Nivåer av krypteringssikkerhet

Webex-appen krypterer meldinger, filer og navn på Spaces på enheten før de sendes til skyen. Når dataene kommer til serverne våre, er de allerede kryptert. Den behandles og lagres til den dekrypteres på enheten din. Appen kan imidlertid ikke tilby ende-til-ende-kryptering for meldinger og filer som er koblet til automatiseringsverktøy i appen, for eksempel roboter eller integrasjoner, eller til Adobe Acrobat PDF- og Microsoft Word-dokumenter som sendes til mellomrom fra Box.

Vi bruker HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) til å kryptere data mens de er i transitt mellom enheten din og serverne våre, noe som beskytter identiteten til både avsendere og mottakere.

Vår ende-til-ende-kryptering bruker Advanced Encryption Standard (AES) 128, AES256, Secure Hash Algorithm (SHA) 1, SHA256 og RSA.

For lyd-, video- og skjermdeling krypterer vi delt innhold ved hjelp av Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP).

Sikkerhetsfunksjoner i Webex Spaces

Du kan legge til ekstra sikkerhet ved å bruke moderatorer for team og spacer. Hvis teamarbeid er følsomt, kan du moderere plassen. Moderatorer kan kontrollere hvem som har tilgang til spacet, og slette filer og meldinger.

Hvis noen Spaces inneholder personer utenfor firmaet, vil du også se noen områder i disse områdene uthevet, for eksempel kantlinjen, bakgrunnen, ikonet i meldingsområdet og e-postadressene deres.

Personvern for filer og meldinger

Webex-appen bruker avanserte kryptografiske algoritmer for å beskytte innhold du deler og sender. De eneste personene som kan vise filer og meldinger på et Webex-område, er de som er invitert til dette Spacet eller autoriserte personer.

Standarder for passordsikkerhet

IT-team kan legge til funksjoner som bruker eksisterende sikkerhetspolicyer som enkel pålogging (SSO) eller synkronisering av Webex med ansattes kataloger. Webex gjenkjenner automatisk når noen har forlatt et selskap, slik at tidligere ansatte ikke får tilgang til firmadata ved hjelp av Webex.

Firmaet kan også konfigurere Webex slik at det krever passord og godkjenning som samsvarer med bedriftens sikkerhetsstandarder. Webex-appen støtter identitetsleverandører som bruker PROTOKOLLENe Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 og Open Authorization (OAuth) 2.0.