Enheten støtter IP-versjon 4 (IPv4), IP-versjon 6 (IPv6) samt dual. Dual er standardinnstillingen. Du kan endre dette i Innstillinger-menyen: Velg Nettverkstilkobling > Avanserte nettverksinnstillinger. Under IP-stakk velger du mellom IPv4 og IPv6, IPv4 eller IPv6. IP-parameteren kan tilordnes automatisk av nettverket, eller du kan angi dem manuelt.

Hvis du har en ny enhet må du påse at den er oppgradert til siste støttede RoomOS-versjon og at den er registrert. Dette sikrer at manuell IP-løsning vises i innstillinger for nettverkstilkobling. Dette gjelder ikke enheter som allerede er registrert.

Angi eller endre IPv4- eller IPv6-innstillinger:

  1. Åpne menyen Enhetsinnstillinger på enheten.

  2. Bla til og velg Nettverkstilkobling og velg deretter Ethernet.

  3. Angi innstillingene.

    • IPv4: Skru av DHCP under IPv4 og angi IPv4-adressen, subnettmasken og gateway.

    • IPv6: Velg Autoconf eller DHCPv6 i samsvar med dine nettverkskrav. Hvis IP-tilordningen er Autoconf, kan du slå DHCPv6-alternativer av eller på.

  4. Når du er ferdig trykker du på hakemerket øverst til høyre på menyen.