Podržani grafički formati i veličine

Za fotografiju možete da koristite mnogo uobičajenih grafičkih formata: .jpg, .png, .gif ili .bmp. Doduše, fajl mora da bude ispod 10 MB.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Izaberite stavku Informacije orazmaku , a zatim izaberite stavku Uredi postavke prostora.


 

Ako je razmak moderiran videćete postavke prostora prikazai nećete moći da izvršite nikakve promene.

3

Idite na sliku razmaka i kliknite na dugme "Promeni sliku" da biste promenili postojeću sliku razmaka.

4

Kliknite na ime razmaka da biste preimenovali razmak.

5

Odaberite naslovnu sliku– izaberite naslovnu sliku za razmak.

6

Kada izvršite promene, kliknite na dugme Sačuvaj .

1

Odaberite razmak sa liste prostora ili idite u timove i izaberite timski prostor.

2

U prostoru dodirnite meni aktivnosti, a zatim stavku Informacije.

3

Da biste preimenovali razmak, dodirnite sliku razmaka, a zatim unesite novo ime.

4

Tapnite na dugme "Gotovo" da biste sačuvali promene.


 

Kada preimenujete razmak, prethodno ime se pojavljuje kao napomena u oblasti poruke, tako da možete da vidite promene imena razmaka.

1

Odaberite razmak sa liste razmaka ili idite u timove i izaberite timski prostor, a zatim dodirnite meni aktivnosti i dodirnite informacije .

2

Dodirnite ikonu razmaka, a zatim dodirnite Izaberi sliku razmaka da biste odabrali novu sliku, izregnite sliku i dodirnite Set Avatar.

3

Da biste preimenovali razmak, dodirnite ime razmaka i otkucajte novo ime.

4

Tapnite na dugme "Gotovo" da biste sačuvali promene.


 

Kada preimenujete razmak, prethodno ime se pojavljuje kao napomena u oblasti poruke, tako da možete da vidite promene imena razmaka.

1

Idite na opciju "Poruke" i odaberite razmak sa liste prostora.

2

Otvorite postavke prostora i izaberite stavku Uredi postavke prostora.

3

Da biste ažurirali ime razmaka, kliknite na ime i otkucajte novo ime. Ako ne želite da postavite fotografiju razmaka, kliknite na dugme Gotovo .

4

Kliknite na svemirsku fotografiju da biste postavili fotografiju razmaka.


 

Ako svemirska fotografija nije postavljena, onda je svemirska fotografija krug koji u sebi ima inicijal razmaka.

5

Ako prostor već ima fotografiju, kliknite na dugme "Otpremi svemirsku fotografiju" da biste promenili fotografiju. Ili ako više ne želite da prostor ima fotografiju, kliknite na dugme "Ukloni fotografiju" da biste uklonili fotografiju razmaka. Ako prostor nema skup fotografija, od vas će biti zatraženo da otpremite fotografiju bez klika na dugme "Otpremi svemirsku fotografiju".

6

Kliknite na dugme Gotovo.