Vaše zariadenie podporuje IP verziu 4 (IPv4), IP verziu 6 (IPv6) a duálne. Dual je predvolené nastavenie. Môžete to zmeniť v nastavenie Ponuka: vyberte Sieťové pripojenie > Rozšírené nastavenia siete . Pod Zásobník IP , vyberte si medzi IPv4 a IPv6, IPv4 alebo IPv6. Parametre IP môže sieť prideľovať automaticky alebo ich môžete nastaviť manuálne.

Ak máte nové zariadenie, uistite sa, že je inovované na najnovšiu podporovanú verziu systému RoomOS a že je zaregistrované. Tým sa zabezpečí, že sa v nastaveniach sieťového pripojenia zobrazí možnosť Manual IP. Toto sa netýka zariadení, ktoré sú už zaregistrované.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť nastavenia IPv4 alebo IPv6:

  1. Otvor Nastavenia zariadenia menu na vašom zariadení.

  2. Prejdite na a vyberte Sieťové pripojenie a potom si vyberte Ethernet .

  3. Zadajte nastavenia.

    • IPv4: Vypnúť DHCP pod IPv4 a zadajte IPv4 adresu, masku podsiete a bránu.

    • IPv6: Vyberte si Autoconf alebo DHCPv6 podľa požiadaviek vašej siete. Ak je priradenie IP Autoconf, môžete prepínať Možnosti DHCPv6 zapnuté alebo vypnuté.

  4. Keď skončíte, klepnite na začiarknutie v pravej hornej časti ponuky.