Zadaci u sesiji za manju grupu učesnika za stoni i mobilni uređaj

Ova funkcija je podržana na Webex Meetings i Webex Webinars. U Webex aplikaciji, ova funkcija je dostupna na platformi za sastanke spremno za Video Mesh.


 

U vebinarima samo panelisti mogu da se dodele sesijama za manje grupe učesnika. Ne možete da dodelite učesnike. Kada sesije za manje grupe učesnika započnu, učesnici mogu da izaberu kojoj žele da se pridruže.

Broj učesnika u sesija za manji broj učesnika ograničen je kapacitetom sastanka u vašem planu. Na primer, za planove koji omogućavaju 1000 ljudi, možete da imate do 100 sesija za manje grupe učesnika sa do 10 ljudi u svakoj, 20 sesija sa po 50 osoba itd.

Učesnici koji nisu dodeljeni sesijama za manje grupe učesnika ostaju u glavnom sastanku kada sesije za manje grupe učesnika počnu.

1

Ako dodeljivanje sesije za manju grupu učesnika dijalog već nije otvoreno, kliknite na sesije za manje grupe učesnika da biste je otvorili.

Dugme "Sesije za manje grupe učesnika"

 

Samo jedan organizator ili suorganizator može istovremeno da ima dodelu sesije za manju grupu učesnika dijalog se otvori.

2

U okviru "Nije dodeljeno" izaberite učesnike koje želite da dodelite.

Unesite ime u polje za pretragu da biste pronašli učesnika.

3

Kliknite na dugme Premesti u sesiju, a zatim izaberite sesija za manji broj učesnika ili kliknite na dugme Novi sesija za manji broj učesnika.

Broj učesnika dodeljenih svakom sesija za manji broj učesnika prikazu u zagradama pored imena sesija za manji broj učesnika.
1

Dodirnite više opcija > sesiji za manju Još opcijagrupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Izaberite učesnika kojeg želite da dodelite, a zatim izaberite stavku sesija za manji broj učesnika ili dodirnite Nova sesija.

Broj učesnika dodeljenih svakom sesija za manji broj učesnika prikazu u zagradama pored imena sesija za manji broj učesnika.
1

Dodirnite više opcija > sesiji za manju Još opcijagrupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Izaberite učesnika kom želite da dodelite, dodirnite "Premesti", a zatim izaberite stavku sesija za manji broj učesnika ili dodirnite Nova sesija.

Broj učesnika dodeljenih svakom sesija za manji broj učesnika prikazu u zagradama pored imena sesija za manji broj učesnika.