Nivåer for krypteringssikkerhet

Webex-appen krypterer meldinger, filer og navn på områder på enheten før de sendes til skyen. Når dataene ankommer serverne våre, er de allerede kryptert. Den behandles og lagres til den dekrypteres på enheten din. Appen kan imidlertid ikke tilby ende-til-ende-kryptering for meldinger og filer som er koblet til automatiseringsverktøy i appen som boter eller integrasjoner eller til Adobe Acrobat PDF- og Microsoft Word-dokumenter som sendes til områder fra Box.

Vi bruker HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) til å kryptere data under overføring mellom enheten din og serverne våre, noe som beskytter identiteten til både avsendere og mottakere.

Vår ende-til-ende-kryptering bruker Advanced Encryption Standard (AES) 128, AES256, Secure Hash Algorithm (SHA) 1, SHA256 og RSA.

For lyd, video og skjermdeling krypterer vi delt innhold ved hjelp av SRTP (Secure sanntidstransport Protocol).

sikkerhetsfunksjoner i Webex App Spaces

Du kan legge til ekstra sikkerhet ved å bruke moderatorer for team og områder. Hvis teamarbeid er sensitivt, kan du moderere området. Moderatorer kan kontrollere hvem som har tilgang til området, og slette filer og meldinger.

Hvis noen områder inkluderer personer utenfor bedriften din, vil du også se noen områder i disse områdene uthevet, for eksempel kantlinje, bakgrunn, ikon i meldingsområdet og e-postadressene deres.

external space participants

Personvern for filer og meldinger

Webex-appen bruker avanserte kryptografiske algoritmer for å beskytte innhold du deler og sender. De eneste som kan vise filer og meldinger på et Webex-appområde, er de som er invitert til dette området eller autoriserte personer.

Standarder for passordsikkerhet

IT-team kan legge til funksjoner som bruker eksisterende sikkerhetspolicyer som engangspålogging (SSO) eller synkronisering av Webex-appen med ansattkataloger. Webex-appen gjenkjenner automatisk når noen har forlatt et selskap, slik at tidligere ansatte ikke vil få tilgang til bedriftsdata ved hjelp av Webex-appen.

Bedriften din kan også konfigurere Webex-appen slik at den krever passord og autentisering som samsvarer med bedriftens sikkerhetsstandarder. Webex-appen støtter identitetsleverandører som bruker SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 og Open Authorization (OAuth) 2.0-protokoller.