Live streaming from Webex Meetings

 
Direktströmningsmöten och webbseminarier med Webex for Government är endast tillgängliga på begäran. Kontakta Cisco-support om du vill aktivera det.

Om du är på en betald Meetings-, Webinars- eller Events-plan (klassisk) och har direktströmning aktiverad ska du använda alla strömningstjänster som stöder RTMP-strömmar (realtidsmeddelanden) och RTMPS-strömmar (realtidsmeddelanden). Ljud, video och delat innehåll strömmar live.

Den här funktionen kräver version 2.0 av Webex-videoplattformen. Ta reda på vilken version du använder.

Du kan strömma varje möte eller webbseminarium live till en liveströmningstjänst.

Din Webex-administratör måste aktivera direktströmning.


 

Om du prenumererar på Webex från din tjänsteleverantör kontaktar du tjänsteleverantörens kundsupport för att få hjälp med direktströmning.

Liveströmning stöder inte delning av en whiteboardtavla eller delning av en fil med Dela fil, inklusive delning av en videofil.

När du strömmar mötesinnehåll eller webbseminarieinnehåll till en tredjepartsströmningslösning äger Webex inte längre eller hanterar säkerheten och integriteten för innehållet. Se strömningstjänsten för information om säkerhet, sekretess och innehållslagring.


 

Se till att du har loggat in på strömningstjänsten och bekanta dig med processen för direktströmning långt innan du tänker strömma ditt möte eller din händelse.

Om du vill strömma dina händelser med webbseminarier kan du även schemalägga ett webbseminarium i webbsändningsvyn. Webbseminarier i webbsändningsvyn gör det möjligt att omedelbart strömma webbseminarier så att deltagarna kan visa i sin webbläsare.

1

När du har startat mötet, webbseminariet eller händelsen går du till Fler alternativMore options iconoch klicka på Starta liveströmning.

2

Klicka på Ändra strömningslayouter för att ställa in videolayouter för din livestream.

När du inte delar innehåll kan du välja mellan följande alternativ:

 • Rutnät

 • Scen

 • Fokus

När du delar innehåll kan du välja mellan följande alternativ:

 • Scen

 • Fokuserat innehåll med aktiv högtalare

 • Fokuserat innehåll

3

Klicka på Verkställ.

4

Välj en av följande strömningstjänster:

Klicka på en länk för att lära dig hur du skapar en strömlänk och strömnyckel.

 • IBM-videoströmning – Möten, händelser (klassisk) och webbseminarier

 • Facebook Live – möten, händelser (klassisk) och webbseminarier

 • Vbrick Rev – Meetings, händelser (klassisk) och webbseminarier

 • Workplace from Facebook – Meetings, Events (klassisk) och webbseminarier

 • Andra strömningstjänster – för att använda en strömningstjänst som YouTube med You Tube Live eller Twitter med Periscope Producer– Meetings, Events (klassisk) och webbseminarier


   

  Din webbplatsadministratör kan ställa in videoupplösningen på upp till 1080p.

5

Logga in på det konto som är kopplat till din strömningstjänst eller ange strömlänken och strömningsnyckeln om du har valt Andra strömningstjänster.


 

Se instruktionerna från strömningstjänsten för att generera strömlänken och strömningsnyckeln.

6

Klicka på Starta strömning för att starta strömning från möten, händelser (klassisk) eller webbseminarier.

Kontrollera efter live för att bekräfta att du strömmar Live-ikonindikator i det övre högra hörnet av mötet, webbseminariet eller händelsen.

7

Gå tillbaka till strömningstjänsten och vänta tills du ser en förhandsgranskning av en liveström av ditt möte, webbseminarium eller händelse. När du ser förhandsgranskningen gör du strömmen live.

8

(Valfritt) Om du vill ändra videolayouten under din liveström, från Meetings, Events (klassisk) eller Webbseminarier klickar du på LiveLive icon, klicka på Ändra strömningslayout och välj den layout som du vill använda.

9

När du vill avsluta liveströmmen går du tillbaka till mötet, webbseminariet eller händelsen och väljer Fler alternativMore options iconoch välj sedan Sluta strömma.

Liveströmning från mobilen har för närvarande stöd för möten och webbseminarier.

1

När du har startat mötet går du till Fler alternativMore options

2

Gör något av följande baserat på telefonens operativsystem:

 • Om du använder en i-telefon trycker du på Starta liveströmning.
 • Tryck på om du använder en Android-telefon Avancerat > Starta liveströmning.
3

Välj en av följande strömningstjänster:

Klicka på en länk för att lära dig hur du skapar en strömlänk och strömnyckel.

4

Logga in på det konto som är kopplat till din strömningstjänst eller ange strömlänken och strömningsnyckeln om du har valt Andra strömningstjänster.


 

Se instruktionerna från strömningstjänsten för att generera strömlänken och strömningsnyckeln.

5

Tryck på Starta strömning för att starta strömning från Meetings.

För att bekräfta att du strömmar kontrollerar du att du har direktindikatorn Live-ikon i det övre vänstra hörnet av mötet.

6

Gå tillbaka till strömningstjänsten och vänta tills du ser en förhandsgranskning av en liveström av ditt möte. När du ser förhandsgranskningen gör du strömmen live.

7

När du vill avsluta liveströmmen går du tillbaka till mötet och väljer Fler alternativMore options, och gör sedan följande:

 • Om du använder en i-telefon trycker du på Sluta strömma och sedan på Stopp.
 • Tryck på om du använder en Android-telefon Avancerat > Sluta strömma