Kişisel Toplantı Odam Tercihler

1

sitenize gidin Webex tercihler > Kişisel Toplantı Odam.

2

Kişisel Odanızı düzenlemekiçin yeni adı girin.

Kişisel Oda adınız 1–128 karakter uzunluğunda olabilir.

3

Kişisel Oda bağlantınızı düzenlemekiçin yeni bir kimlik girin.

Kişisel Oda bağlantınız şu gereksinimlere sahiptir:

 • 1-64 karakter uzunluğunda olabilir.

 • En az bir alfabe karakteri içermeli.

 • Tire (-), nokta (.) veya alt çizgi ( ) dışında başka bir sembol ya da özel karakter_içermemalıdır.

 • Site üzerinde başka biri tarafından kullanıda değil.


 

Kişisel Toplantı Odası Kimliğini değiştirirsanız yeni Kişisel Toplantı Odası URL'nizi kullanmak için daha önce planlanan Kişisel Toplantı Odası toplantılarınızı günceller. Önceki URL artık çalışmadı.

4

Toplantı başladıktan sonra Kişisel Toplantı Odanızı otomatik olarak kilitlemek için Otomatik olarak kilitle'ye basınve dakika sayısını belirtin.

0, 5, 10, 15 veya 20 dakika seçebilirsiniz. Bir toplantı kilitlenirken katılımcılar siz onları kabulene kadar toplantıya katılmayı bekler.

5

Bildirim için , ben uzaktayken biri Kişisel Oda lobime giriyorsa bana e-posta yoluyla haber ver'i seçin ve birisi Kişisel Odanıza bir e-posta bildirimi alır.

6

Ortak Toplantı Sahibiiçin, Kişisel Toplantı Odası toplantılarım için toplantı sahiplerine izin ver'iseçin.

Başka bir kişinin veya video cihazınızın Kişisel Toplantı Odası toplantılarınızı barındırmasına izin verirsiniz, seçeneklerden birini belirleyin:

 • Kişisel Toplantı Odası toplantılarım için toplantı sahiplerini seçmeme izin ver

 • Bu sitede toplantı sahibi olan Kişisel Toplantı Odası toplantıma ilk toplantı sahibi hesabı kişi ortak toplantı sahibi olur

 • Bu sitede toplantı sahibi hesapları olan tüm katılımcılar Kişisel Toplantı Odası toplantılarıma katıldıklarında iş sahibi olur

  İş ortaklarını belirtmek için e-posta adreslerini virgüllerle veya noktalı virgülle ayırarak girin.

7

İçerik paylaş için Herkes KişiselOdamda içerik paylaşabilir onay kutusunu işaretleyin veya işaretinikaldırın.

Siteniz için etkinleştirildiğinde, Kişisel Toplantı Odası toplantıları sırasında kullanıcıların içerik paylaşmasına izin ve vermelerini önebilirsiniz.

8

Katılımcıları sessize almaiçin aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

 • Toplantı sahibi ve ortak kullanıcıların katılımcıları seslerini kesmesine izin ver (Moderden çıkar modu mode) —Toplantı sahipleri ve ortak toplantı sahipleri, hiçbir ses kesme isteği göndermeden katılımcıları ve SIP tabanlı video cihazlarını doğrudanseslerini açabilirsiniz. Bu, 41.1 ve sonraki Webex kullanılabilir.

 • Katılımcıların toplantıda kendi seslerini kapatmasına izin ver —Katılımcıları toplantıya katıldıklarında sessize alma seçeneğini tercih ettiyseniz toplantı sırasında kendilerini sessizden almalarına izin vermek için bu seçeneğibelirleyin.


   

  Yalnızca toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibinin katılımcıları açabilecek olması için bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

 • Toplantıya katıldıklarına her zaman katılımcıları sessize alma—Katılımcıları toplantıya katıldıklarına otomatik olarak sessize alır. Katılımcılar, toplantı sırasında konuşmak isterken el kaldırıyor. Daha fazla bilgi için bkz. Etkinlik ve Etkinliklerde Elini Kaldıran Cisco Webex Meetings Katılımcılarını Görüntüleme.

9

Kaydet'i seçin.