Povežite Webex App i Webex desk uređaj tako da možete da pređete sa osoba koje razmenjuju poruke u aplikaciji na poziv ili sastanak sa njima na vašem desk uređaju.

USB-C veza je alternativa UltraSound ili bežičnoj vezi. Preporučujemo ovaj pristup svima koji rade u otvorenom poslovnom prostoru sa Webex uređajima u blizini. Preporučujemo ga i svima koji koriste svoje desk uređaje sa laptop računarom u režimu ljuske.

Kada povežete uređaj, možete da uradite i sledeće zadatke iz Webex aplikacije:

  • Delite sadržaj sa ekrana računara.

  • Kontrolišite jačinu zvuka na radnom uređaju.

  • Odjavite se sa uređaja ako ste ga rezervisali.

Administrator ne zahteva nikakvu konfiguraciju ove funkcije.

Pre nego što počneš

Nabavite USB-C kabl koji ste dobili uz uređaj.

1

Povežite računar sa radnim uređajem pomoću USB-C kabla.

Ime desk uređaja prikazuje se u gornjem desnom uglu aplikacije Webex.
2

Da biste prekinuli vezu sa uređajem, posetite Webex aplikaciju i izaberite stavku Prekini vezu .