1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Samtaleinnstillinger i brukerportalen for anrop.

3

Aktiver/deaktiver samtale venter.

4

Klikk på Lagre.