Vaše zařízení podporuje IP verze 4 (IPv4), IP verze 6 (IPv6) a duální nastavení. Duální je výchozí nastavení. Toto nastavení můžete změnit v nabídce Nastavení: vyberte možnost Síťové připojení > Rozšířená nastavení sítě. V části Zásobník IP můžete vybrat mezi IPv4 a IPv6, IPv4 nebo IPv6. Parametry IP může síť přidělit automaticky nebo je můžete nastavit ručně.

Pokud máte nové zařízení, zkontrolujte, zda je upgradováno na nejnovější podporovanou verzi systému RoomOS a zda je zaregistrováno. Tím zajistíte, že se v nastavení síťového připojení zobrazí možnost Ruční IP. To se netýká již registrovaných zařízení.

Nastavení nebo změna nastavení IPv4 či IPv6:

  1. V zařízení otevřete nabídku Nastavení zařízení.

  2. Přejděte na položku Síťové připojení a vyberte možnost Ethernet.

  3. Zadejte nastavení.

    • IPv4: V části IPv4 vypněte DHCP a zadejte adresu IPv4, masku podsítě a bránu.

    • IPv6: Vyberte možnost Autoconf nebo DHCPv6 podle požadavků sítě. Pokud je přiřazení adresy IP provedeno pomocí funkce Autoconf, můžete Možnosti DHCPv6 zapnout nebo vypnout.

  4. Po dokončení klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu nabídky.