Pre nego što počneš


Administrator lokacije prvo mora da dozvoli da sastanci održani na vašoj lokaciji budu pridruženi bez PIN koda. Više informacija zatražite od vašeg administratora lokacije.

1

Prijavite se na svoju Cisco Webex lokaciju.

2

Izaberite stavku > raspored sastanaka da biste ići na stranicu "Planiranje sastanka".

3

Unesite detalje sastanka, a zatim izaberite stavku Prikaži više opcija > opcije za planiranje.

4

Za alternativnog domaćina izaberite Opciju Dozvoli svima koji imaju nalog domaćina na ovoj lokaciji ili svima koji se pridružuju sa ovlašćenog Cisco video uređaja u ovoj organizaciji da budu domaćini mog sastanka.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak.

6

Unesite ime predloška i proverite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj kao standardni predložak.


 

Prilikom imenovanja predloška postoji ograničenje od 20 znakova.

7

Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali promene kao standardni predložak .

Za svaki budući sastanak izaberite i koristite sačuvani standardni predložak da biste se uverili da svim sastancima koji idu napred neće biti potreban PIN. Obratite se administratoru lokacije da biste sačuvali ovu postavku na nivou lokacije.

Novi predložak se sada pojavljuje na padajuće liste predložaka sastanaka.