Et riktig sett med oppløsning, bildefrekvens og synsfelt (FOV) konfigurasjon hjelper deg med å få skarpe bilder og passende innramming.

Tabell 1. Parametere for FOV, oppløsning og bildefrekvens

Parameter

Beskrivelse

Alternativer

Synsfelt

Synsfeltet bestemmer bredden på visningen som du kan se fra kameraet. Jo høyere grad du angir, jo bredere visning får du.

Når Beste oversikt er aktivert, settes synsfeltet til 81. Du kan ikke endre det. Når du deaktiverer Beste oversikt, gjenopprettes synsfeltet til den siste innstillingen.

Standard: 81

Alternativer: 65, 70, 75, 81

Løsning

Velg en oppløsning for videoopptakene og de statiske bildene du tar med skrivebordsappen Cisco Accessory Hub.

En høyere oppløsningsfrekvens gir høyere bildeklarhet, og krever mer lagringsplass for å lagre de innspilte videoene og stillbildene.


 

Vi anbefaler at du bruker standardoppløsningen for videokonferanser eller angir at den samsvarer med konferanseapplikasjonen.

Standard: 1280 x 720

Alternativer:

 • 4096 x 2160 (USB 3.0 kreves, og er ikke tilgjengelig i beste oversikt-modus.)

 • 3840 x 2160 (USB 3.0 kreves og er ikke tilgjengelig i beste oversikt-modus.)

 • 1920 x 1080

 • 1280 x 720

 • 896 x 480

 • 640 x 360

 • 512 x 288

 • 448 x 240

 • 320 x 180

 • 256 x 144

Bildefrekvens

Velg en bildefrekvens fra rullegardinlisten.

Bildefrekvensen måles med bilder per sekund (fps). En høyere bildefrekvens gir en jevnere videovisning, resulterer i høyere CPU utnyttelse på datamaskinen din og krever mer lagringsplass for å lagre de innspilte videofilene.

Velg bildefrekvensen som passer ditt nettverk og datamaskin. De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av oppløsningen du angav og spesifikasjonen for USB-porten på datamaskinen.


 

60 bilder per sekund er tilgjengelig for 1920 x 1080 når du kobler kameraet til en USB 3.0-port. Ikke sett bildefrekvensen til 60 bilder per sekund når du bruker Cisco bordkamera 4K til videokonferanser. Ellers forringes videokvaliteten.

Standard: 30

Alternativer: 15, 30, 60

1

Åpne Cisco Accessory Hub skrivebordsappen.

2

Klikk på kameraet i kategorien Tilbehør for å åpne tilbehørsinnstillingene.

3

I kategorien Kamerainnstillinger konfigurerer du de tilsvarende innstillingene.

Et riktig sett med oppløsning, bildefrekvens og synsfelt (FOV) konfigurasjon hjelper deg med å få skarpe bilder og passende innramming.

Tabell 2. Parametere for FOV, oppløsning og bildefrekvens

Parameter

Beskrivelse

Alternativer

Synsfelt

Synsfeltet bestemmer bredden på visningen som kameraet tar. Jo høyere grad du angir, jo bredere visning får du.

Standard: 83

Alternativer: 65, 70, 75, 83

Løsning

Velg en oppløsning for videoopptakene og de statiske bildene du tar med skrivebordsappen Cisco Accessory Hub.

En høyere oppløsningsfrekvens gir høyere bildeklarhet, og krever mer lagringsplass for å lagre de innspilte videoene og stillbildene.


 

Vi anbefaler at du bruker standardoppløsningen for videokonferanser eller angir den slik at den samsvarer med oppløsningsinnstillingen i konferanseprogrammet.

Standard: 1280 x 720

Alternativer:

 • 1920 x 1080

 • 1280 x 720

 • 832 x 480

 • 640 x 360

 • 512 x 288

 • 448 x 240

 • 320 x 180

 • 256 x 144

Bildefrekvens

Velg en bildefrekvens fra rullegardinlisten.

Bildefrekvensen måles med bilder per sekund (fps). En høyere bildefrekvens gir en jevnere videovisning, resulterer i høyere CPU utnyttelse på datamaskinen din og krever mer lagringsplass for å lagre de innspilte videofilene.

Velg bildefrekvensen som passer ditt nettverk og datamaskin. De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av oppløsningen du angav og USB-spesifikasjonen.

Standard: 30

Alternativer: 15, 30

1

Åpne Cisco Accessory Hub skrivebordsappen.

2

Klikk på kameraet i kategorien Tilbehør for å åpne tilbehørsinnstillingene.

3

I kategorien Kamerainnstillinger konfigurerer du de tilsvarende innstillingene.