CSV-opplastinger overholder følgende konvensjoner:


 

Aldri fjern kolonner og topptekst fra CSV-fil når du forbereder. Men du kan fjerne verdier fra kolonner du ikke vil endre, og de tomme cellene i CSV under import betyr «ingen endring».

 • Hver linje i CSV-fil representerer en oppføring som består av feltverdier med et komma (,) mellom hvert felt. Hvis du vil koble ut komma i felt, må du ha en omvendt skråstrek (\) foran kommaet. Et felt med verdien «Smith, Barney og Weston» må for eksempel kodes som «Smith\, Barney\ og Weston».

 • Den første raden i CSV-filen er overskriftsraden med CSV-data, og er feltnavnene som angir feltrekkefølgen og antall felt for alle de etterfølgende dataradene i CSV-filen. Rader med et annet antall felt vil bli avvist med en feil.

 • Alle felt som er tomme (ikke inkludert) ignoreres.

 • Hvis du vil slette en innstilling, skriver du inn FJERN i den kolonnen.

 • Hvis et felt er obligatorisk, må feltet inkluderes for hver oppføring. Hvis den ikke er inkludert, blir den oppføringen flagget for feil.

 • Enkelte felt er angitt som identitetsfelt (ID) (også kjent som et identifikasjonsfelt). Identitetsfelt kan ikke endres, og forblir faste så lenge den oppføringen varer. Hvis du prøver å endre et identitetsfelt, er det mer enn sannsynlig at denne oppføringen er flagget for feil, da systemet ikke kan identifisere oppføringen med et feil ID-felt.

 • CSV-filer støtter Unicode-tegn.

 • Bare E.164-numre er tillatt for CSV-import.


   

  Noen redigeringsprogrammer for regneark fjerner +-tegnet fra cellene når CSV-filen åpnes. Vi foreslår at du bruker et tekstredigeringsprogram til å gjøre CSV-oppdateringer. Hvis du bruker et regnearkredigeringsprogram, må du passe på å angi celleformatet til tekst, og legge til +-tegn som ble fjernet.