Før du starter


Nettstedsadministrator må først tillate at møter på nettstedet kobles sammen uten PIN-kode. Ta kontakt med nettstedsadministratoren din for å få mer informasjon.

1

Logg på Cisco Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Møte > Planlegg for å gå til siden Planlegg et møte.

3

Angi møtedetaljer, og velg deretter Vis avanserte alternativer > Planleggingsalternativer.

4

For en alternativ vert, velg La alle med vertskonto på dette nettstedet, eller alle som blir med fra en godkjent Cisco-videoenhet i denne organisasjonen, være vert for møtet mitt.

5

Klikk på Lagre som mal.

6

Angi navnet på malen, og merk av i avkrysningsboksen Lagre som en standardmal.


 

Det er en grense på 20 tegn når du gir navn til malen.

7

Klikk på OK for å lagre endringene som en standardmal.

For fremtidige møter velger og bruker du den lagrede standardmalen for å sikre at alle møter fremover ikke trenger en PIN-kode. Kontakt nettstedsadministratoren for å lagre denne innstillingen på nettstedsnivå.

Den nye malen vises nå i rullegardinlisten Møtemal.