Živé přenosy ze schůzek Webex

Pokud používáte placený plán Schůzek, Webinářůnebo Událostí a živé streamování je povolené, můžete živý přenos streamovat pomocí libovolné streamovací služby, která podporuje datové proudy RTMP (Real-Time Messaging Protocol) a RTMPS (Real-Time Messaging Protocol Secure). Zvuk, video a sdílený obsah se streamují živě.

Tato funkce vyžaduje video platformu Webex verze 2.0. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Každou schůzku nebo událost můžete živě streamovat do jedné služby živého streamování.

Správce služby Webex musí povolit živé streamování.


Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od svého poskytovatele služeb, obraťte se na tým zákaznické podpory vašeho poskytovatele služeb, který vám pomůže s živým přenosem.

Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí funkce Sdílet soubor, včetně sdílení videosouboru, se při živém streamování nepodporuje.

Když streamujete obsah schůzek, webinářůnebo událostí do řešení streamování třetí strany, Webex již nevlastní ani nespravuje zabezpečení a soukromí obsahu. Informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a uchovávání obsahu naleznete ve službě streamování.


Ujistěte se, že jste se přihlásili ke službě streamování a dobře se seznamte s procesem streamování živého streamování ještě předtím, než budete schůzku nebo událost skutečně streamovat.

Pokud chcete streamovat své události pomocí webinářů, můžete také naplánovat webinář v zobrazení webcastu. Webináře v zobrazení webového vysílání vám umožňují okamžitě streamovat webináře , které si účastníci mohou prohlédnout ve svém prohlížeči. Další informace naleznete v tématu Zahájení a správa webináře v zobrazeníwebového vysílání.

1

Po zahájení schůzky, webinářenebo události přejděte na Další možnostia klikněte na Ikona Další možnostiZahájit živé vysílání.

2

Kliknutím na Změnit rozvržení streamování nastavte rozvržení videa pro živý přenos.

Pokud nesdílíte obsah, můžete si vybrat z následujících možností:

  • Mřížka

  • Fáze

  • Zaměření

Při sdílení obsahu si můžete vybrat z následujících možností:

  • Fáze

  • Zaměřený obsah s aktivním řečníkem

  • Zaměřený obsah

3

Klikněte na Použít.

4

Vyberte jednu z následujících streamovacích služeb:

Kliknutím na odkaz se dozvíte, jak vygenerovat odkaz na stream a klíč streamu.

5

Přihlaste se k účtu přidruženému k vaší streamovací službě nebo zadejte odkaz na stream a klíč streamu, pokud jste vybrali Jiné streamovací služby.


 

Pokud chcete vygenerovat odkaz na datový proud a klíč streamu, přečtěte si pokyny ze služby streamování.

6

Kliknutím na Spustit streamování zahájíte streamování ze schůzek, událostí (classic)nebo webinářů.

Pokud chcete potvrdit, že streamujete, zkontrolujte indikátor Živě Ikona Live v pravém horním rohu schůzky, webinářenebo události.

7

Vraťte se do streamovací služby a počkejte, až se zobrazí náhled živého přenosu schůzky, webinářenebo události. Jakmile se zobrazí náhled, proveďte živé streamování.

8

(Volitelné) Pokud chcete změnit rozložení videa během živého přenosu, klikněte v části Schůzky, Události (klasické)nebo Webinářena Živě , klikněte na Změnit rozloženístreamování a vyberte rozložení, které chcete použít. Ikona Live

9

Pokud chcete živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, webinářinebo události, vyberte Další možnostiIkona Další možnosti a pak vyberte Zastavit streamování.

Živé přenosy z mobilních zařízení v současné době podporují schůzkya webináře.

1

Po zahájení schůzky přejděte na Další možnostiDalší možnosti

2

V závislosti na operačním systému telefonu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud používáte iPhone, klepněte na Spustit živé vysílání.
  • Pokud používáte telefon s Androidem, klepněte na Pokročilé > Zahájit živé vysílání.
3

Vyberte jednu z následujících streamovacích služeb:

Kliknutím na odkaz se dozvíte, jak vygenerovat odkaz na stream a klíč streamu.

4

Přihlaste se k účtu přidruženému k vaší streamovací službě nebo zadejte odkaz na stream a klíč streamu, pokud jste vybrali Jiné streamovací služby.


 

Pokud chcete vygenerovat odkaz na datový proud a klíč streamu, přečtěte si pokyny ze služby streamování.

5

Klepnutím na Zahájit streamování zahájíte streamování ze schůzek.

Pokud chcete potvrdit, že streamujete, podívejte se na indikátor Živě Ikona Live v levém horním rohu schůzky.

6

Vraťte se do streamovací služby a počkejte, až se zobrazí náhled živého přenosu schůzky. Jakmile se zobrazí náhled, proveďte živé streamování.

7

Pokud chcete živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, vyberte Další možnostiDalší možnostia pak udělejte toto:

  • Pokud používáte iPhone, klepněte na Zastavit streamovánía potom klepněte na Zastavit.
  • Pokud používáte telefon s Androidem, klepněte na Pokročilé > Zastavit streamování