbar, annars kommer endast början av strängen till och med det första mellanslaget att vara klickbar.

T.ex. om du vill skicka nätverksplatsen för en fil till en kollega. Om du skickar platsen till din kollega utan vinkelparenteser kommer den att visas så här: \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE. Om du lägger till vinkelparenteser kommer hela strängen att visas som en klickbar länk: <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE>.

Var den här artikeln användbar?