Odgovarajući skup rezolucije, brzina okvira i konfiguracija polja prikaza (FOV) vam pomažu da dobijete oštru sliku i odgovarajuće smeštanje.

Tabela 1. Parametri FOV, rezolucije i stope okvira

Parametar

Opis

Opcije

Polje prikaza

Polje prikaza određuje širinu prikaza koji možete da vidite sa fotoaparata. Što više stepena postavite, to je širi prikaz koji dobijate.

Kada je najbolji pregled omogućen, polje prikaza je postavljeno na 81. Ne možeš to da promeniš. Kada onemogućite najbolji pregled, polje prikaza se vraća na poslednju postavku.

Podrazumevano: 81

Opcije: 65, 70, 75, 81

Rezoluciju

Odaberite rezoluciju za video snimke i statične slike koje pravite pomoću aplikacije za Cisco Accessory Hub radnoj površini.

Veća stopa rezolucije obezbeđuje veću jasnoću slike i zahteva više prostora za skladištenje snimljenih video zapisa i snimaka.


 

Preporučujemo da koristite podrazumevanu rezoluciju za video konferencije ili da je podesite tako da odgovara vašoj aplikaciji za konferencije.

Podrazumevano: 1280x720

Opcije:

 • 4096x2160 (potreban USB 3.0 i nije dostupan u najboljem režimu pregleda.)

 • 3840x2160 (POTREBAN USB 3.0 i nije dostupan u najboljem režimu pregleda.)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 896x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Brzina okvira

Odaberite brzinu okvira sa padajuće liste.

Brzina okvira se meri okvirima u sekundi (fps). Veća brzina okvira obezbeđuje glatkiji video ekran, rezultira većom iskorišćenoљжu CPU na računaru i zahteva viљe prostora za иuvanje snimljenih video datoteka.

Odaberite brzinu okvira koja odgovara mreži i računaru. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od rezolucije koju ste naveli i specifikacije USB porta na računaru.


 

60fps je dostupan za 1920x1080 kada povežete kameru sa USB 3.0 portom. Nemojte da podesite brzinu okvira na 60fps kada koristite Cisco Desk Kameru 4K za video konferencije. U suprotnom, kvalitet videa se degradira.

Podrazumevano: 30

Opcije: 15, 30, 60

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Na kartici Postavke fotoaparata konfigurišite odgovarajuće postavke.

Odgovarajući skup rezolucije, brzina okvira i konfiguracija polja prikaza (FOV) vam pomažu da dobijete oštru sliku i odgovarajuće smeštanje.

Sto 2. Parametri FOV, rezolucije i stope okvira

Parametar

Opis

Opcije

Polje prikaza

Polje prikaza određuje širinu prikaza koji snima fotoaparat. Što više stepena postavite, to je širi prikaz koji dobijate.

Podrazumevano: 83

Opcije: 65, 70, 75, 83

Rezoluciju

Odaberite rezoluciju za video snimke i statične slike koje pravite pomoću aplikacije za Cisco Accessory Hub radnoj površini.

Veća stopa rezolucije obezbeđuje veću jasnoću slike i zahteva više prostora za skladištenje snimljenih video zapisa i snimaka.


 

Preporučujemo da koristite podrazumevanu rezoluciju za video konferencije ili da je podesite tako da se podudara sa postavkom rezolucije vaše konferencijske aplikacije.

Podrazumevano: 1280x720

Opcije:

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 832x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Brzina okvira

Odaberite brzinu okvira sa padajuće liste.

Brzina okvira se meri okvirima u sekundi (fps). Veća brzina okvira obezbeđuje glatkiji video ekran, rezultira većom iskorišćenoљжu CPU na računaru i zahteva viљe prostora za иuvanje snimljenih video datoteka.

Odaberite brzinu okvira koja odgovara mreži i računaru. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od rezolucije koju ste naveli i SPECIFIKACIJE USB-a.

Podrazumevano: 30

Options: 15, 30

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Na kartici Postavke fotoaparata konfigurišite odgovarajuće postavke.