Cisco Desk Camera-programmet ser etter oppdateringer når du starter det. Den kjører også oppdaterings kontroller når du lar den være åpen. Når en appoppdatering oppdages, laster kameraprogrammet ned oppdateringen i bakgrunnen.

Du kan se antallet tilgjengelige oppdateringer i kategorien oppdateringer. Et nummer 1 viser at det er en oppdatering for enten kamera-appen eller kamera FAS tvaren. Nummeret 2 angir at oppdateringene for både kameraprogrammet og kameraets fasttvare er tilgjengelig.

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

Gå til kategorien oppdateringer og klikk på Start program på nytt.

Hvis kameraprogrammet viser at fasttvaren er oppdatert, kan du også klikke på Se etter oppdatering for å kontrollere dette manuelt hvis det er en tilgjengelig oppdatering.

Skjerm bildet for oppdatering av kamera programmet