Sammenligne pakkefunksjoner

Webex fra tjenesteleverandøren din samler skysamtaler fra en leverandør du stoler på og allerede har et forretningsforhold med, sammen med Webex' avanserte meldings- og møtefunksjoner, i én elegant app. Kontakt tjenesteleverandøren for å komme i gang.

Grunnleggende

Standard

Premium

ANROP

Ring hvem som helst med et telefonnummer (lyd eller video)

Konferansesamtaler

Visuell talepost og talepost-til-e-post

Samtalehistorikk

Kontaktliste

Vent/fortsett

Overfør

Viderekoble anropene dine

Single Number Reach

Del skjerm eller program

Anropstrekk

Parkere og hente gruppesamtale

Mottak av anrop

Ta opp samtalene dine

Behandle samtalekø

Lederassistent

MELDINGER

Ubegrenset én-til-én og gruppemeldinger

Fildeling

Skjermdeling av skrivebord og program

Status for tilgjengelighet

Finn personer, områder, meldinger og filer

Meldingstråder og sitering

Del emojier

Legg til reaksjoner

Del animerte GIF-er

Ikke forstyrr

Alternativer for meldingsvarsler

Send meldinger til eksterne gjester

Kontroller for områdemoderator

Alternativer for bare kunngjøring

MØTER

Hvor mange personer kan delta i et møte i personlig rom?

Opptil 100 personer

Opptil 1000 personer

Hvor mange personer kan delta i et områdemøte?

Opptil 25 personer

Opptil 100 personer

Opptil 300 personer

Møtelengde

Opptil 24 timer

Opptil 24 timer

Ubegrenset

Del innhold – skjerm, program, filer, tavle

Virtuell og uskarp bakgrunn

Fjern bakgrunnsstøy

Animerte møtereaksjoner og bevegelser

Interaktiv tavle

Avstemning

Separatøkter

Planlegge møter fra Google eller Microsoft Outlook-kalenderen

Planlegge møter fra Microsoft Office Suite 365

Møteopptak

Utskrifter for møteopptak

Legg til en alternativ møtevert

Verten kan la andre administrere møtene dine

Kontroll av eksternt skrivebord