Krypteringssäkerhetsnivåer

Webex-appen krypterar meddelanden, filer och namn på utrymmen på din enhet innan de skickas till molnet. När data kommer till våra servrar är de redan krypterade. Den är bearbetad och lagrad tills den avkrypteras på din enhet. Appen kan dock inte tillhandahålla slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering för meddelanden och filer som är länkade till automationsverktyg i appen, t.ex. bottar eller integrationer eller dokument i Adobe Acrobat PDF och Microsoft Word som skickas till utrymmen från Box.

Vi använder Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) för att kryptera data under transport mellan din enhet och våra servrar, vilket skyddar både avsändares och mottagares identiteter.

Vår end-to-end-kryptering använder Advanced Encryption Standard (AES) 128, AES256, Secure Hash Algorithm (SHA) 1, SHA256 och RSA.

För ljud-, video- och skärmdelning krypterar vi delat innehåll med hjälp av Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP).

Säkerhetsfunktioner i Webex Spaces

Du kan lägga till extra säkerhet genom att använda moderatorer för team och utrymmen. Om samarbete är känsligt kan du moderera utrymmet. Moderatorer kan kontrollera vem som har åtkomst till utrymmet och ta bort filer och meddelanden.

Om det finns personer utanför företaget i utrymmen som är markerade kommer du dessutom att se vissa områden i dessa utrymmen som kant, bakgrund, ikonen i meddelandeområdet och deras e-postadresser.

Sekretess för filer och meddelanden

Webex-appen använder avancerade kryptografiska algoritmer för att skydda innehåll som du delar och skickar. De enda personer som kan visa filer och meddelanden i ett Webex-utrymme är de som bjuds in till detta utrymme eller behöriga individer.

Standarder för lösenordssäkerhet

IT-team kan lägga till funktioner som använder befintliga säkerhetspolicyer som enkel inloggning (SSO) eller synkroniserar Webex med medarbetarkataloger. Webex känner automatiskt igen när någon har lämnat företaget, så tidigare anställda kommer inte åt företagets data via Webex.

Ditt företag kan även konfigurera Webex så att det kräver lösenord och autentisering som matchar företagets säkerhetsstandard. Webex-appen stöder identitetsleverantörer som använder SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 och Open Authorization (OAuth) 2.0-protokoll.