Grafikkformater og -størrelser som støttes

Du kan bruke mange vanlige grafikkformater for bildet: .jpg, .png, .gif eller .bmp. Filen må imidlertid være under 10 MB.

1

Gå til Meldinger, og velg et område.

2

Klikk på Områdeinformasjon, og klikk deretter på Rediger innstillinger for område.


 

Hvis området er moderert, vises Innstillinger for visningsområde, og du kan ikke gjøre noen endringer.

3

Gå til Områdebilde, og klikk på Endre bilde for å endre et eksisterende områdebilde.

4

Klikk på områdenavnet for å gi nytt navn til området.

5

Velg et forsidebilde – velg et forsidebilde for området.

6

Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre.

1

Velg et område fra områdelisten, eller gå til Team og velg et teamområde.

2

Trykk på aktivitetsmenyen i området, og trykk deretter på Informasjon.

3

Hvis du vil gi nytt navn til området, trykker du på områdebildet og skriver inn det nye navnet.

4

Trykk på Ferdig for å lagre endringene.


 

Når du gir nytt navn til et område, vises det forrige navnet som et notat i meldingsområdet, slik at du kan se en logg over områdenavnet som endres.

1

Velg et område fra områdelisten, eller gå til Team og velg et teamområde. Trykk deretter på aktivitetsmenyen , og trykk på Informasjon .

2

Trykk på områdeikonet, trykk deretter på Velg områdebilde for å velge et nytt bilde, beskjær bildet og trykk på Angi avatar.

3

Hvis du vil gi nytt navn til området, trykker du på områdenavnet og skriver inn det nye navnet.

4

Trykk på Ferdig for å lagre endringene.


 

Når du gir nytt navn til et område, vises det forrige navnet som et notat i meldingsområdet, slik at du kan se en logg over områdenavnet som endres.

1

Gå til Meldinger, og velg et område fra områdelisten.

2

Åpne områdeinnstillingene , og klikk på Rediger innstillinger for område.

3

Hvis du vil oppdatere områdenavnet, klikker du på navnet og skriver inn et nytt navn. Hvis du ikke vil angi områdebildet, klikker du på Ferdig.

4

Hvis du vil angi områdebildet, klikker du på områdebildet.


 

Hvis områdebildet ikke er angitt, er områdebildet sirkelen som inneholder initialene til området.

5

Hvis området allerede har et bilde, klikker du på Last opp områdebilde for å endre bildet. Hvis du ikke vil at området skal ha et bilde lenger, klikker du på Fjern bilde for å fjerne områdebildet. Hvis området ikke har et bilde, blir du bedt om å laste opp et bilde uten å klikke på Last opp områdebilde.

6

Klikk på Ferdig.