Innan du börjar


Din webbplats administratör måste först tillåta att möten som finns på din webbplats kan delta utan PIN-kod. Kontakta din webbplatsadministratör för mer information.https://help.webex.com/nfgr7ux/

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats.

2

Välj möte > Schemalägg för att öppna sidan Schemalägg ett möte .

3

Ange Mötes uppgifter och välj sedan Visa avancerade alternativ > Schemaläggnings alternativ.

4

För en alternativ värd väljer du Låt någon som har ett värdkonto på den här webbplatsen eller någon som deltar via en autentiserad Cisco-videoenhet i den här organisationen vara värd för mitt möte.

5

Klicka på Spara som mall.

6

Ange mallens namn och markera kryss rutan Spara som standardmall .


 

Det finns en gräns på 20 tecken när du namnger mallen.

7

Klicka på OK för att spara ändringarna som en standardmall .

För framtida möten väljer du och använder den sparade standard mal len för att säkerställa att alla möten som skickas framåt inte behöver en PIN-kod. Kontakta din webbplats administratör för att spara inställningen på en webbplats nivå.

Den nya mallen visas nu i Mötes mal len listruta.