Et riktig sett med oppløsning, ramme frekvens og felt for visning (FOV) hjelper deg med å få skarpt bilde og riktig ramme.

Tabell 1. Parametre for FOV, oppløsning og ramme frekvens

Parameter

Beskrivelse

Ønskede

Felt i visning

Visnings feltet bestemmer bredden på visningen du kan se fra kameraet. Jo høyere grad du angir, Jo bredere er visningen du får.

Når beste oversikt er aktivert, er feltet for visning satt til 81. Du kan ikke endre det. Når du deaktiverer den beste oversikten, gjenopprettes felt visningen med den siste innstillingen.

Standard: 81

Ønskede 65, 70, 75, 81

Løsning

Velg en oppløsning for video innspillinger og statiske bilder du tar med kamera appen.

En høyere oppløsning gir en høyere bilde klarhet, og krever mer lagrings plass for å lagre de innspilte videoene og øyeblikks bildene.


 

Vi anbefaler at du bruker standard oppløsningen for video konferanser, eller angir at den Sams varer med ditt konferanse program.

Standard: 1280x720

Ønskede

 • 4096x2160 (USB 3,0 kreves, og ikke tilgjengelig i beste Oversikt-modus.)

 • 3840x2160 (USB 3,0 kreves og ikke tilgjengelig i beste oversikts modus.)

 • 1920 x 1080

 • 1280x720

 • 896x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildefrekvens

Velg en bilde frekvens fra rulle gardin listen.

Bilde frekvensen måles med rammer per sekund (FPS). En høyere bilde frekvens gir en mykere video skjerm, gir bedre CPU utnyttelse på data maskinen og krever mer lagrings plass for å lagre de innspilte video filene.

Velg bilde frekvensen som passer for nettverket og data maskinen. De tilgjengelige alternativene varierer med oppløsningen du har angitt, og USB-port-spesifikasjonen på data maskinen.


 

60fps er tilgjengelig for 1920 x 1080 når du kobler kameraet til en USB 3,0-port. Ikke sett bildefrekvensen til 60fps når du bruker Cisco Desk Camera 4 til videokonferanser. Ellers vil video kvaliteten reduseres.

Standard: 30

Ønskede 15, 30, 60

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

I kategorien kamera innstillinger konfigurerer du de tilsvarende innstillingene.

Et riktig sett med oppløsning, ramme frekvens og felt for visning (FOV) hjelper deg med å få skarpt bilde og riktig ramme.

Tabell 2. Parametre for FOV, oppløsning og ramme frekvens

Parameter

Beskrivelse

Ønskede

Felt i visning

Feltet i visningen bestemmer bredden på visningen kameraet tar. Jo høyere grad du angir, Jo bredere er visningen du får.

Standard: 83

Ønskede 65, 70, 75, 83

Løsning

Velg en oppløsning for video innspillinger og statiske bilder du tar med kamera appen.

En høyere oppløsning gir en høyere bilde klarhet, og krever mer lagrings plass for å lagre de innspilte videoene og øyeblikks bildene.


 

Vi anbefaler at du bruker standard oppløsningen for video konferanser eller angir at den Sams varer med oppløsnings innstillingen i konferanse programmet.

Standard: 1280x720

Ønskede

 • 1920 x 1080

 • 1280x720

 • 832x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildefrekvens

Velg en bilde frekvens fra rulle gardin listen.

Bilde frekvensen måles med rammer per sekund (FPS). En høyere bilde frekvens gir en mykere video skjerm, gir bedre CPU utnyttelse på data maskinen og krever mer lagrings plass for å lagre de innspilte video filene.

Velg bilde frekvensen som passer for nettverket og data maskinen. De tilgjengelige alternativene varierer med oppløsningen du har angitt og USB-spesifikasjonen.

Standard: 30

Ønskede 15, 30

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

I kategorien kamera innstillinger konfigurerer du de tilsvarende innstillingene.