Direktestrømming av Webex-møter

Hvis du har en betalt plan for møter, webinarereller arrangementer og direktesending er aktivert, kan du direkteavspille ved å bruke alle strømmetjenester som støtter RTMP-strømmer (Real-Time Messaging Protocol) og RTMPS-strømmer (Real-Time Messaging Protocol Secure). Lyd, video og delt innhold strømmes direkte.

Denne funksjonen krever Webex videoplattform versjon 2.0. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeretfor Webex Meetings.

Du kan direkteavspille hvert møte eller arrangement til én direktesendingstjeneste.

Webex-administratoren må aktivere direktestrømmingg.


Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, kan du kontakte tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å få hjelp med direktestrømming.

Deling av en tavle og deling av en fil ved hjelp av Del fil, inkludert deling av envideofil, støttes ikke under direktestrømming.

Når du strømmer innhold fra møter, webinarereller arrangementer til en tredjeparts strømmeløsning, eier eller administrerer ikke Webex lenger sikkerheten og personvernet til innhold. Se strømmetjenesten hvis du vil ha informasjon om sikkerhet, personvern og oppbevaring av innhold.


Forsikre deg om at du har logget på strømmetjenesten og blitt kjent med prosessen med live streaming i god tid før du har tenkt å live streame møtet eller arrangementet ditt.

Hvis du vil strømme arrangementene dine med webinarer, kan du også planlegge et webinar i webcast-visning. Webinarer i webcast-visning lar deg øyeblikkelig streame webinarene slik at deltakerne kan se dem i nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Starte og administrere et webinar i webcast-visning.

1

Når du har startet møtet, webinareteller arrangementet, går du til Flere alternativerog klikker Fane for flere alternativerStart direkteavspilling.

2

Klikk på Endre oppsett for direkteavspilling for å angi videooppsettene for direktestrømmingen.

For når du ikke deler innhold, kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Rutenett

  • Scene

  • Fokus

Når du deler innhold, kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Scene

  • Fokusert innhold med aktiv taler

  • Fokusert innhold

3

Klikk på Bruk.

4

Velg en av følgende strømmetjenester:

Klikk på en kobling for å lære hvordan du genererer en strømmekobling og strømmenøkkel.

5

Logg på kontoen som er knyttet til strømmetjenesten, eller angi strømmekoblingen og strømmenøkkelen hvis du valgte Andre strømmetjenester.


 

Hvis du vil generere strømmekoblingen og strømmenøkkelen, kan du se instruksjonene fra strømmetjenesten.

6

Klikk Start direkteavspilling for å starte strømmingen fra Møter, Arrangementer (klassisk)eller Webinarer.

For å bekrefte at du strømmer, se etter Live-indikatoren Live-ikon øverst til høyre i møtet, webinareteller arrangementet.

7

Gå tilbake til strømmetjenesten og vent til du ser en forhåndsvisning av en direktesending av møtet, webinareteller arrangementet. Når du ser forhåndsvisningen, kan du strømme direkte.

8

(Valgfritt) Hvis du vil endre videooppsettet under direktesendingen, klikker du Direkte fra Møter, Arrangementer (klassisk)eller Webinarer, klikker LiveLive-ikon, klikker Endre oppsett for direkteavspillingog velger oppsettet du vil bruke.

9

Når du vil avslutte direktesendingen, går du tilbake til møtet, webinareteller arrangementet, velger Flere alternativer , og deretter velger du Fane for flere alternativerStopp direkteavspilling.

Direktesending fra mobil støtter for øyeblikket møter og webinarer.

1

Når du har startet møtet, går du til Flere alternativerFlere alternativer

2

Gjør ett av følgende basert på telefonens operativsystem:

  • Hvis du bruker en iPhone, trykker du på Start live streaming.
  • Hvis du bruker en Android-telefon, trykker du på Avansert > Start direktesending.
3

Velg en av følgende strømmetjenester:

Klikk på en kobling for å lære hvordan du genererer en strømmekobling og strømmenøkkel.

4

Logg på kontoen som er knyttet til strømmetjenesten, eller angi strømmekoblingen og strømmenøkkelen hvis du valgte Andre strømmetjenester.


 

Hvis du vil generere strømmekoblingen og strømmenøkkelen, kan du se instruksjonene fra strømmetjenesten.

5

Trykk på Start direkteavspilling for å starte strømmingen fra Møter.

For å bekrefte at du strømmer, se etter Direkte-indikatoren Live-ikon øverst til venstre i møtet.

6

Gå tilbake til strømmetjenesten og vent til du ser en forhåndsvisning av en direktestrømming av møtet. Når du ser forhåndsvisningen, kan du strømme direkte.

7

Når du vil avslutte direktesendingen, går du tilbake til møtet, velger Flere alternativerFlere alternativer, og deretter gjør du følgende:

  • Hvis du bruker en iPhone, trykker du Stopp strømming, og deretter trykker du Stopp.
  • Hvis du bruker en Android-telefon, trykker du på Avansert > Stopp strømming