Вашето устройство поддържа IP версия 4 (IPv4), IP версия 6 (IPv6) и двойна версия. Двойната версия е настройката по подразбиране. Можете да промените това в менюто с Настройки: изберете Мрежова връзка > Разширени мрежови настройки. Под IP Stack изберете между IPv4 и IPv6, IPv4 или IPv6. IP параметрите могат да бъдат зададени автоматично от мрежата или можете да ги настроите ръчно.

Ако имате ново устройство, уверете се, че е надстроено до най-новата поддържана версия RoomOS, и че е регистрирано. Това гарантира, че ръчната IP опция се появява в „Настройки на мрежовата връзка“. Това не се отнася за устройства, които вече са регистрирани.

За да зададете или промените IPv4 или IPv6 настройките:

  1. Отворете менюто Настройки на устройството на вашето устройство.

  2. Превъртете до и изберете Мрежова връзка и след това изберете Ethernet.

  3. Въведете настройките.

    • IPv4: Изключете DHCP под IPv4 и въведете IPv4 адреса, маската на подмрежата и шлюза.

    • IPv6: Изберете Автоматична конфигурация или DHCPv6 в зависимост от вашите мрежови изисквания. Ако на IP е зададено Автоматична конфигурация, можете да включвате или изключвате опциите на DHCPv6.

  4. Когато приключите, докоснете отметката в горния десен ъгъл на менюто.