Przydziały sesji podziału na komputery i urządzenia mobilne

Liczba uczestników sesji podziału jest ograniczona pojemnością spotkania w planie. Na przykład w przypadku planów, które pozwalają na 1000 osób, możesz mieć do 100 sesji breakout z maksymalnie 10 osobami w każdej, 20 sesji z 50 osobami w każdej i tak dalej.

Uczestnicy, którzy nie są przypisani do sesji podziału, pozostają w spotkaniu głównym po rozpoczęciu sesji podziału.

1

Jeśli okno dialogowe Przydziały sesji podziału nie jest jeszcze otwarte, kliknij przycisk Sesje podziału, aby je otworzyć.

Przycisk Sesje podziału

 

Tylko jeden host lub współgospodarz może mieć otwarte okno dialogowe Przypisywanie sesji Podział naraz.

2

W obszarze Nieprzypisano wybierz uczestników, których chcesz przypisać.

Wprowadź nazwę w polu wyszukiwania, aby znaleźć uczestnika.

3

Kliknij przycisk Przenieś do sesji, a następnie wybierz sesję podziału lub kliknij pozycję Nowa sesja podziału.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji podziału jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji podziału.

1

Stuknij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > sesji Breakout.


 

Jeśli przycisk Sesja podziału jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje podziału. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadza zmiany.

2

Wybierz uczestnika, którego chcesz przypisać, a następnie wybierz sesję podziału lub naciśnij pozycję Nowa sesja.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji podziału jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji podziału.

1

Stuknij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > sesji Breakout.


 

Jeśli przycisk Sesja podziału jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje podziału. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadza zmiany.

2

Wybierz uczestnika, którego chcesz przypisać, naciśnij pozycję Przenieś do , a następnie wybierzsesję podziału lub naciśnij pozycję Nowa sesja.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji podziału jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji podziału.