Kommandoer for Cisco Webex-møteapplikasjonen for Slack

Bruk disse kommandoene for å konfigurere Cisco Webex Meetings-appen til å bruke URL-adressen til Webex-nettstedet eller ditt personlig rom:

Kommando

Beskrivelse

/webexconfig

Viser gjeldende URL-adresse for teamets Webex-nettsted, i tillegg til URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet og ID-en for ditt personlige rom, hvis du har angitt dem.

/webexconfig set_Personal_Room [Personal_Room_ID]

Eksempel: /webexconfig set_Personal_Room acassidy

Angir ID-en for ditt personlige rom. Denne kommandoen er nødvendig hvis e-postadressen for Webex-kontoen din er forskjellig fra e-postadressen for Slack-kontoen din, og hvis Slack-ID-en din ikke samsvarer med ID-en for ditt personlige rom på Webex-nettstedet ditt.

/webexconfig reset_Personal_Room

Fjerner ID-en for ditt personlige rom.

/webexconfig set_preferred_site [URL-adresse til foretrukket Webex-nettsted]

Eksempel: /webexconfig set_preferred_site preferredsite.webex.com

Angir ditt foretrukne Webex-nettsted. Du kan bruke denne kommandoen hvis organisasjonen din har flere Webex-nettsteder og du vil bruke et Webex-nettsted som er forskjellig fra Webex-nettstedet som er angitt for teamet. Når du deler en møtekobling eller planlegger et møte, brukes URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet i stedet for URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet.

/webexconfig reset_preferred_site

Fjerner URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet ditt. Når du deler en møtekobling eller planlegger et møte, brukes URL-adressen til teamets Webex-nettsted.

Bruk disse kommandoene med Webex Meetings-appen for å dele en Bli med i møte-knapp med gruppen for ditt Webex-møte i personlig rom eller planlagte Webex-møte, planlegge et Webex-møte eller vise en liste over kommende møter.

Kommando

Beskrivelse

/webex

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møte i personlig rom i kanalen, og har en Start møte-knapp som bare er synlig for deg.

Hvis du ikke har et personlig rom i Webex, men du har en vertskonto i Webex Meetings, planlegges det et møte for det nærmeste intervallet på 5 minutter, for eksempel hvis du bruker kommandoen kl. 10:16, planlegges det et møte kl. 10:20. Kommandoen deler en Bli med i møte-knapp for et Webex-møte i kanalen, og inneholder en Start møte-knapp som bare er synlig for deg.

/webex [Verts-ID for personlig rom]

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møtet i et personlig rom som er knyttet til den angitte ID-en for personlig rom, enten det er ID-en for ditt personlige rom eller noen andres.

/webex [meeting_number]

Deler en Bli med i møte-knapp for et planlagt Webex-møte som har det angitte møtenummeret.

/webex [@visningsnavn]

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møtet i et personlig rom som er knyttet til Slack-teammedlemmets e-postadresse.

/webex recordings

Viser en liste over opptil ti tidligere opptak fra Webex-møter som du har vært vert for og tatt opp i skyen. Du kan spille av eller dele opptakene i en kanal. Listen inneholder opptak fra alle Webex-nettstedene du bruker.

/webexhelp

Viser de tilgjengelige kommandoene for Cisco Webex Meetings-appen.

/webexhelp feedback

Viser dialogboksen Tilbakemelding der du kan sende tilbakemelding om en eksisterende funksjon eller be om en ny funksjon.

/webexhelp version

Viser gjeldende versjon av Cisco Webex Meetings-appen, Cisco Webex Meetings-tjenesteboten og Webex-nettstedet.

/webexschedule

Viser dialogboksen Planlegg et Webex-møte, som lar deg planlegge et Webex-møte.

/webexschedule myroom

Viser dialogboksen Møte i personlig rom, som lar deg planlegge et møte i ditt personlige rom.

/webexschedule [myroom] <today tomorrow=""> <hh:mmAM PM="">

Planlegger et 30-minutters Webex-møte for i dag eller i morgen på det angitte tidspunktet. /webexschedule today 10:00 planlegger for eksempel et Webex-møte i dag fra 10:00 til 10:30.

Hvis myroom er inkludert, planlegges et møte i ditt personlige rom i Webex. /webexschedule myroom tomorrow 1:00PM planlegger for eksempel et møte i ditt personlige rom i Webex for morgen fra 13:00 til 13:30.

Hvis du planlegger at møtet skal starte i løpet av de neste 10 minuttene, legges det inn en Start møte-knapp, som bare er synlig for deg, i samtalen.

/webexschedule list [today/tomorrow/week/month]

Eksempel: /webexschedule list today

Viser en liste over kommende Webex-møter i dag, i morgen, de neste 7 dagene eller de neste 30 dagene. Du kan redigere, avlyse, starte eller bli med i et møte fra listen.

Hvis du ikke angir en tidsperiode, for eksempel /webexschedule list, inkluderer listen kommende Webex-møter for de neste 30 dagene.

Start og bli med i møter

Du kan starte Webex-møter som du planlegger i Slack.

1

Skriv inn /webexschedule list today i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende møter i dag.

2

Klikk på Start under navnet på møtet du vil starte, i listen over møter.

Start-knappen vises opptil 15 minutter før det planlagte møtet.

Møtet åpnes i et nytt nettleservindu.
Du kan bruke personlig rom i Webex til å starte umiddelbare møter. Hvis du ikke har et personlig rom i Webex, men du har en vertskonto i Webex Meetings, planlegges det et hurtigmøte.

Møtet er planlagt for det nærmeste 5-minuttersintervallet. Hvis du for eksempel klikker på Ring kl. 10:16, planlegges et møte kl. 10:20.

Gå til kanalen eller samtalen du vil ha for det hurtigmøtet, og velg ett av følgende:

 • Skriv inn /webex.
 • Velg Snarveier > Start Webex-møte, og velg samtalen eller kanalen for møtet.

 • Klikk på Ring.
  Velg Start en samtale med Cisco Webex Meetings

   

  Teameieren eller administratoren må aktivere anrop i Slack ved hjelp av Cisco Webex Meetings for dette alternativet.

Møtekoblingen vises i kanalen eller samtalen du valgte.

1

Skriv inn /webexschedule list today i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende planlagte Webex-møter i dag. Klikk på Bli med under navnet på møtet du vil bli med i.

Når et Webex-møte starter i en kanal du er i, legges det inn et møtevarsel i samtalen. Du kan klikke på Bli med i møtevarselet for å bli med i møtet.

Bli med-knappen vises opptil 15 minutter før det planlagte møtet.

2

Klikk på Bli med på siden som åpnes i et nytt nettleservindu.

Planlegg og bli med på møter

Før du starter


Du kan planlegge Webex-møter og møter i personlige rom i Slack hvis Webex-administratoren har aktivert Slack-integrasjon.

Denne funksjonen krever versjon 2.0.2.0 eller senere av Cisco Webex Meetings-appen. Du kan bruke kommandoen /webexhelp version for å kontrollere appversjonen. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administratoren for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Cisco Webex Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

1

Gjør én av følgende:

 • Standard Webex-møte – i en Slack-kanal eller direktemelding skriver du inn /webexschedule.

  Hvis du foretrekker å bruke snarveier, klikker du på Snarveier > Planlegg møte og velger en samtale eller kanal for møtet.

 • Møte i personlig rom – i en Slack-kanal eller direktemelding skriver du inn /webexschedule myroom.

2

Skriv inn den nødvendige informasjonen for møtet i dialogboksen Planlegg et Webex-møte eller Møte i personlig rom, og klikk på Planlegg.

Møteinformasjonen legges til i kanalen eller direktemeldingen, slik at andre kan se detaljene.

Det vises et varsel i kanalen eller direktemeldingen når møtet starter, når noen blir med i eller forlater møtet, og når møtet avsluttes.

Med Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen i Slack kan du planlegge personlige møter i Webex og få dem til å vises i Slack i tillegg til Outlook- eller Google-kalenderen.

Før du starter

Du må ha en Microsoft Outlook-, Microsoft 365- eller Google-konto og installere Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen fra Slack Apps-katalogen.

Du må også installere Webex-appen for Slack og angi Webex-nettstedet for arbeidsområdet.

1

Klikk på Opprett hendelse i Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen i Slack.

Opprett hendelsesvindu
2

Skriv inn ønsket møteinformasjon, inkludert møtetittelen, hvem du vil invitere og dato og klokkeslett.

3

Klikk på menyen under Videokonferanser, og velg Cisco Webex Meetings.


 

En kobling til ditt personlige rom legges til i hendelsen.

4

(Valgfritt) Merk av for Del dette møtet med, og velg en kanal, direktemelding eller Slack-app du vil dele møtet med.

5

Klikk på Opprett.

Du kan redigere eller avlyse Webex-møter du har planlagt. Du avlyser, men redigerer ikke møter i personlig rom som du har planlagt.

Finn det planlagte Webex-møtet du vil redigere eller avlyse. Du kan skrive inn /webexschedule list i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende møter.

 • Redigere et møte – klikk på Rediger ved siden av møtet, rediger den nødvendige informasjonen og klikk på Lagre.

  Dialogboksen Rediger Webex-møte
 • Avlyse et møte – klikk på Avbryt under navnet på møtet du vil avlyse, og klikk deretter på OK.

Du kan vise en liste over kommende planlagte Webex-møter for i dag, i morgen, de neste 7 dagene eller de neste 30 dagene.

Gjør én av følgende:

 • Skriv inn /webexschedule list [today/tomorrow/week/month] i en kanal eller direktemelding.

  Hvis du for eksempel vil vise en liste over kommende møter for i morgen, skriver du inn /webexschedule list tomorrow.

  Hvis du ikke angir en tidsperiode, for eksempel hvis du skriver inn /webexschedule list, viser appen vår en liste over kommende møter for de neste 30 dagene.

 • Velg Snarveier > Vis kommende møter, og velg kanalen eller samtalen for å vise møtelisten.

Listen viser opptil 10 kommende møter.

Møtevarsler og brukerstatus

Finn ut mer om varslene og påminnelsene du får for Webex-møtene dine i Slack.


Hvis du vil bruke funksjonene for møtepåminnelser og pågående varsler, må du kontrollere at du har installert en versjon av Cisco Webex Meetings-appen for Slack fra 1. august 2019 eller senere. Hvis du installerte appen før den datoen, kontakter du administratoren for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Cisco Webex Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Du mottar en møtepåminnelse når du er vert for eller inviteres til et Webex-møte som er planlagt i en kanal. Påminnelsen vises i kanalen 10 minutter før møtet er planlagt å starte.

Møtepåminner

Møtepåminnelser vises bare for møter som er planlagt i kanaler. De vises ikke for møter som er planlagt i direktemeldinger.

Hvis møtet ble planlagt mindre enn 10 minutter før starttidspunktet, får du ingen møtepåminnelse, i stedet får du en privat melding.

Når et Webex-møte starter i en kanal du er i, legges det inn et møtevarsel i samtalen. Du kan klikke på Bli med i møtevarselet for å bli med i møtet. Varselet oppdateres i sanntid for å vise varigheten av møtet og profilbildet til hver person som blir med i møtet.

Når møtet er avsluttet, oppdateres varselet slik at det viser når møtet ble avsluttet, møtevarigheten og hvor mange personer som ble med i møtet.

Varslinger vises for Webex-møter og møter i personlige rom som startes ved hjelp av Ring-knappen eller /webex-kommandoen eller planlegges ved hjelp av /webexschedule-kommandoen.


Denne funksjonen krever versjon 2.0.4.0 eller senere av Cisco Webex Meetings-appen. Du kan bruke kommandoen /webexhelp version for å kontrollere appversjonen. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administratoren for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Cisco Webex Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Denne funksjonen er tilgjengelig for arbeidsområder som har en betalt plan.

I Slack kan du se når medlemmer av arbeidsområdet er i et Webex-møte som ble startet fra Slack. Dette gjør det enkelt å vite om andre er tilgjengelige for å svare på meldinger.

I sidefeltet indikerer telefonmottaker-emojien ved siden av noens visningsnavn at de er i et Webex-møte som ble startet fra Slack.

I en samtale vises uttrykket « I et Webex-møte» ved siden av noens visningsnavn når de er i et Webex-møte som ble startet fra Slack.


Hovedeieren må installere Webex-appen for å se når alle medlemmene av arbeidsområdet, inkludert arbeidsområdeadministratorer, er i et møte.

Hvis du angir statusen i Slack, erstatter uttrykket « I et Webex-møte» denne statusen under møtet. Når du forlater møtet, tilbakestilles statusen til hva den var før møtet.

Spill av og del opptak


Denne funksjonen krever versjon 2.0.2.0 eller senere av Cisco Webex Meetings-appen. Du kan bruke kommandoen /webexhelp version for å kontrollere appversjonen. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administratoren for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Cisco Webex Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Når møteverten tar opp et Webex-møte planlagt fra Slack, legges det ut et opptaksvarsel i samtalen en gang etter at møtet er avsluttet. Varselet inkluderer møteemnet, dato, klokkeslett, varighet og en Spill av opptak-knapp.

Du kan få tilgang til listen over opptak på to måter:

 • Du kan bruke kommandoen /webex recordings i en kanal eller samtale.

 • Du kan bruke snarveien ved å klikke på Snarveier > Liste over opptak og velge en kanal eller samtale for å vise listen.

Begge valgene viser en liste over opptil 10 tidligere opptak fra Webex-møter som du har vært vert for og tatt opp i skyen de siste 10 dagene. Fra denne listen kan du spille av et opptak eller dele det i en kanal. Listen er bare synlig for deg og inneholder opptak fra alle Webex-nettstedene du bruker.

1

For å spille av et opptak gjør du ett av følgende:

 • Velg Spill av opptak i opptaksvarselet når det legges inn i samtalen.
 • Velg Spill av opptak under tittelen på opptaket du vil spille av fra opptakslisten.
Opptaket åpnes i et nytt nettleservindu.
2

Dele et opptak:

 1. Velg Del opptak under tittelen på opptaket du vil dele fra opptakslisten.

 2. Velg eller skriv inn kanalen der du vil dele opptaket, og velg Del.