Anslut Webex-appen och din Webex-skrivbordsenhet så att du kan gå över från att skicka meddelanden i appen till att ringa eller ha möten med dem på din skrivbordsenhet.

En USB-C-anslutning är ett alternativ till Ultra Bluetooth eller en trådlös anslutning. Vi rekommenderar denna metod för alla som arbetar i ett öppet kontor med Webex-enheter i närheten. Vi rekommenderar det även för alla som använder sina skrivbordsenheter med en bärbar dator i skalläge.

När du har anslutt din enhet kan du även utföra följande uppgifter från Webex-appen:

  • Dela innehåll från din datorskärm.

  • Kontrollera volymen på din skrivbordsenhet.

  • Logga ut från din enhet om du har bokat den.

Den här funktionen kräver ingen konfiguration av en administratör.

Innan du börjar

Hämta USB-C-kabeln som medde enheten.

1

Anslut datorn till din skrivbordsenhet med din USB-C-kabel.

Namnet på din skrivbordsenhet visas i det övre högra hörnet av Webex-appen.
2

Om du vill koppla från enheten går du till Webex-appen och väljer Koppla från .