I denne artikkelen
dropdown icon
Oversikt over Én knapp å trykke på (OBTP)
  Bli med-knapp på enheten i tavle-, skrivebords- og romserien
   Én knapp for å trykke på tilgjengelighet for forskjellige typer møter
   dropdown icon
   Enknappsfunksjon med Microsoft Exchange
    dropdown icon
    OBTP for skyregistrerte enheter
     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med tavle-, skrivebords- og romserier
     Knytt personlige rom med Webex-appen
     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
    dropdown icon
    OBTP for lokalt registrerte enheter
     Hvordan OBTP fungerer med lokalt registrerte enheter
     Konfigurer OBTP for lokalt registrerte enheter
     Feilsøke Bli med-knappen
   dropdown icon
   Én knapp å trykke på med Office 365
    dropdown icon
    OBTP for skyregistrerte enheter
     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien
     Knytt personlige Webex-rom til Webex-appen
     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
    dropdown icon
    OBTP for Premises-registrerte enheter
     Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter
     Krav til TMS-integrasjon
     Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen
     Fullfør forutsetningene for TMS-integreringen
     Konfigurer nøkkelordhandlingen @meet
     Konfigurere Office 365-rompostbokser i TMS
     Registrer Expressway-C-koblingsverten til Webex-skyen
     Koble kalenderkontakten til TMS
     Legg til en møteserver i TMS
     Test integreringen av Office 365 og TMS
     Feilsøke TMS-integreringen
     Bemerkelsesverdig virkemåte for TMS-integreringen med Office 365
   dropdown icon
   Én knapp å trykke på med Google Calendar
    dropdown icon
    OBTP for skyregistrerte enheter
     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
     Aktiver tilgang til kalenderressurser
     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien
     Knytt personlige rom med Webex-appen
     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
    dropdown icon
    OBTP for Premises-registrerte enheter
     Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter
     Krav til TMS-integreringen
     Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen
     Fullfør forutsetningene for Cisco TMS-integrering
     Konfigurer søkeordhandlingen @meet
     Konfigurere postkasser for Google-rom i TMS
     Registrer Expressway-C Connector-vert til Webex Cloud
     Koble Calendar Connector til Cisco TMS
     Legg til en møteserver i TMS
     Test integreringen av Google-kalender og TMS
     Feilsøke TMS-integreringen
     Bemerkelsesverdig oppførsel for TMS-integreringen med Google Calendar
   I denne artikkelen
   cross icon
   dropdown icon
   Oversikt over Én knapp å trykke på (OBTP)
    Bli med-knapp på enheten i tavle-, skrivebords- og romserien
     Én knapp for å trykke på tilgjengelighet for forskjellige typer møter
     dropdown icon
     Enknappsfunksjon med Microsoft Exchange
      dropdown icon
      OBTP for skyregistrerte enheter
       Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
       Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
       Legg til hybridkalender i arbeidsområder med tavle-, skrivebords- og romserier
       Knytt personlige rom med Webex-appen
       Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
      dropdown icon
      OBTP for lokalt registrerte enheter
       Hvordan OBTP fungerer med lokalt registrerte enheter
       Konfigurer OBTP for lokalt registrerte enheter
       Feilsøke Bli med-knappen
     dropdown icon
     Én knapp å trykke på med Office 365
      dropdown icon
      OBTP for skyregistrerte enheter
       Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
       Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
       Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien
       Knytt personlige Webex-rom til Webex-appen
       Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
      dropdown icon
      OBTP for Premises-registrerte enheter
       Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter
       Krav til TMS-integrasjon
       Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen
       Fullfør forutsetningene for TMS-integreringen
       Konfigurer nøkkelordhandlingen @meet
       Konfigurere Office 365-rompostbokser i TMS
       Registrer Expressway-C-koblingsverten til Webex-skyen
       Koble kalenderkontakten til TMS
       Legg til en møteserver i TMS
       Test integreringen av Office 365 og TMS
       Feilsøke TMS-integreringen
       Bemerkelsesverdig virkemåte for TMS-integreringen med Office 365
     dropdown icon
     Én knapp å trykke på med Google Calendar
      dropdown icon
      OBTP for skyregistrerte enheter
       Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter
       Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter
       Aktiver tilgang til kalenderressurser
       Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien
       Knytt personlige rom med Webex-appen
       Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien
      dropdown icon
      OBTP for Premises-registrerte enheter
       Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter
       Krav til TMS-integreringen
       Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen
       Fullfør forutsetningene for Cisco TMS-integrering
       Konfigurer søkeordhandlingen @meet
       Konfigurere postkasser for Google-rom i TMS
       Registrer Expressway-C Connector-vert til Webex Cloud
       Koble Calendar Connector til Cisco TMS
       Legg til en møteserver i TMS
       Test integreringen av Google-kalender og TMS
       Feilsøke TMS-integreringen
       Bemerkelsesverdig oppførsel for TMS-integreringen med Google Calendar
     Gjør det enklere for tavle-, skrivebord- og romserier å bli med i møter med Énknapp å trykke
     list-menuI denne artikkelen

     Konfigurer en knapp å trykke (OBTP) slik at når et planlagt møte inkluderer videoenheter, vises en grønn Bli med-knapp på enhetene rett før møtet begynner, akkurat som i Webex-appen.

     Oversikt over Én knapp å trykke på (OBTP)

     Bli med-knapp på enheten i tavle-, skrivebords- og romserien

     Alle disse metodene kan brukes av brukere til å planlegge møter og inkludere Cisco-enheter med Bli med-knappen:

     Webex-møter

     Hvis du vil ha én knapp å trykke på på Cisco-enheter, må du distribuere hybridkalenderen . Detaljene for distribusjonen avhenger av typen kalendermiljø du har og enhetstypen.

     Én knapp for å trykke på tilgjengelighet for forskjellige typer møter

     Tabellene nedenfor viser situasjonene der hybridkalendertjenesten kan gi OBTP til enten lokale eller skyregistrerte endepunkter.

     Hybridkalender kjører på enheter som kan registreres til Webex-skyen ved hjelp av RoomOS.

     Tabell 1. OBTP for møtetjenester

     Møtetype

     TMS-administrert med XE

     Hybridkalendertjeneste

     Webex

     Kun PT-planlagt

     Ja

     Møte i personlig rom

     Kun PT-planlagt

     Ja

     Cisco-møteserver

     Ja

     Ja

     Microsoft Teams

     Nei

     Ja

     Google Meet

     Nei

     Ja

     Tredjepart

     Nei

     Ja

     Tabell 2. Kalenderplattform etter tjeneste
     Kalenderplattform

     TMS-administrert

     Hybridkalendertjeneste

     Microsoft Exchange

     Ja

     Ja

     O365

     Ja

     Ja

     Google Calendar

     Nei

     Ja

     Tabell 3. Enhetsstøtte

     Enhet

     TMS-administrert

     Hybridkalendertjeneste

     Rom OS/CE

     Ja

     Ja

     CTS

     Ja

     Nei

     MXP

     Ja

     Nei

     C-serien

     Ja

     Nei

     Enknappsfunksjon med Microsoft Exchange

     OBTP for skyregistrerte enheter

     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter

     OBTP for skyregistrerte enheter med den Expressway-baserte kalenderkoblingen
     1. Du kan planlegge et møte ved hjelp av et nøkkelord eller en videoadresse, og invitere et skyregistrert video-endepunkt etter romressurskalenderen.

     2. Hvis endepunktet er tilgjengelig på det tidspunktet, godtar Microsoft Exchange automatisk invitasjonen på dets vegne.

     3. EWS-varsler fra Microsoft Exchange varsler Calendar Connector om at et møte er planlagt.

     4. For Webex-møter henter hybridkalendertjenesten deltakelsesdetaljene fra Webex-skyen og oppdaterer møteinvitasjonen.

     5. Rett før møtetidspunktet mottar skyregistrerte enheter OBTP-informasjon fra skyen.

     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter

     Før du starter

     Hvis du ennå ikke har satt opp Hybrid-kalendertjenesten, kan du se Distribusjonsveiledning for Webex hybrid kalendertjeneste . Hvis tjenesten kjører, fortsetter du med disse instruksjonene for å legge til OBTP for skyregistrerte romenheter og -tavler.

     1

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med tavle-, skrivebords- og romserier

     Slå på kalendertjenesten for enheten, og konfigurer e-postadresse for rommets postkasse .

     2

     Knytt personlige rom med Webex-appen

     Hvis Webex-nettsted ditt administreres i Kontrollhub eller brukere på Webex-nettsted ditt er Webex-appen koblet til, kan du hoppe over denne oppgaven.

     3

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     Planlegg et møte fra kalenderen og legg til en skyregistrert enhet.

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med tavle-, skrivebords- og romserier

     Før du starter

     Denne oppgaven forutsetter at du allerede har opprettet steder for tavle-, skrivebord- og rom-enhetene. Hvis du trenger å opprette arbeidsområdet, kan du se Legg til delte enheter og tjenester i et arbeidsområde .

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Arbeidsområder og velg arbeidsområdet som skal endres.

     3

     Gå til Planlegging og velg Kalender slik at brukere kan bruke Énknapp å trykke (OBTP) på enhetene sine.

     4

     Velg kalenderleverandør.

     5

     Skriv inn e-postadresse til rommets postkasse. (For hjelp til å finne denne e-postadresse, se " Opprett og administrer rom-postkasser på nettstedet for Microsoft Docs.)

     Dette er e-postadresse som skal brukes til å planlegge møter.

     6

     Klikk på Lagre.

     Knytt personlige rom med Webex-appen

     For å gi deltakelsesknappen til enheter ved planlegging av Webex-møter i personlig rom, må brukerne ha sitt personlige rom knyttet til sitt Webex-appen konto. Dette kan skje på én av følgende måter:

     • Brukerne på Webex-nettsted ditt har vært Webex-appen koblet. (For trinn for nettstedkobling, se Koble Webex-nettsteder til Control Hub .)

     • Brukere endrer sitt eget foretrukne Webex-nettsted fra innstillingene eller preferansene for Webex-appen, se Endre standard møtested

     • Hvis du vil ha en omfattende tilnærming, bruker du prosessen for masseimport av CSV-fil fra Control Hub til å angi brukernes foretrukne WebExSite i trinnene som følger.

     1

     Logg på kundevisningenhttps://admin.webex.com .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Brukere .

     3

     Klikk på Behandle brukere .

     4

     Se denne artikkelen for den detaljerte import-/eksportprosedyren for CSV.

     5

     Bruk et CSV-redigeringsprogram til å endre preferredWebExSite -attributtet for alle eller noen brukere.

     6

     Importer CSV-fil.

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     1

     I Outlook, Outlook Web Access eller https://mail.office365.com , opprette et nytt møte og deretter legge til @meet eller @webex til Sted felt.

     2

     Gå til planleggingsassistenten og klikk på Legg til rom , og velg enheten du vil legge til.

     3

     Fyll ut annen møteinformasjon etter behov, og send invitasjonen.

     4

     Når møtet er planlagt å begynne, kontrollerer du at Bli med -knappen vises på enheten.

     OBTP for lokalt registrerte enheter

     Hvordan OBTP fungerer med lokalt registrerte enheter

     OBTP for lokalt registrerte enheter med den Expressway-baserte kalenderkoblingen
     1. En bruker planlegger et møte ved hjelp av et nøkkelord eller en videoadresse, og inviterer et lokalt registrert video-endepunkt etter romressurskalenderen.

     2. Hvis endepunktet er tilgjengelig på det tidspunktet, godtar Microsoft Exchange vanligvis invitasjonen automatisk på dets vegne.

     3. EWS-varsler fra Exchange varsler Calendar Connector og Cisco TMSXE om at et møte er planlagt.

     4. For Cisco Webex møter henter hybridkalendertjenesten deltakelsesdetaljene fra Cisco Webex skyen og oppdaterer møteinvitasjonen.

     5. Calendar Connector fyller ut beskrivelsesfeltet med alle tilgjengelige deltakelsesdetaljer, og angir verdien for brukerattributtet «TMS:ExternalConferenceData» til møtets SIP-URI.

     6. EWS-varsler fra Exchange varsler Cisco TMSXE om en møteoppdatering.

     7. Cisco TMSXE oppdaterer møtet i Cisco TMS til eksternt vert og angir OBTP-oppringingsstrengen.

     8. Cisco TMS sender OBTP-informasjon for kommende møter til endepunktene.

     Konfigurer OBTP for lokalt registrerte enheter

     For lokalt registrerte endepunkter fungerer OBTP med hybridkalendertjeneste og programtillegget for Produktivitetsverktøy for møteinvitasjoner:

     • Hybridkalendertjeneste (planleggingsnøkkelord eller støttet videoadresse) fyller ut brukerattributtet «TMS:ExternalConferenceData» med SIP-URI for TMS for å angi OBTP-oppringingsstrengen.

     • Programtillegget for Produktivitetsverktøy fyller ut attributtet «UCCapabilities»-attributtet med SIP-URI for TMS for å angi OBTP-oppringingsstrengen.

     1

     Konfigurer Cisco TMS 15.0 og Cisco TMSXE 5.0 eller nyere med Microsoft Exchange -integrering. Se Konfigurasjonsveiledning for Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) (TMS 15.0 – WebEx Meeting Center WBS30) .

     2

     Hvis du vil gjøre konferanserom planleggbare i Microsoft Outlook/Exchange, konfigurerer du dem i XE som om du brukte lokale konferanser. Hvis du vil konfigurere rom i Exchange, bruker du administrasjonsveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie Extension for Microsoft Exchange .

     3

     Få lisenser for TMS og TMSXE.

     TMS- og XE-lisensiering er det samme som om du bruker lokale ressurser. Du krever nok lisenser til å dekke antall endepunkter som skal bruke OBTP. En TMS-lisens er nødvendig for å administrere endepunktet og for å trykke på kortnummerknappen på styreflaten på tidspunktet for den planlagt konferanse. En TMS-XE-lisens kreves for at endepunktet skal planlegges i Exchange.

     4

     Hvis du planlegger å distribuere et hybrid Exchange-miljø med Office 365, aktiverer du TNEF for eksterne domener i Exchange Online. Hvis TNEF er deaktivert, fjerner Exchange Online attributtene TMS:ExternalConferenceData og UCCapabilities, noe som bryter OBTP for Unified CM-registrerte endepunkter.

     Hvis du har lokale konferanser, kan du legge til OBTP med Cisco Webex Meetings og kjøre begge samtidig. Vi støtter kun OBTP-funksjonalitet; automatisk tilkobling er ikke tilgjengelig.

     Feilsøke Bli med-knappen

     Ingen Bli med-knapp på lokalt registrerte enheter

     I et hybrid Exchange-miljø vises ikke Bli med-knappen på noen lokalt registrerte enheter.

     I hybride Exchange-miljøer fører deaktivering av TNEF for eksterne domener til at Exchange Online fjerner brukerattributtene TMS:ExternalConferenceData og UCCapabilities for møtet. Dette bryter OBTP for Unified CM-registrerte endepunkter. Uten disse attributtene kan ikke Cisco TMSXE oppdatere møtet i Cisco TMS, og Cisco TMS kan ikke angi OBTP-oppringingsstrengen for møtet.

     Hvis du vil løse dette problemet, må du kontrollere at TNEF er tillatt for eksterne domener. Se https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/content-conversion/tnef-conversion for instruksjoner.

     Ingen Bli med-knapp på en bestemt enhet

     En enhet viser ikke bli med-knappen når møter skal starte.

     Enheten godtar ikke møteinvitasjoner automatisk.

     Kontroller ressurskalenderen for enheten, og se om den har godtatt møteinvitasjonen. Hvis ikke, konfigurerer du enhetens ressurspostboks til å godta møteforespørsler automatisk.

     Én knapp å trykke på med Office 365

     OBTP for skyregistrerte enheter

     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter

     OBTP for skyregistrerte enheter med Hybrid Calendar Service for Office 365
     1. En bruker planlegger et møte ved hjelp av et nøkkelord eller en videoadresse, og inviterer et skyregistrert video-endepunkt etter romressurskalenderen.

     2. Hvis endepunktet er tilgjengelig på det tidspunktet, godtar vanligvis Office 365 automatisk invitasjonen på dets vegne.

     3. Microsoft Graph API legger ut et varsel som varsler hybridkalendertjenesten om at et møte er planlagt.

      For Cisco Webex møter henter hybridkalendertjenesten deltakelsesdetaljene fra Cisco Webex skyen og oppdaterer møteinvitasjonen.

     4. Rett før møtetidspunktet mottar skyregistrerte enheter OBTP-informasjon fra skyen.

     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter

     Før du starter

     Hvis du ennå ikke har satt opp Hybrid-kalendertjenesten, kan du se Distribusjonsveiledning for Webex hybrid kalendertjeneste . Hvis tjenesten kjører, fortsetter du med disse instruksjonene for å legge til OBTP for skyregistrerte romenheter og -tavler.

     1

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien

     Slå på kalendertjenesten for enheten, og konfigurer e-postadresse for rommets postkasse .

     2

     Knytt personlige Webex-rom til Webex-appen

     Hvis Webex-nettsted ditt administreres i Cisco Webex Control Hub, eller hvis brukere på Webex-nettsted har blitt koblet til, kan du hoppe over denne oppgaven.

     3

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     Planlegg et møte fra kalenderen og legg til en skyregistrert enhet.

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien

     Før du starter

     Denne oppgaven forutsetter at du allerede har opprettet steder for tavle-, skrivebord- og rom-enhetene. Hvis du trenger å opprette arbeidsområdet, kan du se Legg til delte enheter og tjenester i et arbeidsområde .

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Arbeidsområder og velg arbeidsområdet som skal endres.

     3

     Gå til Planlegging og velg Kalender slik at brukere kan bruke Énknapp å trykke (OBTP) på enhetene sine.

     4

     Velg kalenderleverandør.

     5

     Skriv inn e-postadresse til rommets postkasse. (For hjelp til å finne denne e-postadresse, se " Opprett og administrer rom-postkasser på nettstedet for Microsoft Docs.)

     Dette er e-postadresse som skal brukes til å planlegge møter.

     6

     Klikk på Lagre.

     Knytt personlige Webex-rom til Webex-appen

     For å gi deltakelsesknappen til enheter ved planlegging av Webex-møter i personlig rom, må brukerne ha sitt personlige rom knyttet til sitt Webex-appen konto. Dette kan skje på én av følgende måter:

     • Brukerne på Webex-nettsted ditt har vært Webex-appen koblet. (For trinn for nettstedkobling, se Koble Webex-nettsteder til Control Hub .)

     • Brukere endrer sitt eget foretrukne Webex-nettsted fra innstillingene eller preferansene for Webex-appen, se Endre standard møtested

     • Hvis du vil ha en omfattende tilnærming, bruker du prosessen for masseimport av CSV-fil fra Control Hub til å angi brukernes foretrukne WebExSite i trinnene som følger.

     1

     Logg på kundevisningenhttps://admin.webex.com .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Brukere .

     3

     Klikk på Behandle brukere .

     4

     Se denne artikkelen for den detaljerte import-/eksportprosedyren for CSV.

     5

     Bruk et CSV-redigeringsprogram til å endre preferredWebExSite -attributtet for alle eller noen brukere.

     6

     Importer CSV-fil.

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     Bruk disse trinnene til å konfigurere et testmøte og bekrefte OBTP på en registrert enhet.

     1

     I Outlook, Outlook Web Access eller https://mail.office365.com , opprette et nytt møte og deretter legge til @meet eller @webex til Sted felt.

     2

     Gå til planleggingsassistenten og klikk på Legg til rom , og velg enheten du vil legge til.

     3

     Fyll ut annen møteinformasjon etter behov, og send invitasjonen.

     4

     Når møtet er planlagt å begynne, kontrollerer du at Bli med -knappen vises på enheten.

     OBTP for Premises-registrerte enheter

     Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter

     OBTP for lokalt registrerte enheter med Hybrid Calendar Service for Office 365
     1. Arrangøren oppretter et møte i Office 365 og legger til @meet i Sted felt. Arrangøren inviterer brukere og videoenheter fra Office 365-katalogen.

     2. Office 365 sender et varsel til hybridkalenderen .

     3. Hybridkalenderen ber om og mottar krypteringsnøkkel, og bruker den deretter til å kryptere møteinformasjonen.

     4. Hybridkalenderen validerer møteoppretting og mottakere, og kalenderkoblingen sender detaljer til TMS.

     5. TMS oppretter møtet på den lokale konferansebroen og sender deltakelsesdetaljene tilbake til kalenderkoblingen.

     6. Koblingen oppdaterer møteinvitasjonen med deltakelsesdetaljene som er levert av TMS, og de oppdaterte deltakelsesdetaljene vises når inviterte viser møtet i Office 365.

     7. Rett før møtetidspunktet mottar videoenhetene som ble invitert til møtet, informasjon om Webex-deltakelsen fra TMS.


      

     Cisco TMSXE er ikke en del av denne integreringen. Calendar Connector håndterer rollen som koordinering mellom Cisco TMS og kalendersystemet.

     Krav til TMS-integrasjon

     Denne integreringen krever følgende komponenter:

     • Den skybaserte hybridkalenderen med Office 365, distribuert og konfigurert

     • Expressway (for å fungere som kontaktvert mellom TMS og hybridkalenderen), installert og kjører

      • Last ned fra software.cisco.com uten kostnad.

      • Vi anbefaler den nyeste versjonen av Expressway for koblingsvertsformål. Se Expressway-kontakt vertsstøtte for hybridtjenester for informasjon om støtte for Expressway-versjoner.

      • Vi støtter for øyeblikket enten én Expressway-node eller to noder som opererer som énnode-klynger, dedikert til å være vert for denne integreringen. Vi anbefaler to verter. Hvis den aktive verten går ned, sendes nye møteforespørsler til den andre verten etter et par minutter.

       Vertene kan ikke kjøre andre hybridtjenestekoblinger. TMS-integreringsvertene må også være de eneste kalenderkoblingsvertene i Webex-appen. organisasjon.

      • Vi anbefaler maksimalt 10 000 planleggingsbrukere for denne integreringen.

     • TelePresence Management Suite (TMS) 15.9 eller senere, installert og kjører, med følgende konfigurasjon på plass:

      • Et gyldig CA-signert serversertifikat må installeres. Denne integreringen støtter ikke selvsignerte sertifikater.

      • Hvert endepunkt som skal bestilles, må allerede være lagt til i TMS og lisensiert for generell TMS-bruk.

      • TMS-en må ha den samme alternativnøkkelen som kreves for å bestille endepunkter med TMSXE, som er ett av følgende:

       For hver Expressway-kontaktvert som du distribuerer, må TMS ha én eller flere alternativnøkler, avhengig av distribusjonsstørrelsen. Integreringen bruker de samme tilvalgsnøklene som kreves for å bestille endepunkter med TMSXE, som er ett av følgende:

       • Små distribusjoner – én TMSXE-alternativtast (TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange ) for hvert 25. TelePresence-endepunkter som er integrert med TMS (delenummer L-TMS-MSEX-25).

       • Større distribusjoner – én alternativtast for programintegreringspakke (delenummer L-TMS-APPINT).

       Hvis du for eksempel distribuerer to koblingsverter med 50 telepresence-endepunkter, trenger du enten fire alternativtaster L-TMS-MSEX-25 eller to alternativnøkler L-TMS-APPINT for integreringen på TMS.

       Hvis begge typene tilvalgsnøkler finnes, bruker TMS bare nøkkelen til programintegreringspakken.

       Hvis du allerede har alternativtaster for TMSXE eller Application Integration Package:

       • Hvis du ikke bruker alternativtasten for øyeblikket, kan du bruke den med hybridkalenderintegrering.

       • Hvis du bruker alternativtasten med TMSXE, kontakter du partneren eller salgsteamet for å be om en ekstra alternativtast (eller et sett med nøkler) for hybridkalenderintegreringen. Hvis du planlegger å migrere fra TMSXE i løpet av kort tid, kan du be om en 90-dagers prøveversjon og deretter bruke de(n) opprinnelige alternativnøkkelen(e) på nytt når overføringen til hybridkalenderen er fullført.

      • Lokale konferansebroressurser må konfigureres (møteserver anbefales).

       Lokale konferansebroressurser, hvis de brukes til denne integreringen, må konfigureres (møteserver anbefales).

      • Brukernes tidssoner i TMS må samsvare med tidssonene i kalendersystemet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir tidssone i TMS, kan du se «Brukeradministrasjon» i det aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     • Én enkelt Expressway-node (for å fungere som tilkoblingsvert mellom TMS og hybridkalenderen), installert og kjører

      • Last ned fra software.cisco.com uten kostnad.

      • Vi anbefaler den nyeste versjonen av Expressway for koblingsvertsformål. Se Expressway Connector-vertsstøtte for Cisco Webex for informasjon om støtte for Expressway-versjoner.

      • Vi støtter for øyeblikket bare én Expressway-node dedikert til å være vert for denne integreringen. Noden kan ikke kjøre andre hybride tjenestekontakter. Denne noden må også være den eneste kalenderkoblingsverten i Webex APP-organisasjonen.

      • Vi anbefaler maksimalt 10 000 planleggingsbrukere for denne integreringen.

     Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen

     Hvis du vil legge til TMS-integreringen i hybridkalenderen med Office 365-distribusjon, utfører du følgende oppgaver.

     Før du starter

     Hvis du ennå ikke har satt opp hybridkalenderen, kan du se Distribusjonsveiledning for hybridkalender i stedet for denne artikkelen. Hvis du allerede har kjørt tjenesten, fortsetter du med disse instruksjonene for å legge til bli med-knappen for lokalt registrerte enheter.

     1

     Fullføre forutsetningene for TMS-integrering

     2

     Fullfør forutsetningene for TMS-integreringen

     3

     Konfigurer nøkkelordhandlingen @meet

     Tillater at brukere kan planlegge med TMS-integreringen.

     4

     Konfigurere Office 365-rompostbokser i TMS

     Tilordner videoenhet i TMS til e-postadressene til Office 365-rompostkasser, slik at hybridkalenderen kan gjenkjenne når brukere inviterer enhetene til møter og koordinere bli med-knappen med TMS.

     5

     Registrer Expressway-C-koblingsverten til Webex-skyen

     Kobler Expressway til Webex-skyen. Dette oppretter en ressurs ihttps://admin.webex.com og laster ned tilkoblingsprogramvare til Expressway.

     6

     Koble kalenderkontakten til TMS

     Konfigurerer detaljene som kalenderkontakten trenger for å kommunisere med TMS, og legger til lokal konferansebrotelefonidetaljer i invitasjoner, hvis det er aktuelt.

     7

     Legg til en møteserver i TMS

     Aktiverer planlegging av integreringen @meet møter på stedet.

     8

     Test integreringen av Office 365 og TMS

     Verifiserer integreringen med TMS.

     Fullfør forutsetningene for TMS-integreringen

     1

     Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du konfigurere den skybaserte hybridkalenderen med Office 365. Sehttps://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar for instruksjoner.

     2

     Kontroller at du har møtt alle Krav til TMS-integrasjon .

     3

     Oppgi følgende porttilgang for Expressway som skal fungere som Calendar Connector-vert for TMS-integreringen:

     • Porttilgang for HTTPS eller sikre web-sockets utgående fra Expressway til *.rackcdn.com, *.ciscospark.com, *.wbx2.com, *.webex.com, *.webexcontent.com og *.clouddrive.com: TCP-port 443 (sikker)

     • Porttilgang for HTTPS utgående fra Expressway til TMS: TCP-port 443 (sikker)

     Konfigurer nøkkelordhandlingen @meet

     Hvis du vil gi brukerne TMS-integreringsfunksjonaliteten, må du konfigurere @meet i Control Hub Ved hjelp av en administratorkonto.

     Gjør disse trinnene for å få integreringen til å planlegge et møte som er vert med lokale konferansebroressurser når brukere bruker dette nøkkelordet.

     Som standard oppretter nøkkelordet @meet et område i Webex og legger til deltakelsesdetaljer for det.

     Med TMS-integreringen, når en planlegger inviterer et rom til møtet, booker TMS rommet og sender OBTP til de tilknyttede enhetene. OBTP fungerer uavhengig av hvordan du konfigurerer nøkkelordet @meet, og det fungerer også for @webex.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     3

     Fra Hybrid-kalenderkortet for Exchange klikker du på Rediger innstillinger .

     4

     I Nøkkelord seksjon, for @meet , velg Cisco TelePresence Management-programserie .

     5

     Klikk på Lagre.

     Konfigurere Office 365-rompostbokser i TMS

     Bruk denne fremgangsmåten til å legge til Office 365-rompostkasseadressene til videoenheter én om gangen i TMS. Du kan også bruke masseopplasting til å konfigurere flere adresser. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se «Massetilordning av e-post for endepunkter» i det aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     Før du starter

     • Hvert videosystem som brukere vil legge til i møter, må ha en rompostboks i Office 365 for at TMS skal kunne tilby deltakelsesknappen. Hvis du vil ha hjelp til å opprette rompostkasser, se Opprette og administrere ressurspostbokser i Office 365 .

     • Samle inn legitimasjonen til en organisasjonsdomenekonto med administratorrettigheter til TMS.

     1

     Hvis du ikke allerede har gjort det, oppretter du rompostboksene i Office 365.

     2

     Logg på TMS fra en nettleser.

     3

     Gå til Systemer > Navigator .

     4

     Finn og klikk på videosystemet som skal konfigureres med rommets postboksadresse.

     5

     Sammendrag fanen, klikker du Rediger innstillinger og angi adressen til rommets postboks i feltet E-postadresse.

     6

     Klikk på Lagre.

     7

     Gjenta trinn 4 til 6 for hver videoenhet.

     Registrer Expressway-C-koblingsverten til Webex-skyen

     Bruk denne fremgangsmåten til å registrere en enkelt Expressway-C-node i skyen og laste ned koblingsprogramvare til Expressway-C. (Vi støtter for øyeblikket bare én Expressway-node for denne integreringen.)

     Bruk denne fremgangsmåten til å registrere en Expressway-C-node i skyen og laste ned tilkoblingsprogramvare til Expressway-C. (Vi støtter for øyeblikket enten én Expressway-node eller to Expressway-noder som fungerer som separate ennodeklynger for denne integreringen.)

     TMS-integreringen bruker hybridkalender for installasjonsprosessen for Microsoft Exchange , men til slutt vil du koble Calendar Connector til TMS. Når du har koblet til TMS, kan du ikke koble noen koblinger i Webex-appen til Microsoft Exchange.

     Før du starter

     • Kontroller at Expressway-C kjører på en versjon som støttes for hybridtjenester. Se Støttede versjoner av Expressway for Cisco Webex Hybrid Services Connectors dokumentasjon (https://help.webex.com/article/ruyceab ) for mer informasjon om hvilke versjoner som støttes for nye og eksisterende registreringer til skyen.

     • Logg av alle åpne tilkoblinger til Expressway-C-grensesnittet som er åpne i andre nettleserfaner.

     • Hvis det lokale miljøet bruker proxy for utgående trafikk, må du først angi detaljene for proxy-server på Programmer > Hybridtjenester > Proxy for kobling før du fullfører denne prosedyren. Dette er nødvendig for vellykket registrering.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     Webex-skyen avviser ethvert forsøk på registrering fra Expressway webgrensesnitt. Du må først registrere Expressway via Control Hub, fordi Control Hub må dele ut et token til Expressway for å etablere klarering mellom lokaler og skyen, og fullføre den sikre registreringen.

     3

     Klikk på Konfigurer på Hybrid Calendar for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Neste .


      

     Ikke konfigurer denne integreringen hvis du allerede har en Expressway-koblingsvert for Microsoft Exchange eller Office 365 registrert for organisasjonen.

     4

     Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , i navigasjonsruten til venstre under Tjenester klikk Hybrid , og velg deretter én:

     • Hvis dette er den første koblingsverten du registrerer, klikker du på Konfigurer på Hybrid Calendar for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Neste .
     • Hvis du allerede har registrert én koblingsvert, klikker du på Vis alle på Hybrid Calendar for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Legg til ressurs .

     Webex-skyen avviser ethvert forsøk på registrering fra Expressway webgrensesnitt. Du må først registrere Expressway via Control Hub, fordi Control Hub må dele ut et token til Expressway for å etablere klarering mellom lokaler og skyen, og fullføre den sikre registreringen.


      

     Ikke konfigurer denne integreringen hvis du allerede har en Expressway-koblingsvert for Microsoft Exchange eller Office 365 registrert for organisasjonen.

     5

     Velg Registrere en ny Expressway med sitt fullstendige domenenavn (FQDN) , angi Expressway-C IP-adresse eller det fullt kvalifisert domenenavn (FQDN), slik at Webex oppretter en oppføring for den Expressway-C-en og etablerer klarering, og klikk deretter på Neste . Du kan også angi et visningsnavn for å identifisere ressursen i Control Hub.


      

     Hvis du vil sikre en vellykket registrering til skyen, bruker du bare små tegn i vertsnavnet du angir for Expressway-C. Store og små bokstaver støttes ikke for øyeblikket.

     6

     Klikk på Neste , og for nye registreringer klikker du på koblingen for å åpne Expressway-C. Du kan deretter logge på for å laste inn Koblingsbehandling vindu.

     7

     Bestem hvordan du vil oppdatere Expressway-C- klareringsliste:

     En avmerkingsboks på velkomstsiden avgjør om du manuelt vil legge til de nødvendige CA-sertifikatene i Expressway-C- klareringsliste, eller om du tillater at Webex legger til disse sertifikatene for deg.

     Velg ett av følgende alternativer:

     • Merk av i boksen hvis du vil at Webex skal legge til de nødvendige CA-sertifikatene i Expressway-C- klareringsliste.

      Når du registrerer deg, installeres rotsertifikatene for myndighetene som signerte Webex-skysertifikatene automatisk på Expressway-C. Dette betyr at Expressway-C automatisk skal klarere sertifikatene og kunne konfigurere den sikker tilkobling.


       

      Hvis du ombestemmer deg, kan du bruke Koblingsbehandling vinduet for å fjerne rotsertifikatene for Webex Cloud CA og installere rotsertifikatene manuelt.

     • Fjern merket for hvis du vil oppdatere Expressway-C- klareringsliste manuelt . Se den elektroniske hjelpen for Expressway-C for fremgangsmåten.

       

      Når du registrerer deg, vil du få sertifikatklareringsfeil hvis klareringsliste for øyeblikket ikke har de riktige CA-sertifikatene. Se Sertifiseringsinstanser for hybridtjenester .

     8

     Klikk på Registrer . Når du er omdirigert til Control Hub, leser du teksten på skjermen for å bekrefte at Webex identifiserte riktig Expressway-C.

     9

     Når du har bekreftet informasjonen, klikker du på Tillat for å registrere Expressway-C for hybridtjenester.

     • Registrering kan ta opptil 5 minutter, avhengig av konfigurasjonen av Expressway og om det er en førstegangsregistrering.

     • Etter at Expressway-C er registrert, viser Hybrid Services-vinduet på Expressway-C kontaktene som lastes ned og installeres. Administrasjonskoblingen oppgraderer seg automatisk hvis det finnes en nyere versjon, og installerer deretter eventuelle andre kontakter du valgte for Expressway-C-kontaktverten.

     • Hver kontakt installerer grensesnittsidene du trenger for å konfigurere og aktivere denne kontakten.

      Denne prosessen kan ta noen minutter. Når kontaktene er installert, kan du se nye menyelementer på Programmer > Hybridtjenester på Expressway-C-kontaktverten.

     Hvis registreringen mislykkes og det lokale miljøet bruker proxy for utgående trafikk, kan du se gjennom delen Før du begynner i denne prosedyren. Hvis registreringsprosessen blir tidsavbrutt eller mislykkes (du må for eksempel fikse sertifikatfeil eller angi proxy-detaljer), kan du starte registreringen på nytt i Control Hub.

     Hva nå?

     Gjenta trinnene i denne oppgaven for å registrere den andre Expressway-kontaktverten hvis det er aktuelt.

     Sertifiseringsinstanser for hybridtjenester

     Tabellen viser sertifiseringsinstansene som det lokale eller eksisterende miljøet må stole på når du bruker hybridtjenester.

     Hvis du valgte å la Webex administrere de nødvendige sertifikatene, trenger du ikke å legge til CA-sertifikater manuelt i Expressway-C- klareringsliste.


      

     Utstederne som brukes til å signere Webex-vertssertifikatene, kan endres i fremtiden, og tabellen nedenfor kan da være unøyaktig. Hvis du administrerer CA-sertifikatene manuelt, må du legge til CA-sertifikatene til de utstedende myndighetene som signerte de gjeldende sertifikatene for vertene som er oppført nedenfor (og fjerne utløpte/opphevede CA-sertifikater).

     Skyverter signert av denne CA

     Utsteder CA

     Må være klarert av

     Til dette formålet

     CDN

     O=Baltimore, OU=CyberTrust, CN=Baltimore CyberTrust Root

     Expressway-C

     For å sikre at Expressway laster ned koblinger fra en klarert vert

     Felles identitetstjeneste

     O=VeriSign, Inc., OU=Class 3 Public Primary Certification Authority

     Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 som er vert for Cisco-katalogkontakten

     Expressway-C

     Synkronisere brukere fra Active Directory med Webex og autentisere Hybrid Services-brukere

     Webex-app

     O=The Go Daddy Group, Inc., OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority

     Expressway-C

     Koble kalenderkontakten til TMS

     Legg til en møteserver i TMS

     Når du konfigurerer @meet å bruke TelePresence Management Suite handling, bruker TMS en hvilken som helst bro som er konfigurert i Administrative verktøy > Konfigurasjon > Konferanseinnstillinger > Avansert .

     Hvis du vil tillate brukere å planlegge møter på en møteserver ved hjelp av hybridkalenderintegrering med TMS, legger du til serveren ved hjelp av trinnene i møteserverdelen i den aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     Test integreringen av Office 365 og TMS

     Bruk disse trinnene til å planlegge et testmøte og bekrefte integreringen.

     1

     Test møteplanlegging med @meet:

     1. Logg på i en nettleserhttps://outlook.office365.com med en Office 365 brukerkonto som er aktivert for hybridkalender.

     2. Klikk på Nyhet > Kalenderhendelse .

     3. Angi en hendelsestittel i Legg til en tittel for hendelsen tekstboks.

     4. Oppgi @meet i Legg til et sted eller et rom tekstboks.

     5. I Folk fanen, inviter brukere og legg til rom (eller andre videoenheter) for OBTP.

     6. Send invitasjonen.

      Hybridkalenderen oppdaterer møtet med deltakelsesdetaljene.

     2

     Logg på TMS i en nettleser og gå til Bestilling > Vis liste over konferanser .

     Testmøtet og andre møter som er planlagt med @meet, er oppført i TMS med Calendar Connector i Ekstern tjeneste kolonnen.

      

     Du kan ikke redigere Calendar Connector-møter i TMS.

     Feilsøke TMS-integreringen

     Bruk disse tipsene til å kontrollere statusen til de forskjellige komponentene i TMS-integreringen med hybridkalenderen.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     3

     Kontroller antall brukere som er aktivert for hybridkalender.

     4

     Kontroller statusen til kontaktene i Control Hub.

     1. I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid , og klikk deretter Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

     2. Fra ressurskortet for TMS-integreringen klikker du på Node koblingen under FQDN- eller IP-adresse for ressursen .

     5

     Sammenlign statusen ovenfor med statusen til kontaktene på Expressway-kontaktverten.

     Fra Expressway, gå til Programmer > Hybridtjenester > Koblingsbehandling .

     Bemerkelsesverdig virkemåte for TMS-integreringen med Office 365

     Denne delen viser begrensninger og bemerkelsesverdig oppførsel for TMS-integreringen med Office 365.

     For åpne problemer kan du se listen over problemer med TMS-integrasjon med Office 365 i delen Office 365 (skybasert tjeneste) i Kjente problemer med hybridkalender .

     • Redigere en møteserie under en aktiv forekomst av serien resulterer i følgende virkemåte:

      • TMS oppdaterer alle andre forekomster enn den pågående forekomsten.

      • Den aktive forekomsten blir et unntak i TMS.

      Dette er den forventede virkemåten, men adskiller seg fra virkemåten til Office 365, som også oppdaterer den aktive forekomsten.

     • Et møte som er planlagt for mer enn 5 måneder i fremtiden, kan ikke bli behandlet umiddelbart av den skybaserte hybridkalenderen for Microsoft Office 365. Tjenesten behandler møter som ligger 5–6 måneder frem i tid på daglig basis ved hjelp av et skyvevindu, så når den planlagte datoen for møtet faller innenfor vinduet, blir det behandlet og møtet planlagt i TMS.

      Dette er en begrensning for den skybaserte hybridkalenderen for Microsoft Office 365 for alle typer møter.

     Én knapp å trykke på med Google Calendar

     OBTP for skyregistrerte enheter

     Slik fungerer OBTP med skyregistrerte enheter

     OBTP for skyregistrerte enheter med Hybrid Calendar Service for Google Calendar
     1. En bruker planlegger et møte ved hjelp av et nøkkelord eller en videoadresse, og inviterer et skyregistrert video-endepunkt etter romressurskalenderen.

     2. Hvis endepunktet er tilgjengelig på det tidspunktet, godtar vanligvis Google Kalender automatisk invitasjonen på dets vegne.

     3. Google Calendar API legger ut et varsel som varsler hybridkalendertjenesten om at et møte er planlagt.

      For Cisco Webex møter henter hybridkalendertjenesten deltakelsesdetaljene fra Cisco Webex skyen og oppdaterer møteinvitasjonen.

     4. Rett før møtetidspunktet mottar skyregistrerte enheter OBTP-informasjon fra skyen.

     Oppgaveflyt for distribusjon av OBTP for skyregistrerte enheter

     Før du starter

     Hvis du ennå ikke har satt opp Hybrid-kalendertjenesten, kan du se Distribusjonsveiledning for Webex hybrid kalendertjeneste . Hvis tjenesten kjører, fortsetter du med disse instruksjonene for å legge til OBTP for skyregistrerte romenheter og -tavler.

     1

     Aktiver tilgang til kalenderressurser

     Hvis du ikke aktivert tilgang til kalenderressurser da du konfigurerte kalendertjenesten, gjør du det nå.

     2

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien

     Slå på kalendertjenesten for enheten, og konfigurer ressursens e-postadresse.

     3

     Knytt personlige rom med Webex-appen

     Hvis Webex-nettsted ditt administreres i Cisco Webex Control Hub, eller hvis brukere på Webex-nettsted har blitt koblet til, kan du hoppe over denne oppgaven.

     4

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     Planlegg et møte fra kalenderen og legg til en skyregistrert enhet.

     Aktiver tilgang til kalenderressurser

     Hvis du ikke konfigurerte tilgang til kalenderressurser da du først distribuerte hybridkalendertjenesten med Google Calendar, må du gjøre det nå.

     1

     Frahttps://admin.webex.com , under Tjenester , klikk Hybrid , og gå deretter til Google-hybridkalenderkortet.

     2

     Klikk på Konfigurer og følg trinnene.

     3

     Hvis du bruker romressurser, trenger du en autorisert administratorkonto for tilgangskontrolllisten (ACL).

     Legg til hybridkalender i arbeidsområder med Tavle-, Skrivebord- og Rom-serien

     Denne oppgaven forutsetter at du allerede har opprettet steder for tavle-, skrivebord- og rom-enhetene. Hvis du trenger å opprette arbeidsområdet, kan du se Legg til delte enheter og tjenester i et arbeidsområde .

     Før du starter

     • Webex-romenheter må ha e-postadresser som samsvarer med ressursformatet for Googles rom, @resource.calendar.google.com .

      Hvis e-postformatet for romenhet bruker et domeneprefiks, må du bekrefte domenet i prefikset. For eksempel verifisere company.com (hvis du ikke allerede gjorde det da du bekreftet domenet til kontoen som administrerer tilgangskontrolllister) for enheter som har e-postadresser som:

      company.com__3130313639353739333032@resource.calendar.google.com

      Nyere ressurs-e-postadresser inkluderer kanskje ikke et domeneprefiks, som i følgende eksempel:

      c_0803348627605091471198@resource.calendar.google.com
      
     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Arbeidsområder .

     3

     Gå til Planlegging og velg Kalender slik at brukere kan bruke Énknapp å trykke (OBTP) på enhetene sine.

     4

     Velg kalenderleverandør.

     5

     Skriv inn eller lim inn e-postadresse for Google-ressursen fra G Suite (Kalender > Ressurser).

     Dette er e-postadresse som skal brukes til å planlegge møter.

     6

     Klikk på Lagre.

     Knytt personlige rom med Webex-appen

     For å gi deltakelsesknappen til enheter ved planlegging av Webex-møter i personlig rom, må brukerne ha sitt personlige rom knyttet til sitt Webex-appen konto. Dette kan skje på én av følgende måter:

     • Brukerne på Webex-nettsted ditt har vært Webex-appen koblet. (For trinn for nettstedkobling, se Koble Webex-nettsteder til Control Hub .)

     • Brukere endrer sitt eget foretrukne Webex-nettsted fra innstillingene eller preferansene for Webex-appen, se Endre standard møtested

     • Hvis du vil ha en omfattende tilnærming, bruker du prosessen for masseimport av CSV-fil fra Control Hub til å angi brukernes foretrukne WebExSite i trinnene som følger.

     1

     Logg på kundevisningenhttps://admin.webex.com .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Ledelse klikk Brukere .

     3

     Klikk på Behandle brukere .

     4

     Se denne artikkelen for den detaljerte import-/eksportprosedyren for CSV.

     5

     Bruk et CSV-redigeringsprogram til å endre preferredWebExSite -attributtet for alle eller noen brukere.

     6

     Importer CSV-fil.

     Test OBTP med tavle-, skrivebords- og rom-serien

     Bruk disse trinnene til å konfigurere et testmøte og bekrefte OBTP på en registrert enhet.

     1

     I https://calendar.google.com , klikk Opprett for å starte en hendelse, og deretter legge til @meet eller @webex til Hvor felt.

     2

     Klikk på Rom , og velg enheten du vil legge til.

     3

     Fyll ut annen møteinformasjon etter behov, og klikk deretter på Lagre .

     4

     Når møtet er planlagt å begynne, kontrollerer du at Bli med -knappen vises på enheten.

     OBTP for Premises-registrerte enheter

     Hvordan OBTP fungerer med Premises-registrerte enheter

     Diagrammet nedenfor viser hvordan hybridkalenderen samhandler med TMS og kalendersystemet for å gi Bli med -knappen for et møte som er vert av lokale konferansebroressurser.

     OBTP for lokalt registrerte enheter med Hybrid Calendar Service for Google Calendar
     1. Arrangøren oppretter et møte i Google Calendar og legger til @meet i Sted felt. Arrangøren inviterer brukere og videoenheter fra Google Calendar-katalogen.

     2. Google Calendar sender et varsel til hybridkalenderen .

     3. Hybridkalenderen ber om og mottar krypteringsnøkkel, og bruker den deretter til å kryptere møteinformasjonen.

     4. Hybridkalenderen validerer møteoppretting og mottakere, og kalenderkoblingen sender detaljer til TMS.

     5. TMS oppretter møtet på den lokale konferansebroen og sender deltakelsesdetaljene tilbake til Calendar Connector.

     6. Koblingen oppdaterer møteinvitasjonen med deltakelsesdetaljene som er levert av TMS, og de oppdaterte deltakelsesdetaljene vises når inviterte viser møtet i Google Calendar.

     7. Rett før møtetidspunktet mottar videoenhetene som ble invitert til møtet OBTP-informasjon fra TMS.


      

     Cisco TMSXE er ikke en del av denne integreringen. Calendar Connector håndterer rollen som koordinering mellom Cisco TMS og kalendersystemet.

     Krav til TMS-integreringen

     Denne integreringen krever følgende komponenter:

     • Den skybaserte hybridkalenderen med Google Calendar, distribuert og konfigurert

     • Expressway (for å fungere som kontaktvert mellom TMS og hybridkalenderen), installert og kjører

      • Last ned fra software.cisco.com uten kostnad.

      • Vi anbefaler den nyeste versjonen av Expressway for koblingsvertsformål. Se Expressway-kontakt vertsstøtte for hybridtjenester for informasjon om støtte for Expressway-versjoner.

      • Vi støtter for øyeblikket enten én Expressway-node eller to noder som opererer som énnode-klynger, dedikert til å være vert for denne integreringen. Vi anbefaler to verter. Hvis den aktive verten går ned, sendes nye møteforespørsler til den andre verten etter et par minutter.

       Vertene kan ikke kjøre andre hybridtjenestekoblinger. TMS-integreringsvertene må også være de eneste kalenderkoblingsvertene i Webex-appen. organisasjon.

      • Vi anbefaler maksimalt 10 000 planleggingsbrukere for denne integreringen.

     • TelePresence Management Suite (TMS) 15.9 eller senere, installert og kjører, med følgende konfigurasjon på plass:

      • Et gyldig CA-signert serversertifikat må installeres. Denne integreringen støtter ikke selvsignerte sertifikater.

      • Hvert endepunkt som skal bestilles, må allerede være lagt til i TMS og lisensiert for generell TMS-bruk.

      • TMS-en må ha den samme alternativnøkkelen som kreves for å bestille endepunkter med TMSXE, som er ett av følgende:

       For hver Expressway-kontaktvert som du distribuerer, må TMS ha én eller flere alternativnøkler, avhengig av distribusjonsstørrelsen. Integreringen bruker de samme tilvalgsnøklene som kreves for å bestille endepunkter med TMSXE, som er ett av følgende:

       • Små distribusjoner – én TMSXE-alternativtast (TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange ) for hvert 25. TelePresence-endepunkter som er integrert med TMS (delenummer L-TMS-MSEX-25).

       • Større distribusjoner – én alternativtast for programintegreringspakke (delenummer L-TMS-APPINT).

       Hvis du for eksempel distribuerer to koblingsverter med 50 telepresence-endepunkter, trenger du enten fire alternativtaster L-TMS-MSEX-25 eller to alternativnøkler L-TMS-APPINT for integreringen på TMS.

       Hvis begge typene tilvalgsnøkler finnes, bruker TMS bare nøkkelen til programintegreringspakken.

       Hvis du allerede har alternativtaster for TMSXE eller Application Integration Package:

       • Hvis du ikke bruker alternativtasten for øyeblikket, kan du bruke den med hybridkalenderintegrering.

       • Hvis du bruker alternativtasten med TMSXE, kontakter du partneren eller salgsteamet for å be om en ekstra alternativtast (eller et sett med nøkler) for hybridkalenderintegreringen. Hvis du planlegger å migrere fra TMSXE i løpet av kort tid, kan du be om en 90-dagers prøveversjon og deretter bruke de(n) opprinnelige alternativnøkkelen(e) på nytt når overføringen til hybridkalenderen er fullført.

      • Lokale konferansebroressurser må konfigureres (møteserver anbefales).

       Lokale konferansebroressurser, hvis de brukes til denne integreringen, må konfigureres (møteserver anbefales).

      • Brukernes tidssoner i TMS må samsvare med tidssonene i kalendersystemet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir tidssone i TMS, kan du se «Brukeradministrasjon» i det aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     • Én enkelt Expressway-node (for å fungere som tilkoblingsvert mellom TMS og hybridkalenderen), installert og kjører

      • Last ned fra software.cisco.com uten kostnad.

      • Vi anbefaler den nyeste versjonen av Expressway for koblingsvertsformål. Se Expressway Connector-vertsstøtte for Cisco Webex for informasjon om støtte for Expressway-versjoner.

      • Vi støtter for øyeblikket bare én Expressway-node dedikert til å være vert for denne integreringen. Noden kan ikke kjøre andre hybride tjenestekontakter. Denne noden må også være den eneste kalenderkoblingsverten i Webex APP-organisasjonen.

      • Vi anbefaler maksimalt 10 000 planleggingsbrukere for denne integreringen.

     Oppgaveflyt for distribusjon for TMS-integreringen

     Hvis du vil legge til TMS-integreringen i hybridkalenderen med Google Calendar-distribusjon, utfører du følgende oppgaver.

     Før du starter

     Hvis du ennå ikke har satt opp hybridkalenderen, kan du se Distribusjonsveiledning for hybridkalender i stedet for denne artikkelen. Hvis du allerede har kjørt tjenesten, fortsetter du med disse instruksjonene for å legge til bli med-knappen for lokalt registrerte enheter.

     1

     Fullfør forutsetningene for TMS-integreringen

     2

     Fullfør forutsetningene for Cisco TMS-integrering

     3

     Konfigurer søkeordhandlingen @meet

     Tillater at brukere kan planlegge med TMS-integreringen.

     4

     Konfigurere postkasser for Google-rom i TMS

     Tilordner videoenhet i TMS til e-postadressene for rommets postkasse i Google Calendar, slik at hybridkalenderen kan gjenkjenne når brukere inviterer enhetene til møter og koordinere OBTP med TMS.

     5

     Registrer Expressway-C Connector-vert til Webex Cloud

     Kobler Expressway til Webex-skyen. Dette oppretter en ressurs ihttps://admin.webex.com og laster ned tilkoblingsprogramvare til Expressway.

     6

     Koble Calendar Connector til Cisco TMS

     Konfigurerer detaljene som Calendar Connector trenger for å kommunisere med TMS, og legger til lokal konferansebrotelefonidetaljer i invitasjoner, hvis det er aktuelt.

     7

     Legg til en møteserver i TMS

     Aktiverer planlegging av integreringen @meet møter på stedet.

     8

     Test integreringen av Google-kalender og TMS

     Verifiserer integreringen med TMS.

     Fullfør forutsetningene for Cisco TMS-integrering

     1

     Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du konfigurere den skybaserte hybridkalendertjenesten med Google Calendar. Sehttps://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar for instruksjoner.

     2

     Kontroller at du har møtt alle Krav til TMS-integreringen .

     3

     Oppgi følgende porttilgang for Expressway som skal fungere som Calendar Connector-vert for TMS-integreringen:

     • Porttilgang for HTTPS eller sikre web-sockets utgående fra Expressway til *.rackcdn.com, *.ciscospark.com, *.wbx2.com, *.webex.com, *.webexcontent.com og *.clouddrive.com: TCP-port 443 (sikker)

     • Porttilgang for HTTPS utgående fra Expressway til TMS: TCP-port 443 (sikker)

     Konfigurer søkeordhandlingen @meet

     Hvis du vil gi brukerne TMS-integreringsfunksjonaliteten, må du konfigurere @meet i Control Hub Ved hjelp av en administratorkonto.

     Gjør disse trinnene for å få integreringen til å planlegge et møte som er vert med lokale konferansebroressurser når brukere bruker dette nøkkelordet.

     Som standard oppretter nøkkelordet @meet et område i Webex og legger til deltakelsesdetaljer for det.

     Med TMS-integreringen, når en planlegger inviterer et rom til møtet, booker TMS rommet og sender OBTP til de tilknyttede enhetene. OBTP fungerer uavhengig av hvordan du konfigurerer nøkkelordet @meet, og det fungerer også for @webex.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     3

     Fra Hybrid-kalenderkortet for Exchange klikker du på Rediger innstillinger .

     4

     I Nøkkelord seksjon, for @meet , velg Cisco TelePresence Management-programserie .

     5

     Klikk på Lagre.

     Konfigurere postkasser for Google-rom i TMS

     Bruk denne fremgangsmåten for å legge til postboksadressene for Google-kalenderrom for videoenheter én om gangen i TMS. Du kan også bruke masseopplasting til å konfigurere flere adresser. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se «Massetilordning av e-post for endepunkter» i det aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     Før du starter

     • Hvert videosystem som brukere vil legge til i møter, må ha en rompostboks i Google for at TMS skal kunne tilby OBTP. Hvis du vil ha hjelp til å opprette rompostkasser, se Behandle kalenderressurser hvis du vil ha mer informasjon.

     • Kontroller at du har sjekket Organisasjonen min bruker kalenderressurser (for eksempel konferanseenheter) avmerkingsboks i Control Hub, og angi navnet på en autorisert administratorkonto for tilgangskontrolllisten . (Frahttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , finn hybridkalenderkortet, og gå deretter til Google Innstillinger .)

     • Samle inn legitimasjonen til en organisasjonsdomenekonto med administratorrettigheter til TMS.

     1

     Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du opprette rom-postboksene i Google Administrasjonskonsoll.

     2

     Logg på TMS fra en nettleser.

     3

     Gå til Systemer > Navigator .

     4

     Finn og klikk på videosystemet som skal konfigureres med rommets postboksadresse.

     5

     Sammendrag fanen, klikker du Rediger innstillinger og angi adressen til rommets postboks i feltet E-postadresse.

     6

     Klikk på Lagre.

     7

     Gjenta trinn 4 til 6 for hver videoenhet.

     Registrer Expressway-C Connector-vert til Webex Cloud

     Bruk denne fremgangsmåten til å registrere en enkelt Expressway-C-node i skyen og laste ned koblingsprogramvare til Expressway-C. (Vi støtter for øyeblikket bare én Expressway-node for denne integreringen.)

     Bruk denne fremgangsmåten til å registrere en Expressway-C-node i skyen og laste ned tilkoblingsprogramvare til Expressway-C. (Vi støtter for øyeblikket enten én Expressway-node eller to Expressway-noder som fungerer som separate ennodeklynger for denne integreringen.)

     TMS-integreringen bruker hybridkalender for installasjonsprosessen for Microsoft Exchange , men til slutt vil du koble Calendar Connector til TMS. Når du har koblet til TMS, kan du ikke koble noen koblinger i Webex-appen til Microsoft Exchange.

     Før du starter

     • Kontroller at Expressway-C kjører på en versjon som støttes for hybridtjenester. Se Støttede versjoner av Expressway for Cisco Webex Hybrid Services Connectors dokumentasjon (https://help.webex.com/article/ruyceab ) for mer informasjon om hvilke versjoner som støttes for nye og eksisterende registreringer til skyen.

     • Logg av alle åpne tilkoblinger til Expressway-C-grensesnittet som er åpne i andre nettleserfaner.

     • Hvis det lokale miljøet bruker proxy for utgående trafikk, må du først angi detaljene for proxy-server på Programmer > Hybridtjenester > Proxy for kobling før du fullfører denne prosedyren. Dette er nødvendig for vellykket registrering.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     Webex-skyen avviser ethvert forsøk på registrering fra Expressway webgrensesnitt. Du må først registrere Expressway via Control Hub, fordi Control Hub må dele ut et token til Expressway for å etablere klarering mellom lokaler og skyen, og fullføre den sikre registreringen.

     3

     Klikk på Konfigurer på Hybrid Calendar Service for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Neste .


      

     Ikke konfigurer denne integreringen hvis du allerede har en Expressway-koblingsvert for Microsoft Exchange eller Office 365 registrert for organisasjonen.

     4

     Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , i navigasjonsruten til venstre under Tjenester klikk Hybrid , og velg deretter én:

     • Hvis dette er den første koblingsverten du registrerer, klikker du på Konfigurer på Hybrid Calendar for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Neste .
     • Hvis du allerede har registrert én koblingsvert, klikker du på Vis alle på Hybrid Calendar for Microsoft Exchange -kortet, og klikk deretter på Legg til ressurs .

     Webex-skyen avviser ethvert forsøk på registrering fra Expressway webgrensesnitt. Du må først registrere Expressway via Control Hub, fordi Control Hub må dele ut et token til Expressway for å etablere klarering mellom lokaler og skyen, og fullføre den sikre registreringen.


      

     Ikke konfigurer denne integreringen hvis du allerede har en Expressway-koblingsvert for Microsoft Exchange eller Office 365 registrert for organisasjonen.

     5

     Velg Registrere en ny Expressway med sitt fullstendige domenenavn (FQDN) , angi Expressway-C IP-adresse eller det fullt kvalifisert domenenavn (FQDN), slik at Webex oppretter en oppføring for den Expressway-C-en og etablerer klarering, og klikk deretter på Neste . Du kan også angi et visningsnavn for å identifisere ressursen i Control Hub.


      

     Hvis du vil sikre en vellykket registrering til skyen, bruker du bare små tegn i vertsnavnet du angir for Expressway-C. Store og små bokstaver støttes ikke for øyeblikket.

     6

     Klikk på Neste , og for nye registreringer klikker du på koblingen for å åpne Expressway-C. Du kan deretter logge på for å laste inn Koblingsbehandling vindu.

     7

     Bestem hvordan du vil oppdatere Expressway-C- klareringsliste:

     En avmerkingsboks på velkomstsiden avgjør om du manuelt vil legge til de nødvendige CA-sertifikatene i Expressway-C- klareringsliste, eller om du tillater at Webex legger til disse sertifikatene for deg.

     Velg ett av følgende alternativer:

     • Merk av i boksen hvis du vil at Webex skal legge til de nødvendige CA-sertifikatene i Expressway-C- klareringsliste.

      Når du registrerer deg, installeres rotsertifikatene for myndighetene som signerte Webex-skysertifikatene automatisk på Expressway-C. Dette betyr at Expressway-C automatisk skal klarere sertifikatene og kunne konfigurere den sikker tilkobling.


       

      Hvis du ombestemmer deg, kan du bruke Koblingsbehandling vinduet for å fjerne rotsertifikatene for Webex Cloud CA og installere rotsertifikatene manuelt.

     • Fjern merket for hvis du vil oppdatere Expressway-C- klareringsliste manuelt . Se den elektroniske hjelpen for Expressway-C for fremgangsmåten.

       

      Når du registrerer deg, vil du få sertifikatklareringsfeil hvis klareringsliste for øyeblikket ikke har de riktige CA-sertifikatene. Se Sertifiseringsinstanser for hybridtjenester .

     8

     Klikk på Registrer . Når du er omdirigert til Control Hub, leser du teksten på skjermen for å bekrefte at Webex identifiserte riktig Expressway-C.

     9

     Når du har bekreftet informasjonen, klikker du på Tillat for å registrere Expressway-C for hybridtjenester.

     • Registrering kan ta opptil 5 minutter, avhengig av konfigurasjonen av Expressway og om det er en førstegangsregistrering.

     • Etter at Expressway-C er registrert, viser Hybrid Services-vinduet på Expressway-C kontaktene som lastes ned og installeres. Administrasjonskoblingen oppgraderer seg automatisk hvis det finnes en nyere versjon, og installerer deretter eventuelle andre kontakter du valgte for Expressway-C-kontaktverten.

     • Hver kontakt installerer grensesnittsidene du trenger for å konfigurere og aktivere denne kontakten.

      Denne prosessen kan ta noen minutter. Når kontaktene er installert, kan du se nye menyelementer på Programmer > Hybridtjenester på Expressway-C-kontaktverten.

     Hvis registreringen mislykkes og det lokale miljøet bruker proxy for utgående trafikk, kan du se gjennom delen Før du begynner i denne prosedyren. Hvis registreringsprosessen blir tidsavbrutt eller mislykkes (du må for eksempel fikse sertifikatfeil eller angi proxy-detaljer), kan du starte registreringen på nytt i Control Hub.

     Hva nå?

     Gjenta trinnene i denne oppgaven for å registrere den andre Expressway-kontaktverten hvis det er aktuelt.

     Sertifiseringsinstanser for hybridtjenester

     Tabellen viser sertifiseringsinstansene som det lokale eller eksisterende miljøet må stole på når du bruker hybridtjenester.

     Hvis du valgte å la Webex administrere de nødvendige sertifikatene, trenger du ikke å legge til CA-sertifikater manuelt i Expressway-C- klareringsliste.


      

     Utstederne som brukes til å signere Webex-vertssertifikatene, kan endres i fremtiden, og tabellen nedenfor kan da være unøyaktig. Hvis du administrerer CA-sertifikatene manuelt, må du legge til CA-sertifikatene til de utstedende myndighetene som signerte de gjeldende sertifikatene for vertene som er oppført nedenfor (og fjerne utløpte/opphevede CA-sertifikater).

     Skyverter signert av denne CA

     Utsteder CA

     Må være klarert av

     Til dette formålet

     CDN

     O=Baltimore, OU=CyberTrust, CN=Baltimore CyberTrust Root

     Expressway-C

     For å sikre at Expressway laster ned koblinger fra en klarert vert

     Felles identitetstjeneste

     O=VeriSign, Inc., OU=Class 3 Public Primary Certification Authority

     Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 som er vert for Cisco-katalogkontakten

     Expressway-C

     Synkronisere brukere fra Active Directory med Webex og autentisere Hybrid Services-brukere

     Webex-app

     O=The Go Daddy Group, Inc., OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority

     Expressway-C

     Koble Calendar Connector til Cisco TMS

     Før du starter

     TMS-en må ha et gyldig CA-signert serversertifikat installert. Denne integreringen støtter ikke selvsignerte sertifikater.
     1

     Fra Expressway-C-kontaktverten går du til Programmer > Hybridtjenester > Kalendertjeneste > Konfigurasjon av Cisco Conferencing Services , og klikk deretter Nyhet .

     2

     Velg Skriv inn som TMS under Type konferansetjenester .

     3

     Skriv inn brukernavnet og passordet for TMS- administratorkonto du vil at kalenderkoblingen skal bruke for å koble til TMS.


      

     Skriv bare inn brukernavnet, uten domenet, i brukernavnfeltet.

     4

     Under Detaljer for TMS-serveren , skriver du inn det fullt kvalifisert domenenavn (FQDN) og domenet i de respektive feltene.


      

     Angi NETBIOS- domenenavn for TMS-domenenavn felt.

     5

     Under Detaljer om telefoniinvitasjon , angi riktig informasjon for Gratis-ID, Gratisnummer, Gratis-ID, Gratisnummer , og Globale innringingsnumre (URL) .

     6

     Klikk på Lagre.

     TMS er oppført under Konfigurasjon av Cisco Conferencing Services .
     7

     Klikk på TMS og klikk Test tilkoblingen .

     Kalenderkontakten tester tilkoblingen til TMS-miljøet. Hvis testen returnerer en feilmelding, korrigerer du eventuelle feil i konfigurasjonen og prøver testen på nytt.
     8

     Når du har bekreftet tilkoblingen, går du til Programmer > Hybridtjenester > Koblingsbehandling og klikk Calendar Connector-tjeneste .

     9

     Velg Aktivert fra Aktiv rullegardinliste, og klikk på Lagre .

     Kalenderkontakten starter og statusen endres til Kjører .

     Legg til en møteserver i TMS

     Når du konfigurerer @meet å bruke TelePresence Management Suite handling, bruker TMS en hvilken som helst bro som er konfigurert i Administrative verktøy > Konfigurasjon > Konferanseinnstillinger > Avansert .

     Hvis du vil tillate brukere å planlegge møter på en møteserver ved hjelp av hybridkalenderintegrering med TMS, legger du til serveren ved hjelp av trinnene i møteserverdelen i den aktuelle Administratorveiledning for Cisco TelePresence Management-programserie .

     Test integreringen av Google-kalender og TMS

     Bruk disse trinnene til å planlegge et testmøte og bekrefte TMS-integreringen.

     1

     Test møteplanlegging med @meet:

     1. Logg på i en nettleserhttps://calendar.google.com med en Google Calendar brukerkonto som er aktivert for hybridkalender.

     2. Dobbeltklikk på dagens dato for å planlegge testmøtet.

     3. Skriv inn en hendelsestittel i tekstboks der Legg til tittel vises.

     4. Oppgi @meet i tekstboks hvor Legg til sted vises.


       

      Skriv bare inn ett nøkkelord i dette feltet. Gruppering av søkeord, for eksempel @meet @webex, støttes ikke.

     5. I Gjester fanen, inviter brukere og legg til rom (eller andre videoenheter) for OBTP.

     6. Send invitasjonen.

      Hybridkalenderen oppdaterer møtet med deltakelsesdetaljene.

      .
     2

     Logg på TMS i en nettleser og gå til Bestilling > Vis liste over konferanser .

     Testmøtet og andre møter som er planlagt med @meet, er oppført i TMS med Calendar Connector i Ekstern tjeneste kolonnen.

      

     Du kan ikke redigere kalenderkoblingsmøter i TMS.

     Feilsøke TMS-integreringen

     Bruk disse tipsene til å kontrollere statusen til de forskjellige komponentene i TMS-integreringen med hybridkalenderen.

     1

     Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

     2

     I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid .

     3

     Kontroller antall brukere som er aktivert for hybridkalender.

     4

     Kontroller statusen til kontaktene i Control Hub.

     1. I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Hybrid , og klikk deretter Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

     2. Fra ressurskortet for TMS-integreringen klikker du på Node koblingen under FQDN- eller IP-adresse for ressursen .

     5

     Sammenlign statusen ovenfor med statusen til kontaktene på Expressway-kontaktverten.

     Fra Expressway, gå til Programmer > Hybridtjenester > Koblingsbehandling .

     Bemerkelsesverdig oppførsel for TMS-integreringen med Google Calendar

     Denne delen viser begrensninger og bemerkelsesverdig oppførsel for TMS-integreringen med Google Calendar.

     For åpne problemer, se «Cisco TMS-integrasjon med Google Calendar»-listen i delen Google Calendar (skybasert tjeneste) i Kjente problemer med hybridkalender .

     • Redigere en møteserie under en aktiv forekomst av serien resulterer i følgende virkemåte:

      • TMS oppdaterer alle andre forekomster enn den pågående forekomsten.

      • Den aktive forekomsten blir et unntak i TMS.

      Dette er den forventede virkemåten, men adskiller seg fra virkemåten til Google Calendar, som også oppdaterer den aktive forekomsten.

     Var denne artikkelen nyttig?