Hvis du ikke inkluderer en offentlig kobling, må seerne logge på User Hub med Webex-kontoen sin for å se opptaket.

Medverter kan ta opp og dele koblinger til opptakene sine i Webex versjon 42.11 og nyere.

1

Logg på Brukerhub .

2

Velg Opptak fra navigasjonspanelet.

Opptak -fanen kan du se opptak for alle møtene, nettseminarene, hendelsene og opplæringsøktene du var vert for eller var medvert for.

3

Velg DelShare,ved siden av navnet på opptaket.

4

I Del opptak vindu, skriver du inn nødvendig informasjon:

  • Angi e-postadressene, atskilt med komma, for hver mottaker.

  • Angi meldingen du vil inkludere.

  • Velg hvem som kan se opptaket. Slå av den offentlige koblingen, slik at bare personer du deler koblingen med ved hjelp av e-postadresse sin, kan se den. Personer du deler opptaket med, må logge på Webex-kontoen sin og angi passordet, hvis du trengte et. Hvis du noen gang ønsker å gjøre opptaket utilgjengelig for alle, må du passe på at du ikke deler koblingen direkte med noen, og deretter Offentlig koblingVeksle av, og klikk Lagre .

  • Hindre uautoriserte personer i å få tilgang til opptaket. Sjekk Passordbeskyttelse og angi passordet som mottakerne må angi for å spille av opptaket.

5

Klikk på Lagre.

Webex sender en e-postmelding som inneholder en kobling til opptaket, til hver mottaker.