Správne nastavenie rozlíšenia, snímkovej frekvencie a konfigurácie zorného poľa (FOV) vám pomôže získať ostrý obraz a vhodné orámovanie.

Stôl 1. FOV, rozlíšenie a parametre snímkovej frekvencie

Parameter

Popis

možnosti

Zorné pole

Zorné pole určuje šírku pohľadu, ktorý môžete vidieť z kamery. Čím vyšší stupeň nastavíte, tým širší pohľad získate.

Keď je zapnutý Najlepší prehľad, zorné pole je nastavené na 81. Nemôžeš to zmeniť. Keď vypnete Najlepší prehľad, zorné pole sa obnoví na posledné nastavenie.

Predvolená hodnota: 81

možnosti: 65, 70, 75, 81

Rozhodnutie

Vyberte rozlíšenie pre videozáznamy a statické obrázky, ktoré vytvoríte pomocou počítačovej aplikácie Cisco Accessory Hub.

Vyššia miera rozlíšenia poskytuje vyššiu čistotu obrazu a vyžaduje viac miesta na uloženie zaznamenaných videí a snímok.


 

Odporúčame vám použiť predvolené rozlíšenie pre videokonferencie alebo ho nastaviť tak, aby zodpovedalo vašej konferenčnej aplikácii.

Predvolená hodnota: 1280x720

možnosti:

 • 4096x2160 (vyžaduje sa USB 3.0 a nie je k dispozícii v režime najlepšieho prehľadu.)

 • 3840x2160 (vyžaduje sa USB 3.0 a nie je k dispozícii v režime najlepšieho prehľadu.)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 896x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Snímok za sekundu

Vyberte snímkovú frekvenciu z rozbaľovacieho zoznamu.

Snímková frekvencia sa meria v snímkach za sekundu (fps). Vyššia snímková frekvencia poskytuje plynulejšie zobrazenie videa, má za následok vyššie využitie procesora vo vašom počítači a vyžaduje viac miesta na uloženie zaznamenaných video súborov.

Vyberte snímkovú frekvenciu, ktorá vyhovuje vašej sieti a počítaču. Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od zadaného rozlíšenia a špecifikácie portu USB na vašom počítači.


 

K dispozícii je 60 snímok za sekundu 1920x1080, keď pripojíte fotoaparát k portu USB 3.0. Pri používaní stolovej kamery Cisco 4K na videokonferencie nenastavujte snímkovú frekvenciu na 60 snímok za sekundu. V opačnom prípade sa kvalita videa zníži.

Predvolená hodnota: 30

možnosti: 15, 30, 60

1

Otvorte počítačovú aplikáciu Cisco Accessory Hub.

2

Kliknite na svoj fotoaparát na Príslušenstvo otvorte nastavenia príslušenstva.

3

Na Nastavenia fotoaparátu nakonfigurujte príslušné nastavenia.

Správne nastavenie rozlíšenia, snímkovej frekvencie a konfigurácie zorného poľa (FOV) vám pomôže získať ostrý obraz a vhodné orámovanie.

Tabuľka 2 FOV, rozlíšenie a parametre snímkovej frekvencie

Parameter

Popis

možnosti

Zorné pole

Zorné pole určuje šírku záberu, ktorý fotoaparát sníma. Čím vyšší stupeň nastavíte, tým širší pohľad získate.

Predvolená hodnota: 83

možnosti: 65, 70, 75, 83

Rozhodnutie

Vyberte rozlíšenie pre videozáznamy a statické obrázky, ktoré vytvoríte pomocou počítačovej aplikácie Cisco Accessory Hub.

Vyššia miera rozlíšenia poskytuje vyššiu čistotu obrazu a vyžaduje viac miesta na uloženie zaznamenaných videí a snímok.


 

Odporúčame vám použiť predvolené rozlíšenie pre videokonferencie alebo ho nastaviť tak, aby zodpovedalo nastaveniu rozlíšenia vašej konferenčnej aplikácie.

Predvolená hodnota: 1280x720

možnosti:

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 832x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Snímok za sekundu

Vyberte snímkovú frekvenciu z rozbaľovacieho zoznamu.

Snímková frekvencia sa meria v snímkach za sekundu (fps). Vyššia snímková frekvencia poskytuje plynulejšie zobrazenie videa, má za následok vyššie využitie procesora vo vašom počítači a vyžaduje viac miesta na uloženie zaznamenaných video súborov.

Vyberte snímkovú frekvenciu, ktorá vyhovuje vašej sieti a počítaču. Dostupné možnosti sa líšia podľa zadaného rozlíšenia a špecifikácie USB.

Predvolená hodnota: 30

možnosti: 15, 30

1

Otvorte počítačovú aplikáciu Cisco Accessory Hub.

2

Kliknite na svoj fotoaparát na Príslušenstvo otvorte nastavenia príslušenstva.

3

Na Nastavenia fotoaparátu nakonfigurujte príslušné nastavenia.