En korrekt uppsättning konfigurationer för upplösning, bildhastighet och synfält (FOV) hjälper dig att få skarp bild och lämplig inramning.

Tabell 1. Parametrar för synfält, upplösning och bildfrekvens

Parameter

Beskrivning

Alternativ

Synfält

Synfältet avgör bredden på vyn som du kan se från kameran. Ju högre grad du ställer in, desto bredare vy får du.

När Bästa översikt har aktiverats anges synfältet till 81. Du kan inte ändra det. När du inaktiverar Bästa översikt återställs synfältet till den senaste inställningen.

Standardvärde: 81

Alternativ: 65, 70, 75, 81

Lösning

Välj en upplösning för videoinspelningar och statiska bilder som du tar med skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

En högre upplösningshastighet ger en högre bildklarhet och kräver mer lagringsutrymme för att spara inspelade videor och ögonblicksbilder.


 

Vi rekommenderar att du använder standardupplösningen för videokonferenser eller ställer in upplösningen så att den matchar ditt konferensprogram.

Standardvärde: 1280x720

Alternativ

 • 4096x2160 (USB 3.0 krävs, inte tillgängligt i läget Best Overview.)

 • 3840 × 2160 (USB 3.0 krävs och är inte tillgängligt i läget Bästa översikt.)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 896x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildrutehastighet

Välj en bildfrekvens i listrutan.

Bildfrekvensen mäts i bildrutor per sekund (FPS). En högre bildhastighet ger en jämnare videovisning, resulterar i högre CPU användning på din dator och kräver mer lagringsutrymme för att spara de inspelade videofilerna.

Välj en bildfrekvens som passar ditt nätverk och din dator. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken upplösning du har valt och datorns USB-portar.


 

60 fps är tillgängligt för 1920x1080 när du ansluter kameran till en USB 3.0-port. Ställ inte in bildfrekvensen på 60 fps när du använder Cisco Desk Camera 4K för videokonferenser. Då försämras videokvaliteten.

Standard: 30

alternativ: 15, 30, 60

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

2

Klicka på kameran på fliken Tillbehör för att öppna tillbehörsinställningarna.

3

På fliken Kamerainställningar konfigurerar du motsvarande inställningar.

En korrekt uppsättning konfigurationer för upplösning, bildhastighet och synfält (FOV) hjälper dig att få skarp bild och lämplig inramning.

Tabell 2. Parametrar för synfält, upplösning och bildfrekvens

Parameter

Beskrivning

Alternativ

Synfält

Synfältet avgör bredden på vyn som kameran fotograferar. Ju högre grad du ställer in, desto bredare vy får du.

Standardvärde: 83

Alternativ: 65, 70, 75, 83

Lösning

Välj en upplösning för videoinspelningar och statiska bilder som du tar med skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

En högre upplösningshastighet ger en högre bildklarhet och kräver mer lagringsutrymme för att spara inspelade videor och ögonblicksbilder.


 

Vi rekommenderar att du använder standardupplösningen för videokonferenser eller ställer in den så att den matchar upplösningsinställningen i ditt konferensprogram.

Standardvärde: 1280x720

Alternativ

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 832x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Bildrutehastighet

Välj en bildfrekvens i listrutan.

Bildfrekvensen mäts i bildrutor per sekund (FPS). En högre bildhastighet ger en jämnare videovisning, resulterar i högre CPU användning på din dator och kräver mer lagringsutrymme för att spara de inspelade videofilerna.

Välj en bildfrekvens som passar ditt nätverk och din dator. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken upplösning du har angett och USB-specifikationen.

Standard: 30

Alternativ: 15, 30

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

2

Klicka på kameran på fliken Tillbehör för att öppna tillbehörsinställningarna.

3

På fliken Kamerainställningar konfigurerar du motsvarande inställningar.