En korrekt uppsättning upplösning, bild Rute frekvens och FOV-konfiguration hjälper dig att få skarp bild och lämplig ram.

Tabell 1. Parametrar för FOV, upplösning och bild frekvens

Parameter

Beskrivning

Alternativ

Synfält

Synfältet avgör bredden på vyn som du kan se från kameran. Ju högre grad du ställer in desto större bild visas.

När bästa översikt är aktive rad är fältet för vyn inställt på 81. Du kan inte ändra det. När du inaktiverar bästa översikt återställer det här fältet den senaste inställningen.

Standard: 81

Alternativ 65, 70, 75, 81

Lösning

Välj en upplösning för de videoinspelningar och statiska bilder du tar med kameraappen.

En högre upplösning ger en högre bild skärpa och kräver mer lagrings utrymme för att spara inspelade videor och ögonblicks bilder.


 

Vi rekommenderar att du använder standardupplösningen för videokonferenser eller ställer in upplösningen så att den matchar ditt konferensprogram.

Standard: 1280x720

Alternativ

 • 4096x2160 (USB 3.0 krävs, inte tillgängligt i läget Best Overview.)

 • 3840x2160 (USB 3,0 krävs och är inte tillgängligt i bästa översikts läge.)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 896x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildfrekvens

Välj en bildfrekvens i listrutan.

Bildfrekvensen mäts i bildrutor per sekund (FPS). En högre bild frekvens ger en mjukare video bild, leder till högre CPU användning på datorn och kräver mer lagrings utrymme för att kunna spara de inspelade videofilerna.

Välj en bildfrekvens som passar ditt nätverk och din dator. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken upplösning du har valt och datorns USB-portar.


 

60FPS är tillgänglig för 1920x1080 när du ansluter kameran till en USB 3,0-port. Ställ inte in bild frekvensen på 60FPS när du använder din Cisco Desk Camera för video konferens. Då försämras videokvaliteten.

Standard: 30

Alternativ 15, 30, 60

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

På fliken kamera inställningar konfigurerar du motsvarande inställningar.

En korrekt uppsättning upplösning, bild Rute frekvens och FOV-konfiguration hjälper dig att få skarp bild och lämplig ram.

Tabell 2. Parametrar för FOV, upplösning och bild frekvens

Parameter

Beskrivning

Alternativ

Synfält

I det här läget bestämmer du bredden på den bild som kameran ska ha. Ju högre grad du ställer in desto större bild visas.

Standard: 83

Alternativ 65, 70, 75, 83

Lösning

Välj en upplösning för de videoinspelningar och statiska bilder du tar med kameraappen.

En högre upplösning ger en högre bild skärpa och kräver mer lagrings utrymme för att spara inspelade videor och ögonblicks bilder.


 

Vi rekommenderar att du använder standard upplösningen för video konferenser eller ställer in den så att den stämmer med inställningen för konferens programmet.

Standard: 1280x720

Alternativ

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 832x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildfrekvens

Välj en bildfrekvens i listrutan.

Bildfrekvensen mäts i bildrutor per sekund (FPS). En högre bild frekvens ger en mjukare video bild, leder till högre CPU användning på datorn och kräver mer lagrings utrymme för att kunna spara de inspelade videofilerna.

Välj en bildfrekvens som passar ditt nätverk och din dator. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken upplösning du har angett och USB-specifikationen.

Standard: 30

Alternativ 15, 30

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

På fliken kamera inställningar konfigurerar du motsvarande inställningar.