Urządzenie obsługuje protokoły IP w wersji 4 (IPv4), IP w wersji 6 (IPv6) oraz dualny. Ustawieniem domyślnym jest tryb dualny. Możesz to zmienić w menu Ustawienia – wybierz Połączenie sieciowe > Zaawansowane ustawienia sieci. W opcji IP Stack można wybrać między IPv4 i IPv6, IPv4 lub IPv6. Parametry IP mogą być przypisane automatycznie przez sieć lub można je ustawić ręcznie.

Jeśli masz nowe urządzenie, upewnij się, że zostało ono zaktualizowane do najnowszej obsługiwanej wersji RoomOS i że jest zarejestrowane. Dzięki temu w ustawieniach połączenia sieciowego pojawi się opcja Ręczny adres IP. Nie dotyczy to urządzeń, które są już zarejestrowane.

Aby ustawić lub zmienić ustawienia IPv4 lub IPv6:

  1. Otwórz menu Ustawienia urządzenia.

  2. Przewiń do i wybierz Połączenie sieciowe i wybierz Ethernet.

  3. Wprowadź ustawienia.

    • IPv4: Włączyć opcję DHCP w pozycji IPv4 i wprowadzić adres IPv4, maskę podsieci i bramę.

    • IPv6: Wybierz opcję Autoconf lub DHCPv6, w zależności od wymagań sieci. Jeśli przypisanie IP odbywa się w trybie Autoconf, można włączyć lub wyłączyćopcje DHCPv6.

  4. Kiedy skończysz, stuknij w znak kontrolny w prawym górnym rogu menu.