Koble Webex-appen og Webex - nettverksenheten, slik at du kan flytte fra ansatte til personer i appen, slik at du kan ringe eller møte med dem på skrive bords enheten.

En USB-C-tilkobling er et alternativ til ultralyd eller en trådløs tilkobling. Vi anbefaler denne fremgangs måten for alle som arbeider i et åpent kontor område med Webex enheter i nærheten. Vi anbefaler også at det brukes for alle som bruker skrive bords enhetene sine med en bærbar data maskin i skall modus.

Når du har koblet til enheten, kan du også gjøre følgende oppgaver fra Webex appen:

  • Dele innhold fra data skjermen.

  • Kontroller volumet på skrive bords enheten.

  • Logg av enheten hvis du har bestilt den.

Denne funksjonen krever ingen konfigurasjon av en administrator.

Før du begynner

Skaff USB-C-kabelen som fulgte med enheten.

1

Koble data maskinen til skrive bords enheten med USB-C-kabelen.

Navnet på skrive bords enheten vises øverst til høyre i Webex appen.
2

Hvis du vil koble fra enheten, går du til Webex- appen og velger koble fra.