My Personal Room Preferences
1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato izberite nastavitve.

2

Pojdi do Moja osebna soba in vnesite novo ime v Ime osebne sobe.

Ime vaše osebne sobe je lahko dolgo od 1 do 128 znakov.

3

Če želite urediti svoje Povezava osebne sobe, vnesite novo ID.

Povezava za vašo osebno sobo ima te zahteve:

 • Lahko ima 1–64 znakov.

 • Vsebovati mora vsaj eno abecedo.

 • Ne sme vsebovati nobenih simbolov ali posebnih znakov razen vezajev (-), pik (.) ali podčrtajev (_).

 • Ne sme ga že uporabljati nekdo drug na spletnem mestu.


 

Če spremenite svoj ID osebne sobe, posodobite svoje predhodno načrtovane sestanke osebne sobe, da bodo uporabljali vaš novi URL osebne sobe. Prejšnji URL ne deluje več.

4

Če želite samodejno zakleniti osebno sobo po začetku sestanka, označite Samodejno zaklepanjein določite število minut.

Izberete lahko 0, 5, 10, 15 ali 20 minut. Ko se sestanek zaklene, udeleženci čakajo, da se pridružijo sestanku, dokler jih ne sprejmete.

5

Za Obvestilo, preveri Obvesti me po e-pošti, ko nekdo vstopi v preddverje moje osebne sobe, ko sem odsoten prejmete e-poštno obvestilo, ko nekdo vstopi v vašo osebno sobo.

6

Za Sogostitelj, preveri Dovoli sogostitelje za moje sestanke v osebni sobi.

Če dovolite drugi osebi ali video napravi, da sogostitelji vaših sestankov v osebni sobi, izberite eno od možnosti:

 • Naj izberem sogostitelje za sestanke v moji osebni sobi

 • Prva oseba, ki se pridruži mojemu sestanku v osebni sobi in ima gostiteljski račun na tem mestu, postane sogostitelj

 • Vsi udeleženci, ki imajo gostiteljske račune na tem mestu, postanejo sogostitelji, ko se pridružijo mojim sestankom v osebni sobi

  Če želite določiti sogostitelje, vnesite njihove e-poštne naslove, ločene z vejicami ali podpičji.

7

Za Delite vsebino, označite ali počistite Vsakdo lahko deli vsebino v moji osebni sobi.

Ko je omogočeno za vaše spletno mesto, lahko uporabnikom dovolite ali preprečite skupno rabo vsebine med sestanki v osebni sobi.

8

Za Izklop zvoka udeležencev, izberite med naslednjimi možnostmi:

 • Dovoli gostitelju in sogostiteljem, da vklopijo zvok udeležencev (moderiran način vklopa zvoka)— Gostitelji in sogostitelji lahko neposredno vklopijo zvok udeležencev in video naprav, ki temeljijo na SIP, brez pošiljanja zahteve za vklop zvoka. To je na voljo na spletnih mestih Webex 41.1 in novejših.

 • Udeležencem dovolite, da v sestanku vklopijo zvok—Če ste se odločili, da utišate udeležence, ko se pridružijo sestanku, izberite to možnost, da jim dovolite, da se med sestankom vklopijo sami.


   

  Če želite, da samo gostitelj ali sogostitelj lahko vključi zvok udeležencev, pustite to možnost nepotrjeno.

 • Vedno utišaj udeležence, ko se pridružijo sestanku— Samodejno izklopi zvok udeležencev, ko se pridružijo sestanku. Udeleženci lahko dvignejo roke, če želijo govoriti med sestankom. Za več informacij glejte Oglejte si udeležence sestanka z dvignjeno roko v sestankih in dogodkih Cisco Webex.

9

Izberite Shrani.