CSV yüklemeleri aşağıdaki sözleşmelere uygundur:


Hazırlanırken sütunları ve üstbilgileri CSV dosyasından asla kaldırmayın. Ancak, değiştirmek istemediğiniz sütunlardaki değerleri temizleyebilirsiniz ve içe aktarma sırasında CSV’deki boş hücreler "değişiklik yok" anlamına gelir.

  • CSV dosyasının her bir satırı, her alan arasında virgül (,) bulunan alan değerlerinden oluşan bir kaydı temsil eder. Alanlar içindeki virgüllerden kaçmak için virgül önünde ters eğik çizgi (\) işareti yapın; örneğin, "Smith, Barney ve Weston" değerine sahip bir alan "Smith\, Barney\ ve Weston" olarak kodlanmalıdır.

  • CSV'nin ilk satırı, CSV verisi içeren üstbilgi satırıdır. CSV'de alan sırasını ve sonraki tüm veri satırları için alan sayısını belirten alan adlarıdır. Farklı sayıda alana sahip satırlar bir hatayla reddedilecektir.

  • Boş bırakılan (dahil edilmeyen) tüm alanlar yoksayılır.

  • Bir ayarı temizlemek istiyorsanız o sütuna REMOVE yazın.

  • Bir alan zorunludur, bu alan her kayıt için dahil edilmelidir. Dahil edilmemişse, bu kayıt hata nedeniyle işaretlenir.

  • Bazı alanlar kimlik (ID) alanları (kimlik alanı olarak da bilinir) olarak belirlenir. Kimlik alanları değiştirilemez ve bu kaydın ömrü boyunca sabit kalamaz. Kimlik alanını değiştirmeye çalışırsanız sistem yanlış kimlik alanıyla kaydı tanımlayamadığı için bu kayıt hata nedeniyle işaretlenir.

  • CSV dosyaları Unicode karakterlerini destekler.

  • CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.


    Bazı elektronik tablo düzenleyicileri, CSV açıldığında hücrelerdeki + işaretini kaldırır. CSV güncellemeleri yapmak için bir metin düzenleyici kullanmanızı öneririz. Bir elektronik tablo düzenleyici kullanıyorsanız, hücre biçimini metne ayarladığınızdan ve kaldırılan + işaretlerini geri eklediğinizden emin olun.