CSV-överföringar följer följande konventioner:

  • Varje rad i CSV-filen representerar en post som består av fältvärden med ett komma (,) mellan varje fält. För att undvika kommatecken inom fält, prefixet med ett omslag (\), till exempel måste ett fält med värdet "Smith, Smtp och Weston" kodas som "Smith\ \ och Weston".

  • Den första raden i CSV är sidhuvudets rad med CSV-data är fältnamnen som specificerar fältordningen och antalet fält för alla efterföljande datarader i CSV-filen. Rader med ett annat antal fält avvisas med ett fel.

  • Alla fält som lämnas tomt (inkluderas inte) ignoreras.

  • Om du vill rensa en inställning anger du REMOVE i den kolumnen.

  • Om ett fält är obligatoriskt måste det fältet inkluderas för varje post. Om den inte är inkluderad flaggas den posten för fel.

  • Vissa fält anges som identitetsfält (ID) (även kallat ett identify-fält). Identitetsfälten kan inte ändras och förblir fasta för den postens livslängd. Om du försöker ändra ett identitetsfält flaggas den posten med stor sannolikhet för fel då systemet inte kan identifiera posten med ett felaktigt ID-fält.

  • CSV-filer har stöd för Unicode-tecken.

  • Endast E.164-nummer tillåts för CSV-import.


    Vissa kalkyl blads redigerare tar bort +-tecknet från cellerna när CSV-filen öppnas. Vi rekommenderar att du använder en text redigerare för att göra CSV-uppdateringar. Om du använder en kalkyl blads redigerare ska du se till att ange cellformatet som text och lägga till alla +-tecken som du har tagit bort.