Moja lična soba opcije
1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite Podešavanja.

2

Idite na Moja lična soba i unesite novo ime u ime lične sobe.

Dužina imena vaše lične sobe može biti 1–128 znakova.

3

Da biste uredili vezu do lične sobe, unesite novi ID.

Veza do vaše lične sobe ima sledeće zahteve:

 • Dužina može biti 1–64 znakova.

 • Mora da sadrži najmanje jedan abecedni znak.

 • Ne sme da sadrži simbole ili specijalne znakove osim crtica (-), tački (.) ili donjih crta (_).

 • Ne sme već da je neko drugi koristi na lokaciji.


 

Ako promenite ID svoje lične sobe, ažurirajte svoje prethodno zakazane sastanke u ličnoj sobi da biste koristili novu URL adresu lične sobe. Prethodna URL adresa više ne radi.

4

Da biste automatski zaključali svoju ličnu sobu nakon početka sastanka, proverite automatsko zaključavanje i navedite broj minuta.

Možete da izaberete 0, 5, 10, 15 ili 20 minuta. Nakon zaključavanje sastanka, učesnici čekaju da se pridruže sastanku dok ih vi ne primite.

5

Za obaveštenje, označi me e-poštom kada neko uđe u čekaonicu moje lične sobe dok sam odsunjen dobijam obaveštenje e-poštom kada neko uđe u vašu ličnu sobu.

6

Za suorganizatora, označite Dozvoli suorganizatore za sastanke u odeljku "Moja lična soba".

Ako dozvolite drugoj osobi ili video uređaj suorganizatoru sastanaka u vašoj ličnoj sobi, izaberite jednu od opcija:

 • Dozvoli mi da biram suorganizatore za sastanke u odeljku „Moja lična soba“

 • Prva osoba koja se pridruži sastanku u odeljku „Moja lična soba“ i ima nalog organizatora na ovoj lokaciji dobiće ulogu suorganizatora

 • Svi učesnici koji imaju naloge organizatora na ovoj lokaciji postaće suorganizatori kada se pridruže sastancima u okviru odeljka „Moja lična soba“

  Da biste odredili suorganizatore, unesite e-adrese odvojene zarezima ili zarezima.

7

Za deljenje sadržaja proverite ili opozovite izbor u polju za potvrdu "Svako može da deli sadržaj u mojoj ličnoj sobi".

Kada je omogućena za svoju lokaciju, možete da dozvolite ili sprečite korisnike da dele sadržaj tokom sastanaka u ličnoj sobi.

8

Za učesnike koji su isključili zvuk, izaberite neku od sledećih opcija:

 • Dozvolite organizatorima i suorganizatorima da direktno uključe zvuk učesnicima (moderirani režim sa ponovo uključenim zvukom)– Domaćini i suorganizatori mogu direktno da uključe zvuk učesnicima i video uređajima zasnovanim na SIP-u bez slanja nepromenjnog zahteva. Ovo je dostupno na 41.1 i novijim Webex lokacijama.

 • Dozvolite učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk na sastanku – Ako ste odlučili da prigušite učesnike kada se pridruže sastanku, izaberite ovu opciju da biste im omogućili da sami uključe svoj zvuk tokom sastanka.


   

  Ako želite da samo organizator ili koorganizator mogu da osluškuju učesnike, ostavite ovu opciju neproverena.

 • Uvek isključi zvuk učesnicima kada se pridruže sastanku– Automatski priguši učesnike kada se pridruže sastanku. Učesnici mogu da podignu ruke ako žele da govore tokom sastanka. Više informacija potražite u članak Prikaz učesnika sastanka sa podignutom rukom u Cisco Webex Meetings i događajima.

9

Izaberite Sačuvaj.