Połącz aplikacje Webex i urządzenia Webex biurkowego, aby umożliwić przemieszczanie się z wiadomości od osób z aplikacji w celu nawiązania połączenia lub spotkania z nimi na urządzeniu biurkowym.

Połączenie USB-C jest alternatywą dla połączeń sygnału ultradźwiękowego lub bezprzewodowych. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego podejścia dla osób pracujących w otwartej przestrzeni biurowej z Webex urządzeniami znajdującymi się w pobliżu Firma Microsoft zaleca również, aby dla każdego, kto korzysta z urządzeń biurkowych, komputer przenośny w trybie powłoki.

Po podłączeniu urządzenia można również wykonać następujące zadania z Webex aplikacji:

  • Udostępnianie zawartości na ekranie komputera

  • Określ głośność urządzenia biurkowego.

  • Jeśli zostało ono zarezerwowane, Wyloguj się z urządzenia

Nie jest ona wymagana przez administratora do konfigurowania tej funkcji

Zanim rozpoczniesz

Uzyskaj kabel USB-C dostarczony wraz z urządzeniem.

1

Podłącz komputer do urządzenia biurkowego za pomocą kabla USB-C.

Nazwa urządzenia biurkowego jest wyświetlana w prawym górnym rogu Webex aplikacji
2

Aby odłączyć urządzenie, przejdź do aplikacji Webex i wybierz opcję odłącz.