Przed rozpoczęciem


Administrator witryny musi najpierw zezwolić na dołączanie do spotkań organizowanych w witrynie bez kodu PIN. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem witryny.

1

Zaloguj się do witryny Cisco Webex.

2

Wybierz pozycję > harmonogramu spotkania, aby przejść do strony Planowanie spotkania.

3

Wprowadź szczegóły spotkania, a następnie wybierz pozycję Pokaż opcje zaawansowane > opcje planowania.

4

W przypadku hosta alternatywnego wybierz pozycję Pozwól każdej osobie mającej konto hosta w tej witrynie lub każdej osobie dołączającej z uwierzytelnionego urządzenia wideo Cisco w tej organizacji hostować mojespotkanie.

5

Kliknij Zapisz jako szablon.

6

Wprowadź nazwę szablonu i zaznacz pole wyboru Zapisz jako szablon standardowy.


 

Istnieje limit 20 znaków podczas nadawania nazwy szablonowi.

7

Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany jako szablon standardowy.

W przypadku każdego przyszłego spotkania wybierz i użyj zapisanego szablonu standardowego, aby upewnić się, że wszystkie przyszłe spotkania nie będą wymagać kodu PIN. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby zapisać to ustawienie na poziomie witryny.

Nowy szablon pojawi się teraz na liście rozwijanej Szablon spotkań.