Din enhet har stöd för IP-version 4 (IPv4), IP-version 6 (IPv6) och Dual. Standardinställningen är Dual. Detta kan ändras i menyn Inställningar: välj Nätverksanslutning > Avancerade nätverksanslutningar. Under IP-stack väljer du mellan IPv4 och IPv6, IPv4, eller IPv6. IP-parametrarna kan tilldelas automatiskt av nätverket eller så kan du ställa in dem manuellt.

Om du har en ny enhet kontrollerar du att den senaste versionen av RoomOS som stöds är installerad och att enheten är registrerad. Du kan behöva uppdatera enheten för att alternativet för manuell IP-konfiguration ska visas i inställningarna för nätverksanslutning. Detta gäller inte för enheter som redan har registrerats.

Gör så här för att ändra inställningarna för IPv4 eller IPv6:

  1. Öppna menyn Enhetsinställningar på din enhet.

  2. Bläddra till och välj Nätverksanslutning och välj sedan Ethernet.

  3. Ange inställningarna.

    • IPv4: Stäng av DHCP under IPv4 och ange IPv4-adress, nätmask och gateway.

    • IPv6: Välj Autokonfig eller DHCPv6 enligt nätverkskraven. Om IP-tilldelningen är automatiskt konfigurerad kan du aktivera eller inaktivera DHCPv6-alternativ.

  4. När du är klar trycker du på bockmarkeringen uppe till höger i menyn.