My Personal Room Preferences
1

Logg på Brukerhub , og deretter velge Innstillinger .

2

Gå til Mitt personlige rom og angi nytt navn i Navn på personlig rom .

Navnet på ditt personlige rom kan inneholde 1–128 tegn.

3

Hvis du vil redigere koblingen for ditt personlige rom, skriver du inn en ny ID.

Koblingen til ditt personlige rom har følgende krav:

 • Kan inneholde 1–64 tegn.

 • Må inneholde minst ett alfabetisk tegn.

 • Kan ikke inneholde symboler eller spesialtegn unntatt bindestreker (-), punktum (.) eller understrekingstegn (_).

 • Kan ikke allerede være i bruk av noen andre på nettstedet.


 

Hvis du endrer ID for ditt personlige rom, må du oppdatere tidligere planlagte møter i personlig rom for å bruke den nye URL-en til ditt personlige rom. Den forrige URL-en fungerer ikke lenger.

4

Hvis du vil låse det personlige rommet automatisk etter at møtet har startet, merker du av for Automatisk lås og angir antall minutter.

Du kan velge 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Når et møte er låst, venter deltakerne på å bli med i møtet til du gir dem tilgang.

5

For Varsling merker du av for Varsle meg via e-post når noen går inn i lobbyen for mitt personlige rom mens jeg er borte, så mottar du et e-postvarsel når noen kommer inn i ditt personlige rom.

6

For Medvert merker du av for Tillat medverter ved møter i Mitt personlige rom.

Hvis du tillater at en annen person eller videoenhet er medvert for møter i ditt personlige rom, velger du ett av alternativene:

 • La meg velge medverter for møter i mitt personlige rom

 • Den første personen som blir med i møtet i mitt personlige rom og har en vertskonto på dette nettstedet, blir medvert

 • Alle deltakere som har vertskontoer på dette nettstedet, blir medverter når de blir med i møter i mitt personlige rom

  Hvis du vil angi medverter, skriver du inn e-postadressene atskilt med komma eller semikolon.

7

For Del innhold merker du av for eller fjerner merket for Alle kan dele innhold i Mitt personlige rom.

Når dette alternativet er aktivert, kan du tillate eller forhindre at brukere deler innhold under møter i personlige rom.

8

For Demp deltakere velger du blant følgende alternativer:

 • La verten og medvertene slå av demping for deltakere (moderert modus for å slå av demping) – Verter og medverter kan slå av demping for deltakere og SIP-baserte videoenheter direkte uten å sende en forespørsel om å slå av demping. Dette er tilgjengelig i 41.1 og nyere Webex-nettsteder.

 • Gi deltakerne mulighet til selv å slå av demping i møtet – Hvis du har valgt å dempe deltakerne når de blir med i møtet, velger du dette alternativet for å la dem slå av dempingen av seg selv under møtet.


   

  Hvis du bare vil at verten eller medverten skal kunne slå av demping av deltakere, lar du dette alternativet være umerket.

 • Demp alltid deltakere når de blir med i møtet – Demper automatisk deltakerne når de blir med i møtet. Deltakere kan rekke opp hånden hvis de vil snakke i et møte. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vise møtedeltakere med hånden hevet i Cisco Webex Meetings og Events.

9

Velg Lagre .