Koble til Webex App og Webex-bordenheten , slik at du kan gå fra å sende meldinger til å ringe eller møte dem på bordenheten.

En USB-C-tilkobling er et alternativ til UltraSound eller trådløs tilkobling. Vi anbefaler denne fremgangsmåten for alle som arbeider i et åpent kontorområde med Webex-enheter i nærheten. Vi anbefaler det også for alle som bruker bordenhetene sine med en bærbar DATAMASKIN i skallmodus.

Når du har koblet til enheten, kan du også utføre følgende oppgaver fra Webex App:

  • Del innhold fra dataskjermen.

  • Kontroller volumet på bordenheten.

  • Logg av enheten hvis du har bestilt den.

Denne funksjonen krever ingen konfigurasjon av en administrator.

Før du starter

Få tak i USB-C-kabelen som fulgte med enheten.

1

Koble datamaskinen til bordenheten med USB-C-kabelen.

Navnet på bordenheten vises øverst til høyre i Webex App.
2

Hvis du vil koble fra enheten, går du til Webex-appen og velger Koble fra .